Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Z życia środowisk
Kobieta twórczyni dobra i miłości

Grupa wokalna piosenki polskiej „Gwiazdeczka”Grupa wokalna piosenki polskiej „Gwiazdeczka”

W słoneczny, wiosenny dzień Stowarzyszenie Polaków „Aster” w Nieżynie zebrało się na tematyczne spotkanie poświęcone: kobiecie – twórczyni, kobiecie - mądrej, kobiecie - matce.

Impreza odbyła się w miejskiej bibliotece, w której zorganizowano wystawę polskiej literatury. Zaproszono nieżyńskich poetów - amatorów, wykładowców Uniwersytetu im. M. Gogola, przedstawicieli Rady Miejskiej i dziennikarzy z lokalnej gazety. Każdy przygotowany materiał prezentowany był na ekranie.

Ciekawą i dobrze opracowaną była prezentacja studentów z grupy fakultatywnej języka polskiego, która dotyczyła wybitnych kobiet Polski. Przedstawiono sylwetki kobiet, dotychczas u nas mało znanych. Były wśród nich: księżniczki i królowe Polski: Dobrawa, Jadwiga Andegaweńska, Barbara Radziwiłłówna, szlachcianki - Izabela Czartoryska i Emilia Plater, pisarki Maria Konopnicka i Wisława Szymborska, piosenkarka Anna German, kobieta naukowiec – Maria Składowska-Curie, działaczka społeczna Irena Sendlerowa oraz pani polityk – Hanna Suchocka.

Aleksander Gadziński z uczuciem czytał wiersze polskich i ukraińskich poetek Aleksander Gadziński z uczuciem czytał wiersze polskich i ukraińskich poetek

Każda z tych wybitnych kobiet swoim życiem i pracą wniosła bogaty dorobek w rozwój Polski. Swój kraj rozsławiły: poetki Maria Konopnicka oraz laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska, naukowiec – chemik Maria Składowska-Curie, która jako pierwsza na świecie zaproponowała leczenie raka za pomocą radiochemii. Społeczna działaczka Irena Sendlerowa uratowała z getta warszawskiego, podczas II wojny światowej, niemal trzy tysiące dzieci żydowskiego pochodzenia. Z kolei Hanna Suchocka piastuje obecnie zaszczytne stanowisko przedstawiciela Polski w Watykanie.

Starszy wykładowca Uniwersytetu im. M. Gogola Aleksander Gadziński przedstawił głęboką charakterystykę polskich poetek - Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, jak też i ukraińskich - Liny Kostenko i Emmy Andijewskiej. Zwrócił uwagę uczestników wieczoru, że w utworach poetek wyczuwa się dobroć, wysokie zrozumienie dla ludzi. Wzruszenia, jakie wywołują ich wiersze, pochodzą z zestawienia życia duchowego i powszedniego.

Następnie Prezes Stowarzyszenia przedstawiła przykładowych wybitnych Polaków, którzy żyli w naszym mieście i włożyli duży wysiłek w rozwój medycyny, kultury, oświaty i ekonomii.

O losach wybitnych kobiet Polski opowiedzieli studenci z grupy fakultatywnej języka polskiegoO losach wybitnych kobiet Polski opowiedzieli studenci z grupy fakultatywnej języka polskiego

Znaczny wkład w działalność Stowarzyszenia Polaków wniosły kobiety. Członkinie Stowarzyszenia - Walentyna Pugacz – kandydat filologicznych nauk, techniczny redaktor zbioru „Polacy w Nieżynie, Olga Rostowska – kandydat historycznych nauk, aktywnie pomaga w przygotowaniach do konferencji naukowych oraz w nich uczestniczy. Katarzyna Rowenczyn – nauczycielka muzyki, artystka, kierownik dziecięcego chóru polskiej pieśni „Gwiazdeczka”, Taisa Tyszkowska – była dyrektorka szkoły, która otrzymała wysokie nagrody urzędowe. Maria Nakonieczna, Sofia Fenenko, Tatiana Malcewa, Maria Witwicka i inne niewymienione panie, biorą aktywny udział we wszystkich spotkaniach Stowarzyszenia.

Uczniowie fakultetu języka polskiego pod kierownictwem Lucyny Ejmy i Katarzyny Rowenczyn przygotowali program artystyczny. Czytali wiersze polskich poetów, śpiewali polskie piosenki. Przyjemność swoimi występami sprawiły skrzypaczki, Wowa Malcew grający utwory Chopina, oraz Mariana Polulach i Taras Olejnik wykonując polskie pieśni.

Na zakończenie specjalne podziękowania skierowano dla pani dyrektor miejskiej biblioteki Oleny Jekimenko za gościnne przyjęcie i pomoc w przygotowaniu święta oraz dla księdza rzymsko-katolickiej parafii o. Jurija, który wziął aktywny udział w spotkaniu. Życzenia i podziękowania za ciekawie przeprowadzony wieczór złożył też Kierownik Wydziału Kultury G. Prymaczenko podkreślając ważność wspólnych poczynań naszych narodów na arenie europejskiej.

Feliksa BIELIŃSKA
Prezes Stowarzyszenia Polaków „Aster”
Kierownik Centrum Kultury Polskiej

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України