Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Oświata

„Cieszy mnie, że rozwijają się nie tylko Targi, lecz również i współpraca ukraińsko-polska w tym temacie„ - zaznaczył Ambasador RP Henryk Litwin
„Cieszy mnie, że rozwijają się nie tylko Targi, lecz również i współpraca ukraińsko-polska w tym temacie - zaznaczył Ambasador RP Henryk Litwin

W połowie kwietnia w stołecznym Ukraińskim Domu odbyła się największa wiosenna edukacyjna impreza wystawiennicza pod dewizą: „Edukacja i kariera – 2013” i „Edukacja za granicą” pod patronatem Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, na której prezentowały się  ukraińskie i zagraniczne wyższe placówki oświatowe i kursy językowe.

Na targach można było zobaczyć przedstawicieli z Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Cypru, Izraela, Szwecji, Turcji, Zjednoczonych Arabskich Emiratów, Malty, Francji, Litwy, Łotwy, Szwajcarii, Austrii, Holandii i Włoch.

Trzeba zaznaczyć, że dwie trzecie terenu wystawienniczego zajmowały placówki oświatowe z Polski. Wynika to z tego, iż właśnie w Polsce największą grupę wśród studentów obcokrajowców stanowią młodzi ukraińscy abiturienci. Bliskość mentalna i podobieństwo języka jest jedną z kluczowych przesłanek sugerujących wybór Polski jako miejsca dla edukacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się oferty uczelni oferujących specjalne propozycje dla studentów z Ukrainy w tym bezpłatne miejsca, a nawet stypendia. Duża liczba zapytań dotyczyła możliwości studiów w języku polskim, a w konsekwencji oferty nauczania i egzaminowania z języka polskiego.

Polskich i ukraińskich partnerów łączy wspólny projekt Polskich i ukraińskich partnerów łączy wspólny projekt

Na oficjalnym otwarciu, wśród wielkiej ilości gości honorowych, obecny był Ambasador RP Henryk Litwin, który w swoim powitalnym słowie zaznaczył: „Jest mi bardzo miło, że już trzeci raz z rzędu uczestniczę w otwarciu tej imprezy. To daje mi możliwość dostrzec, że rozwijają się nie tylko Targi, lecz również ukraińsko-polska współpraca w tym temacie. Pół roku temu przewidywałem, że w tym roku akademickim osiągniemy liczbę dziesięciu tysięcy ukraińskich studentów w Polsce. I prawie osiągnęliśmy ten poziom. Mam nadzieję, że wzrost ten utrzyma się również w następnym roku tudzież wzrośnie także liczba polskich uczestników Targów”.

Jedno z 15 polskich stoisk reprezentowało uczelnie Małopolski. Tu organizatorem projektu promocyjnego „Study in Małopolska” było Stowarzyszenie „Manko”.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Piotr Pułka zaznaczył, że zrealizowano już III etap tego projektu, który prowadzony był w dniach 8 - 14 kwietnia na Ukrainie zachodniej i centralnej i który polegał na promocji małopolskich uczelni w 30 najlepszych szkołach średnich funkcjonujących w 10 ukraińskich miastach, takich jak: Lwów, Żytomierz, Równe, Stryj, Nowy Rozdół, Truskawiec, Borysław, Kijów, Dniepropietrowsk, Krzywy Róg.

W każdej ze szkół przedstawiciele MANKO przeprowadzili prezentację małopolskich uczelni, zachęcając uczniów do studiów w Polsce, a także do skorzystania z jednorocznego kursu przygotowawczego języka i kultury polskiej, który umożliwi im studia w Polsce. Taki kurs organizują obecnie dwie małopolskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Krakowska. Poza tymi uczelniami aktywny udział w projekcie wzięła Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu. Podczas projektu odbyły się spotkania organizatorów kampanii z przedstawicielami organizacji polskich we Lwowie i Żytomierzu. W finale III etapu uczestnicy projektu wzięli udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Kijowie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Manko” prezentują uczelnie krakowskiePrzedstawiciele Stowarzyszenia „Manko” prezentują uczelnie krakowskie

 Na szczególną uwagę zasługuje także projekt „Edukacja bez granic”, od wielu już lat prowadzony przez Fundację Środkowoeuropejskiej Akademii Kształcenia i Certyfikacji RP. Jego szczegóły przedstawiła kierownik kijowskiego przedstawicielstwa Fundacji Tetjana Stanowska.

- Nasz projekt – informuje Pani Tetjana - ma już ponad 8 lat i dzięki niemu ponad 1000 dzieci pomyślnie uczy się za granicą. Współpracujemy z rozmaitymi wyższymi placówkami oświatowymi Polski. To bardzo prestiżowe, cieszące się wysokim rankingiem, zarówno państwowe, jak i niepaństwowe placówki oświatowe, które z kolei mają swoich partnerów nie tylko w krajach Unii Europejskiej, lecz i na całym świecie. Głównym rodzynkiem naszego projektu, w odróżnieniu od wszystkich pozostałych, jest to, że pracując z naszymi ukraińskimi dziećmi, z przyszłymi abiturientami, wychowujemy w nich ten poziom kultury, duchowości i moralności, który  przestrzegany jest przez stronę zapraszającą. Tym samym, posyłając dzieci na studia za granicę, jesteśmy bardziej spokojni i pewni, że zdołają one znacznie szybciej przystosować się do środowiska. Wypadki skreślenia z listy studentów bywają nadzwyczaj rzadko.

Ponadto w ciągu pierwszego roku nauczania studenci znajdują się pod naszym patronatem. Prezydent kompanii Mykoła Smolyńskyj dużą część swojego czasu znajduje się za granicą, sprawując opiekę i kontrolując wyniki nauczania, a w razie potrzeby wnosząc niezbędne korekty.

- Czy obserwujecie tendencję - jaki odsetek młodzieży wraca po studiach na Ukrainę?

- Tak, oczywiście. Niestety, wraca mniej, aniżeli chciałoby się. W dużej mierze pozostają jak w Polsce, tak i w innych krajach Unii Europejskiej. Aczkolwiek ci którzy powracają na Ukrainę, czują się tutaj komfortowo. I takich przykładów mamy dużo. Myślę, że rzecz najważniejsza to nie ilość, a jakość!

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України