Dziś: niedziela,
16 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Wiara
Święto Różańca w Szarowieczce (z nr 457)

Święto Ma tki Bożej Różańcowej obchodzone jest 7 października. Jest ono pamiątką zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką.

Wydarzenia te miały miejsce pod Lepanto 7 października 1571 roku, kiedy to sułtan turecki Selim II chciał podbić całą Europę, by ogarnęła ją wiara muzułmańska. Św. Pius V, który był wówczas papieżem, dowiedziawszy się o planach sułtana rozpoczął gorliwą modlitwę różańcową, w czasie której powierzył los Europy w objęcia Maryi. W czasie modlitwy doznał wizji, w której zobaczył Maryję patrzącą spokojnym wzrokiem na walczącą flotę pod Lepanto. Nagle zerwał się huragan i uniemożliwił walkę wyznawcom religii Mahometa i wspomógł chrześcijan. Na pamiątkę tamtych wydarzeń Pius V ustanowił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

 Dzisiejszy kult modlitwy różańcowej szczególnie rozwinął się po objawieniach Najświętszej Maryi Panny w Lourdes oraz Fatimie, podczas których Bogurodzica szczególnie nawoływała o nieustanną modlitwę na Różańcu.

Na świecie istnieje dużo parafii pw. MB Różańcowej. Jedną z nich jest parafia w Szarowieczce na Podolu i tu właśnie odbyły się piękne uroczystości odpustowe.

Ta niewielka wieś leząca na przedpolach miasta Chmielnicki (o której nb. dużo pisaliśmy w nr 327-337, drukując wspomnienia Kazimierza Górnickiego pt.: „Szkice o pierwszej polskiej szkole i polskości w swej małej Ojczyźnie”) jest prawdziwą ostoją polskości. Pomimo drastycznych zmian politycznych, przesunięcia granic państwowych, prześladowań i represji wobec polskiej tożsamości jej mieszkańców, nadal około 70% mieszkańców szczyci się swoimi korzeniami i pielęgnuje własne dziedzictwo kulturowe przodków. Działa tu szkoła z językiem polskim, organizacja, zrzeszająca osoby polskiego pochodzenia, którzy do dziś mówią językiem ojców i modlą się w nowym kościele Matki Boskiej Różańcowej. Tu w Szarowieczce – w pierwszej wsi na Podolu postawiono pomnik Jana Pawła II (na zdjęciu).

Tegoroczne uroczystości odpustowe zgromadziły tak wielką liczbę wierzących, że niemała przecież świątynia, nie była w stanie wszystkich pomieścić.

Świąteczną liturgię celebrował biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski, któremu towarzyszyli liczni podolscy księża oraz bracia zakonni franciszkanie i jezuici.

Ze słowem powitalnym do parafian oraz gości wystąpił Walery Kolgofer - przewodniczący rejonowej administracji w Szarowieczce oraz burmistrz Eugeniusz Zacharuk. Pomocnik parlamentarzysty Łabaziuka, Sergiusz Janczuk przekazał pomoc materialną na potrzeby świątyni.

Uroczystości odpustowe połączone z wielkim koncertem i świąteczną kolacją trwały do późnego wieczoru.

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України