Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Współpraca
Goście z Polski w Kremenczuku (z nr 458)

Prezydent miasta Kremenczuka Oleg Babajew spotkał się z oficjalną delegacją Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem RP na Ukrainie Henrykiem Litwinem. W skład delegacji wchodzili Konsul Generalny RP w Charkowie, Ambasador Tytularny Jan Granat, Minister, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, Adam Siwek, naczelnik Wydziału Krajowego Rady OPWiM oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego Rady OPWiM Teresa Baranowska.

Dostojnicy państwowi i przedstawiciele organizacji społecznych Polski przybyli na Połtawszczyznę, aby odsłonić tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci Polaków, którzy zginęli w czasach stalinowskich prześladowań.

Podczas rozmowy omówiono kwestie dotyczące rozwoju ukraińsko-polskich kontaktów i dalszej współpracy między Kremenczukiem i Polską. Uczestnicy spotkania poruszyli również szeroki wachlarz zagadnień dotyczących integracji Ukrainy z Unią Europejską. Ambasador Henryk Litwin podzielił się doświadczeniem europejskiej integracji swojego kraju i wizją tego, jakimi powinny być dalsze kroki dla zbliżenia Ukrainy i Unii Europejskiej.

Prezydent miasta omówił także z polskimi dyplomatami kwestie dotyczące wizowego wsparcia kremenczuckich przedsiębiorstw, które współpracują z polskimi partnerami. Nie uszły również uwadze obu stron plany współdziałania w dziedzinach oświaty, kultury i sportu. Na zakończenie spotkania Oleg Babajew podarował gościom upominki, przygotowane z okazji jubileuszu 70. rocznicy wyzwolenia Kremenczuku spod okupacji hitlerowskiej.

W rozmowie wzięli udział z-ca prezydenta miasta Wiktor Kałasznyk oraz Prezydent ASMBR, dyrektor Kremenczuckiego Centrum Kontaktów Międzynarodowych i Rozwoju Ekonomicznego miasta „Kremenczuk Incest”.

Wiktor MARENYCZ
(Prezes Połtawskiego Obwodowego Ośrodka ZPU)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України