Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Polska - Ukraina
Znad Wisły - nad Boh i Smotrycz!

W siedzibie Chmielnickiej Obwodowej Administracji Państwowej gości z Polski przyjął z-ca przewodniczącego Leonid GóralW siedzibie Chmielnickiej Obwodowej Administracji Państwowej gości z Polski przyjął z-ca przewodniczącego Leonid Góral

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki przekazał podziękowania za owocną współpracę gubernatorom obwodów chmielnickiego i żytomierskiego poprzez swego zastępcę ds. humanitarnych Sławomira Kopyścia, który wraz z grupą działaczy humanitarnych przyjechał z wizytą do tych obwodów.

Goście z Polski w stolicy obwodu chmielnickiego spotkali w Chmielnickiej Izbie Handlowo-Przemysłowej, gdzie miejscowi biznesmeni przedstawili oferty i omówili możliwości inwestycyjne swoich przedsiębiorstw.

W stolicy obwodu chmielnickiego gości przyjął zastępca przewodniczącego Chmielnickiej Obwodowej Administracji Państwowej Leonid Góral. Wśród omawianych tematów poruszono kwestię promocji potencjału turystycznego regionu. Co do ilości zabytków historycznych Chmielnicczyzna zajmuje 3 miejsce na Ukrainie, ale wynikające z tego możliwości jeszcze w pełni nie wykorzystuje. Niezbędna jest rozbudowa odpowiedniej turystycznej infrastruktury. Gospodarze patrzą na te sprawy optymistycznie i zaprosili gości z Polski na otwarcie sezonu turystycznego, które odbędzie się w kwietniu w Kamieńcu Podolskim.

Ze swej strony Sławomir Kopyść wręczył zaproszenia na Toruńskie Międzynarodowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się 15 maja br. W ramach wizyty odbyły się spotkania z wykładowcami kilku wyższych uczelniach miasta, w których m.in. wzięli udział Mykoła Bochnia - profesor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, Jerzy Drapak, prezes Centrum Ukraińsko-Polskiego (działającego przy tej uczelni) wykładowcy – Jerzy Szłapko, Julia Sierkowa, jak również przedstawiciele miejscowych organizacji polskich. Polscy goście zawitali także do szkoły polskiej w Gródku Podolskim.

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України