Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Ex libris
W świetle dialogu kultur

Nakładem wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie wydano zbiór artykułów naukowych pod redakcją Stanisława Makowskiego i Urszuli Makowskiej oraz Małgorzaty Nesteruk na temat: „Szkice polsko-ukraińskie”;„Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim”.

Do rozdziału „Ujęcia ogólne” weszły artykuły – badania naukowców ukraińskich: Rostysława Radyszewskiego (w języku ukraińskim): „Володимир Гнатюк – дослідник українсько-польської правобережної романтичної літератури»”, Володимира Єршова - «Міфологічний топос Правобережжя в мемуаристиці «української школи» польського романтизму”; Julii Bułachowskiej (w języku polskim - polskie tłumaczenie tekstu ukraińskiego) „Kilka uwag o przestrzeni w utworach przedstawicieli „szkoły ukraińskiej” (Malczewski, Goszczyński, Czajkowski)” oraz Jewhena Nachlika (polskie tłumaczenie tekstu ukraińskiego) „Dziewiętnastowieczni pisarze ukraińscy o „szkole ukraińskiej” w romantyzmie polskim (od Tarasa Szewczenki do Iwana Franki).

W publikacjach autorzy często powołują się na polski i ukraiński materiał źródłowy. Artykuł J.Bułachowskiej jest organicznie powiązany, zarówno z szeregiem zagadnień historyczno-literackich, jak i z teorią literatury (pokaz „przestrzeni”) – aspekty wspólne i odmienne. Książka została wydana bardzo starannie; zawiera szereg ilustracji oraz indeks nazwisk.

J.B.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України