Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Tradycje
Nie zwlekaj, biblioteka czeka!

Prezes Irena Gilowa (L) przedstawia zebranym młodą artystkę Anastazję DrapatęPrezes Irena Gilowa (L) przedstawia zebranym młodą artystkę Anastazję Drapatę

Chcesz dowiedzieć się więcej o polskich tradycjach, kulturze, obyczajach, o znanych polskich działaczach, pisarzach, poetach i muzykach? Jeżeli tak - to zawitaj do kijowskiej biblioteki im. Adama Mickiewicza i z głową zanurzysz się w aurę polskiej tożsamości. Od wielu już lat drzwi tej biblioteki i czytelni rozwarte są gościnnie dla wszystkich chętnych. W nasze dni, kiedy trudno znaleźć w wolnej sprzedaży zarówno polską prasę, jak i literaturę piękną, tu można nie tylko poczytać polskie książki i gazety, lecz również wziąć udział w imprezach programu kulturalnego, prowadzonych w salach biblioteki przez Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza .

I oto w ten wiosenny dzień, jak tylko z kijowskich ulic zszedł śnieg, który po uszy naprzykrzył się nam wszystkim, w bibliotece zgromadzili się członkowie Stowarzyszenia, a także liczni goście, by odznaczyć świetlane święto wszystkich chrześcijan - Wielkanoc.

O. Jacek Dudka OP z Instytutu Nauk Religijnych im. Tomasza z Akwinu odczytał modlitwę i pobłogosławił zebranychO. Jacek Dudka OP z Instytutu Nauk Religijnych im. Tomasza z Akwinu odczytał modlitwę i pobłogosławił zebranych

Na świąteczne spotkanie zawitał o. Jacek Dudka OP z Instytutu Nauk Religijnych im. Tomasza z Akwinu. Odczytał on modlitwę i pobłogosławił przygotowane na wigilijny stół potrawy, które udekorowała kustoszka polskiej obyczajowości, jedna z seniorek Stowarzyszenia - Helena Zawadzka.

Z wielkim zainteresowaniem zaproszenie na świąteczne spotkanie przyjęli dostojni goście z Europejskiego Centrum do Spraw Mniejszości Narodowych (z siedzibą w Niemczech) Aleksandr Osipow i Anna Wasilewicz, przebywający w tych dniach z wizytą na Ukrainie. Goście opowiedzieli o działalności centrum, o swojej misji i podzielili się wrażeniami z tego, co zobaczyli na Ukrainie i w innych sąsiednich krajach. Gościem honorowym także był prezes ZPU Antoni Stefanowicz.

Prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa opowiedziała gościom o bieżącej działalności Stowarzyszenia, które zrzesza dziś około 500 osób. Wyraziła także słowa wdzięczności dyrektorce biblioteki Halinie Jelisiejewej za wieloletnią współpracę i okazywaną pomoc.

Na święto zawitali dostojni goście z Europejskiego Centrum do Spraw Mniejszości Narodowych Anna Wasilewicz i Aleksandr OsipowNa święto zawitali dostojni goście z Europejskiego Centrum do Spraw Mniejszości Narodowych Anna Wasilewicz i Aleksandr Osipow

Pani prezes zwróciła uwagę na zachodzący w ostatnich latach pozytywny fakt wzrostu ilości młodzieży a nawet dzieci, okazujących zainteresowanie językiem i kulturą polską.

Przykładem tego była dziewięcioletnia Anastazja Drapata, która wykazała biegłość w opanowaniu języka polskiego i niepowierzchowną, jak na swe lata, wiedzę o kulturze, opowiadając życiorys wielkiego Szopena. Co więcej mała Anastazja jest ponadto utalentowaną artystką, jej obrazy wystawiane były w tym roku w Ambasadzie RP. Jako, że obecnie wystawa ta przemieściła się do biblioteki im. A. Mickiewicza, to młoda mistrzyni profesjonalnie opisała swoje prace.

Świąteczny stół udekorowała kustoszka polskiej obyczajowości Helena Zawadzka (siedzi trzecia od lewej)Świąteczny stół udekorowała kustoszka polskiej obyczajowości Helena Zawadzka (siedzi trzecia od lewej)

Jednym z aktywnych członków Stowarzyszenia jest także osiemnastoletni Michał Denysenko, który, pomimo młodego wieku, stale pomaga w pracy stowarzyszenia i biblioteki i z zapałem uczy się języka polskiego. A zarazem niedawno Michał zajął III miejsce w olimpiadzie ekonomicznej w stolicy. Oczywiście, prowadzić tak aktywny tryb życia pomagają mu sport. Nic dziwnego, że Michał ma w swoim arsenale zielony i żółty pas w jiu-j.tsu!

Oto jakie talenty i zdolności ujawniają się w Stowarzyszeniu im. A. Mickiewicza!

A, wracając do spotkania, to potem goście i członkowie stowarzyszenia obcowali, oczywiście, przy obfitym świątecznym stole, gdzie można było skosztować wielkanocnej babki, kolorowych pisanek i innych straw, przygotowanych z zamiłowaniem i szczodrością.

Kończąc przypomnę, że wszystkich, kto chce dołączyć się do grona miłośników polskiej kultury, poznać tradycje i obyczaje, poczytać polską książkę i gazetę, zapraszamy do biblioteki i do Polskiego Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza w Kijowie.

Nie odkładajcie na później!

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України