Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
W księgarni
O myśleniu historycznym

Uczestnicy dyskusji w księgarni Uczestnicy dyskusji w księgarni "Є": Wojciech Wrzosek (Poznań ), moderator - Wołodymyr Skłokin (Charków), Natalia Jakowenko (Kijów), Jurij Wołoszyn (Połtawa)

Instytut Polski w Kijowie, wydawnictwa „Nika-centr” i „KiC” zorganizowały w ulubionej przez inteligencję stolicy księgarni "Є" spotkanie z dr hab. nauk historycznych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii UAM, redaktorem czasopisma „Sensus Historiae”, wiceprezydentem Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Historiograficznego Wojciechem Wrzoskiem.

Tematem spotkania stała się prezentacja ukraińskiego wydania jego książki pt.: „Historia – kultura - metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii”.

W książce tej autor, będący uczniem wybitnego polskiego historyka Jerzego Topolskiego, podejmuje próbę uzasadnienia tezy głoszącej, że refleksja nad historią i historiografią może być z powodzeniem uprawiana tylko wówczas, gdy naukę te potraktuje się jako dziedzinę kultury. Jego zdaniem - wywodząca się z literatury historiografia w czasach nowożytnych przeobraziła się w piśmiennictwo naukowe. Tak więc historia - usytuowana w obszarze kultury na przecięciu się tendencji wiodących ją ku nauce i tych pozostawiających ją w świecie literatury przeżywa ustawiczny kryzys tożsamości i ciągle poszukuje swego miejsca.

Debata sprowadzała się do poszukiwań odpowiedzi na pytanie czy wyzwania te pobudzają polskich i ukraińskich historyków do formowania nowych wymagań służących należytemu zrozumieniu społecznej odpowiedzialności historyka.

Polski naukowiec uczestniczył też w dyskusji ze studentami i profesorami Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, zaś przed przybyciem do Kijowa wystąpił z wykładem „Źródło historyczne jako alibi historyka” na Uniwersytecie Lwowskim.

Swój twórczy pobyt na Ukrainie Wojciech Wrzosek zakończy spotkaniem z naukowcami i studentami Charkowa.

Antoni KOSOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України