Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Nasze sprawy
Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZPU

W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie ZPU w Kijowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy pod przewodnictwem prezesa ZPU Antoniego Stefanowicza. Zgodnie z porządkiem dnia omówiono szereg ważnych zagadnień.

Komisja Statutowa wybrana na VII Kongresie ZPU wniosła zmiany do statutu zaproponowane na Kongresie oraz uzupełnienia niezbędne dla jego zestrojenia z wymogami nowej Ustawy Ukrainy  „O organizacjach społecznych”. Większością głosów postanowiono przyjąć uaktualniony projekt statutu i następnie uzgodnić go z odpowiednimi organami statystyki.

Prezes Antonii Stefanowicz przedstawił sytuację dotyczącą finansowania zaplanowanych przedsięwzięć i zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującym Statutem członkowie organizacji zrzeszonych w ZPU zobowiązani są spłacać składki członkowskie. Jako że w tej kwestii podzieliły się zdania, zebrani na propozycję Stanisława Kosteckiego przyjęli postanowienie, iż wysokość składek nie powinna być niższa niż 1 hrywnia od osoby miesięcznie, zaś miesięczną kwotę od każdego członka (blisko 8,33% zebranej kwoty rocznej) każda z organizacji przekazywać będzie na konto rozliczeniowe ZPU celem utrzymania centralnego biura.

Dużo uwagi udzielono przedsięwzięciom planowanym w związku z 25-leciem ZPU. Ustalono, że każda organizacja lokalna przeprowadzi imprezę poświęconą jubileuszowi, zaś na szczeblu centralnym zorganizowana zostanie ogólnoukraińska konferencja naukowo-praktyczna pod roboczym tytułem: „ZPU i ruch polski na Ukrainie”.

Stworzono komitet organizacyjny konferencji, do którego weszli: W. Zwarycz (przewodniczący), W. Laskowska-Szczur, A. Terlecki, J. Seliańska, W. Radik, A. Kondracki, S. Kostecki, O. Polaczok, H. Stroński, którzy będą patronować odpowiednie regiony. W ramach obchodów jubileuszu rocznicy zaplanowano wydanie broszury i albumu fotograficznego o historii ZPU (odpowiedzialna O. Pawluk) jak też przygotowanie koncertu galowego.

Posiedzenie prowadził prezes ZPU Antonii StefanowiczPosiedzenie prowadził prezes ZPU Antonii Stefanowicz

Prezes ZPU A. Stefanowicz podkreślił potrzebę zintensyfikowania pracy Zarządu Głównego, zaznaczając, że w jego składzie są osoby, którym chroniczny brak czasu i inne przyczyny nie pozwalają ostatnio uczestniczyć w posiedzeniach, w związku z czym nieraz wynika problem uzyskania quorum. Mówca zaproponował, aby po odpowiednich uzgodnieniach z niezdyscyplinowanymi, częściowo zmienić personalny skład Zarządu Głównego ZPU, co nie jest sprzeczne z obowiązującym statutem. Poinformował też, że O. Frankowa podała wniosek o zwolnienie z obowiązków członka ZG, który zaspokojono.

Stanisław Kostecki zaproponował określić termin zwołania drugiej części Kongresu ZPU, celem wybrania nowego składu Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej ZPU. Antoni Stefanowicz podkreślił, że zgodnie ze statutem to ma być Kongres nadzwyczajny a termin jego zwołania można będzie określić po zgromadzeniu odpowiednich kosztów. Propozycję przyjęto do wiadomości i zdecydowano bardziej szczegółowo omówić to zagadnienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України