Dziś: niedziela,
16 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Wspaniali Ludzie o Wielkim Sercu
JEST TAKI DOM… (z nr 457)

Przed kościołem w Fastowie. Fotografia na pamiątkęPrzed kościołem w Fastowie. Fotografia na pamiątkę

Fastów to miasto koło Kijowa, liczące ok. 50 000 mieszkańców. W 2005 roku rozpoczął tam swoją działalność DOM ŚW. MARCINA DE PORRES prowadzony przez OO. Dominikanów. Jest to ośrodek dla dzieci zaniedbanych środowiskowo, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i dzieci ulicy. Pomaga także rodzinom będącym w trudnej sytuacji. Zakresem swej działalności obejmuje również kuchnię dla ubogich, bezdomnych i żyjących w skrajnym ubóstwie mieszkańców miasta.

Placówka istnieje i wciąż się rozwija dzięki finansowanemu wsparciu darczyńców.

Szczęśliwe rodziny w Fastowie to rzadkość… Częściej spotykać się tutaj można z wszelkimi dysfunkcjami społecznymi, przemocą w rodzinie, dziećmi pozostawionymi samym sobie i skrajnym ubóstwem. Dom św. Marcina de Porres otacza opieką tych najbardziej potrzebujących oraz pokrzywdzonych, czyli dzieci. Daje im schronienie, jedzenie, ubranie, namiastkę ciepła rodzinnego, a także otacza troską, bezinteresownością, pozwala rozwijać się i poczuć bezpiecznie.

Dom działa w oparciu o system wartości chrześcijańskich, jest otwarty na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Pomaga budować poczucie wspólnoty, bliskości i tworzeniu atmosfery domu rodzinnego.

Każde dziecko, które znajduje się pod opieką Domu św. Marcina, każdego dnia otrzymuje pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

Dom prowadzi cały wachlarz zajęć ogólnorozwojowych i edukacyjnych. Są wśród nich zajęcia muzyczne i teatralne, zajęcia plastyczne i manualne. Pomaga dzieciom w nauce szkolnej. Stara się, aby poprzez wspólne gry oraz zabawy dzieci doświadczały radości i beztroski. Dba o to, by dzieci spędzały czas aktywnie i kreatywnie.

W czasie Mszy ŚwiętejW czasie Mszy Świętej

Co roku organizowany jest wielki festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”, adresowany do wszystkich dzieci i ich rodzin z Fastowa i okolic. W 2013 r. wzięło w nim udział ok. 1500 dzieci.

Dom wspiera rodziny wielodzietne i zaniedbane środowiskowo, oferując im pomoc materialną, medyczną, prawną oraz psychologiczno-pedagogiczną. Dom wspiera również kobiety w ciąży, samotne matki, w tym także nieletnie, będące często ofiarami przemocy w rodzinie.

Od początku funkcjonowania Domu stacjonarną opieką otoczonych zostało ponad 250 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, a także mieszkających na ulicy, dworcach, wysypiskach śmieci. Pracownicy Domu przygotowują i zanoszą posiłki dla najuboższych oraz najbardziej potrzebujących. W 2012 roku wydano 4800 obiadów dla osób starszych, samotnych, środowiskowo zaniedbanych, żyjących w skrajnym ubóstwie.

W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy pracownicy Domu przygotowują ciepły posiłek dla ok. 50. bezdomnych osób. Ponadto ośrodek udziela doraźnej pomocy ponad 400. dzieciom z rodzin wielodzietnych rocznie.

Do 2012 roku Dom miał do dyspozycji tylko stary, jednopiętrowy budynek o powierzchni użytkowej 42 m kw.

Dzięki wspólnemu projektowi OO. Dominikanów i misji charytatywnej Caritas-Spes Ukraina, dzięki finansowemu wsparciu austriackiej fundacji Asamer Holding rozpoczęto budowę nowego domu.

I oto w dniu 3 października 2013 roku, na 200 m kw., oficjalnie rozpoczęła swoją działalność całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza dla większej ilości dzieci.

Tego dnia do Fastowa przybyli licznie goście z Austrii, Polski i Niemiec – wszyscy ci Wspaniali Ludzie o Wielkim Sercu, dzięki którym powstał nowy Dom św. Marcina de Porres. Polskiej delegacji przewodniczył Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rafał Wolski w asyście Konsul Magdaleny Okaj, a austriackiej – z-ca Ambasadora Austrii na Ukrainie Johannes Aigner. Nie zabrakło również przedstawicieli władz miasta Fastowa.

Dom św. Marcina de PorresDom św. Marcina de Porres

Uroczystość rozpoczęła Msza św., której przewodniczył Ks. Biskup Stanisław Szyrokoradiuk – Generalny Dyrektor Caritas-Spes Ukraina w asyście OO. Dominikanów i księży diecezjalnych z Fastowa i Kijowa.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup przypomniał postać św. Jana Chryzostoma, który całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy sierotom i wdowom oraz leczeniu ludzkich dusz. „Obecnie na Ukrainie jest ponad 100 tys. sierot, za które państwo nie czuje się odpowiedzialne. Kościół zawsze wspierał potrzebujących. Dzięki finansowemu wsparciu Austrii już udało się stworzyć na terenie Ukrainy 24 domy dla dzieci potrzebujących ciepła i opieki. Potrzebujących miłości. Dzisiaj otwierany dom jest jednym z nich” – podkreślił w homilii Ksiądz Biskup.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na podwórzec Domu św. Marcina. Na przygotowanej tam, pięknie udekorowanej scenie wystąpił najpierw chór dziecięcy z miejscowego Domu Kultury. Następnie o. Michał Romaniw OP, prawdziwy Dobry Duch Opiekuńczy Domu, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania tego unikalnego schroniska dla dzieci. A Dobroczyńcy, trochę jakby zawstydzeni przykutą do nich uwagą, po kolei wchodzili na scenę, by złożyć życzenia przyszłym mieszkańcom Domu i… podarować prezenty. M.in. p. Konsul Wolski ofiarował mieszkańcom Domu ogromny telewizor.

Nie sposób wymienić wszystkich tych, dzięki którym powstał nowy Dom św. Marcina de Porres w Fastowie. Ale o nich opowiadają tabliczki znajdujące się w jego przedsionku. Mogli je zobaczyć wszyscy goście święta, których po uroczystym poświęceniu Domu przez Ks. Biskupa Stanisława Szyrokoradiuka oraz po przecięciu wstęgi – zaproszono do jego wnętrza. Jasnego, przestronnego wnętrza ze ścianami ozdobionymi pięknymi malowidłami autorstwa Olgi Gaśkowej. Z pokojami do nauki i zabawy. Z uroczymi, przytulnymi sypialniami i wygodnymi pokojami dla wychowawców.

Występ młodzieży z Domu Kultury w FastowieWystęp młodzieży z Domu Kultury w Fastowie

A po zwiedzaniu Domu zaproszono gości na wspaniały piknik, który przygotował pan Tomasz Tomczyk – Polak, właściciel stołecznej restauracji „Kraków”, a nade wszystko Wielki Przyjaciel Domu św. Marcina w Fastowie.

Wykonano wielką pracę. Ale wiem, że to jeszcze nie koniec. W planach jest remont dużego budynku sąsiadującego z Domem św. Marcina de Porres, w którym ma powstać dzienne centrum pomocy rodzinie.

W ramach jego działalności planowany jest oddział dziennego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, stworzenia przedszkola dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami intelektualno-ruchowymi oraz ogólnorozwojowe zajęcia edukacyjne. Ponadto na terenie budynku mają powstać pokoje dla wolontariuszy oraz pomieszczenia dla samotnych matek, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej. Dom znajduje się obecnie w stanie surowym.

…Tak, jeszcze wiele pracy stoi przed Ojcem Michałem i Jego Pomocnikami. Ale w ogródku wciąż jeszcze grała muzyka a ja patrzyłam na radosne, szczęśliwe twarze Pań i Panów Konsulów, Dobroczyńców z Austrii, Polski i Niemiec, duchownych i świeckich tworzących to prawdziwe, duchowe ciepło Domu św. Marcina de Porres i myślałam o cudzie, jakim jest dawanie innym tego, czego im brak. Bo tylko dawanie może sprawić, że sami czujemy się obdarowani. Bardzo szczodrze obdarowani…

Dorota JAWORSKA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України