Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Działalność Księży Chrystusowców na Ukrainie
Apostolstwo na rzecz Rodaków

August Hlond (1881-1948) | Kardynał prezbiter | Prymas PolskiAugust Hlond (1881-1948) | Kardynał prezbiter | Prymas Polski

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, wypełniając swoją misję w Kościele powszechnym, włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchowość Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela, Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie Zgromadzenia.

Wypływa także z późniejszych tradycji, wypracowanych przez wspólnotę, zwłaszcza kierowaną przez pierwszego przełożonego generalnego, współzałożyciela, Sługę Bożego ks. Ignacego Posadzego.

Szeroko rozumiana troska o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi duszpasterskiej. W prowincjach zagranicznych oprócz pracy duszpasterskiej wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania zdrowego ducha patriotycznego, życia społecznego i polskiej kultury. W tym celu używa się wszystkich dostępnych środków masowego przekazu (audycje radiowe prowadzone w języku polskim, druk gazetek parafialnych i periodyków, strony internetowe, itp.).

Księża Chrystusowcy swoją działalnością Duszpasterską na Ukrainie obejmują tereny: Kamieniec Podolski Parafia katedralna pw. św. Piotra i Pawła - posługujący: ks. Roman Twaróg TChr, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa posługujący: ks. Jerzy Molewski TChr, ks. Oleksandr Ryepin TChr. 

Donieck - Parafia pw. Św. Józefa posługujący: Ks. Ryszard Karapuda TChr , Ks. Wiktor Abelmazow TChr.  Mikołajów - Parafia p.w. św. Józefa posługujący: Ks. Piotr Bratoń TChr.

W 2011 r, powstała jeszcze jedna Kapelania Polska w  Żytomierzu  przy kościele św. Zofii - posługujący:  Ks. Jarosław Giżycki TChr, 

Wołoczysk  - Parafia św. Trójcy posługujący:  ks. Mikołaj Pilecki TChr, ks. Władysław Lisik TChr.

Nowa placówka która powstała 1 sierpnia 2010 r. jako Kapelania Polska w Kijowie przy kościele św. Aleksandra posługujący: ks. Leszek Tokarzewski TChr.

Ignacy Posadzy (1898-1984) | Sługa Boży | Przełożony GeneralnyIgnacy Posadzy (1898-1984) | Sługa Boży | Przełożony Generalny

Parafia polonijna jest często miejscem, gdzie Polacy mogą kultywować polskie tradycje (akademie upamiętniające ważne rocznice narodowe, spotkania opłatkowe czy wielkanocne), dbać o zachowanie ojczystego języka (szkoły polskie), uczestniczyć w życiu różnych organizacji polonijnych. Młodzież polonijna skupiona jest często w organizacjach sportowych i zespołach folklorystycznych. Szczególną troskę o rodaków wykonują Księża Chrystusowcy na Ukrainie, gdzie trwa odbudowa życia chrześcijańskiego i katolickiego.

Założyciel Towarzystwa Chrystusowego sługa Boży kard. August Hlond to wielki syn rodziny salezjańskiej, pierwszy biskup diecezji śląskiej, metropolita Gniezna, Poznania i Warszawy, od czerwca 1926 roku Prymas Polski, prawdziwy mąż stanu i zatroskany pasterz naszego narodu, to jeden z najwybitniejszych hierarchów Kościoła w historii Polski. Z Polską żegnał się wzruszającym wyznaniem swej synowskiej miłości dla niej, "Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił".

Zmarł 22 października 1948 roku, przeżywszy lat 67, w tym 25 lat w zgromadzeniu salezjańskim, 21 w kapłaństwie, 22 w biskupstwie, i 21 lat jako Kardynał Rzymskiego Kościoła. W ruinach warszawskiej katedry ciało Prymasa Hlonda złożono na wieczny spoczynek. Taka była Jego ostatnia wola.

LT

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України