Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
„POZNAJEMY PADEREWSKIEGO”

Na scenie muzycy z „INSO-Lwów”Na scenie muzycy z „INSO-Lwów”

Konsulat Generalny w Winnicy wraz z Instytutem Polskim w Kijowie, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz Polsko-Ukraińską Fundacją im. Ignacego Jana Paderewskiego już po raz drugi zorganizował na Ukrainie imprezę pt. „POZNAJEMY PADEREWSKIEGO”. Pierwsza impreza pod taką dewizą odbyła się w listopadzie ubiegłego roku we Lwowie.

 Tym razem uroczystości odbywały się w Chmielnickim. W sali Filharmonii Obwodowej można było posłuchać muzyki Paderewskiego w wykonaniu przybyłej ze Lwowa Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej „INSO-Lwów” oraz laureatki międzynarodowych konkursów muzyki klasycznej Marianny Gumeckiej (fortepian).

Koncert zebrał widownię liczącą blisko 650 osób, wśród których byli aktywiści polskich środowisk ze wszystkich regionów Podola, przedstawiciele duchowieństwa katolickiego, jak również ukraińskiej inteligencji i władz lokalnych.

W pięknie ukwieconej w biało-czerwonych barwach sali powitano serdecznie honorowych gości - konsula generalnego KG RP w Winnicy Krzysztofa Świderka, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego, dyrektora biura „Wspólnoty Polskiej” Ilonę Popławską oraz prezesa fundacji im. I.J. Paderewskiego Adama Bala.

Wśród słuchaczy koncertu: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, konsul generalny KG RP w Winnicy Krzysztof Świderek i prezes Obwodowego Oddziału ZPU w Chmielnickim Franciszek Miciński (w głębi) Wśród słuchaczy koncertu: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, konsul generalny KG RP w Winnicy Krzysztof Świderek i prezes Obwodowego Oddziału ZPU w Chmielnickim Franciszek Miciński (w głębi)

Każdy utwór wykonywany przez lwowskich wirtuozów pod batutą Włodzimierza Sywochipa publiczność nagradzała burzliwymi brawami.

 W drugiej części wieczoru Adam Bala i Łongin Komołowski zapoznali zebranych z historią realizacji pomysłu zorganizowania cyklu imprez poświęconych postaci genialnego polskiego kompozytora, pianisty i polityka.

Następnie w Sali Kameralnej Filharmonii odbyło się spotkanie prezesów organizacji polskich obwodu chmielnickiego i nauczycieli języka polskiego z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. I.J. Paderewskiego

Zebrani, w tym i zawodowi muzycy Podola, dużo ciepłych słów wypowiedzieli pod adresem artystów-wykonawców koncertu.

Wielka pasjonatka Paderewskiego p. Eugenia Bogdan, wykładowczyni teorii muzyki jednej z ukraińskich uczelni muzycznych zaznaczyła, że muzyka polskiego mistrza zawiera pierwiastki do dziś swoiste dla terenów Podola i Wołynia. Z jej zdaniem zgodził się dyrektor uczelni muzycznej z Wołoczyska, pan Żułkowski i nic w tym dziwnego, gdyż Paderewski przebywając na Podolu i na Wołyniu z mlekiem matki przyswajał sobie motywy kultury muzycznej tych stron.

Podczas spotkania prezesi przedstawili pokrótce działalność swych organizacji, zaś konsul generalny Krzysztof Świderek zaprezentował zebranym nową książkę pt: „Ocal mogiłę dziada-pradziada od zapomnienia” opisującą polskie cmentarze na Podolu.

W rodzinnym gronie rozmowom nie było końca i mimo, że na niektórych czekała droga powrotna licząca nawet do 100 kilometrów, długo jeszcze wspominano postać wybitnego twórcy i dyplomaty, syna Ziemi Podolskiej, Polaka i Europejczyka - Ignacego Jana Paderewskiego.

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України