Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Z życia ośrodków
Z lekką zaaadyszką...

Uczestnicy konkursu Uczestnicy konkursu "Gloria victis" (Chwała zwyciężonym)

Druga połowa lutego w Chersoniu obfitowała w wydarzenia na niwie życia polonijnego. I tak, 14.lutego w gościnne progi Szkoły nr 11 zawitał konsul RP w Odessie, pan Adam Adamczuk. Przywiózł niezwykle cenne podarunki: książki polskie dla Szkoły nr 11, Obwodowej Biblioteki dla Dzieci i Uniwersytetu Państwowego, na którym wykładany jest język polski.

Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu zostało obdarowane książkami, które stały się nagrodami w konkursie historycznym, poświęconym 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Konsul przyjmował też egzaminy na Kartę Polaka, złożył kwiaty pod pomnikiem Mariusza Zaruskiego i odwiedził Szkołę nr 16, w której nauczane są języki mniejszości narodowych: polski, niemiecki i grecki.

21. lutego, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, odbyła się uroczystość w Obwodowej Bibliotece im. Olesia Honczara w Chersoniu. Mniejszości narodowe prezentowały działalność swoich stowarzyszeń, a ich członkowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni w swoich ojczystych językach.

W imieniu Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu głos zabrała prezes Rozalia Lipińska wyrażając głębokie zadowolenie z możliwości swobodnego posługiwania się na Ukrainie językiem polskim i wdzięczność dla gospodarzy miasta, którzy są przyjaźnie nastawieni do działalności Towarzystwa „Polonia” i do Polaków w ogóle.

24. lutego w Szkole nr 16 przy ulicy Suworowa 2 odbył się konkurs historyczny, poświęcony 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, zorganizowany przez OTP „Polonia” w Chersoniu. Wzięły w nim udział cztery drużyny: dwie reprezentujące OTP „Polonia” i po jednej ze szkół nr 11 i 16. Dorośli członkowie Towarzystwa w równej walce pokonali młodzież uczącą się i zajęli dwa pierwsze miejsca.

Wspaniałą prezentację internetową, przedstawiającą dzieje powstania styczniowego, przygotował pan Aleksiej Makucha, a nad całością imprezy – niczym Anioł Stróż – czuwała prezes, Rozalia Lipińska. Konkurs przygotowała i prowadziła Barbara Włodarczyk, nauczycielka języka polskiego przy OTP „Polonia” w Chersoniu.

Z każdym z tych wydarzeń wiązało się mnóstwo pozytywnych emocji i wzruszeń. Było tak miło, że na marzec planujemy kolejną imprezę: wielki konkurs recytatorski z okazji Światowego Dnia Poezji, przypadającego 21. marca.

Barbara WŁODARCZYK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України