Dziś: niedziela,
16 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Z życia ośrodków
Majowe święta w Nieżynie

Majowe święta w Nieżynie

W świątecznie przystrojonej sali, członkowie Stowarzyszenia „Aster” spotkali się z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Studenci i dzieci z fakultatywnych zajęć języka polskiego przygotowały ciekawe materiały historyczne dotyczące wydarzenia z 1791 roku. Mówiły one między innymi o tym, że druga na świecie, a pierwsza w Europie Ustawa Zasadnicza, zatwierdzona przez Sejm Czteroletni, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania skostniałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Stworzona, w głównej mierze, dzięki staraniom króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego i Hugo Kołłątaja Konstytucja, miała być podstawą do ratowania chylącego się ku upadkowi państwa.

Znosiła liberum veto, dawała wszystkim mieszkańcom kraju równe prawa, wprowadziła trójpodział władzy, była podstawą reformy Sejmu.

Po części historycznej programu miał miejsce program artystyczny przygotowany przez uczniów fakultetu języka polskiego, pod kierownictwem nauczycielki z Polski oraz pani Katarzyny Rowenczyn. Młodzież recytowała wiersze, zespół „Gwiazdeczka” wykonał pieśni patriotyczne, natomiast soliści śpiewali piosenki retro zadedykowane Polonii i Polakom na Ukrainie. Na szczególne uznanie zasługują wokaliści Mariana Polulach i Taras Olejnik oraz pianista Wowa Malcew, który zagrał utwory Chopina.

Przy świątecznym stole członkowie Stowarzyszenia dzielili się ze sobą swoimi myślami na temat Konstytucji 3 maja oraz rozmawiali na temat zbliżającego się Festiwalu Kultury Polskiej w Nieżynie.

Lucyna EJMA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України