Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Z życia ośrodków
Żytomierz godnie uczcił Święto Niepodległości Polski (z nr 460)

Tradycją w naszym regionie stały się zapoczątkowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie obchody polskich narodowych świąt.

Święto Niepodległości dotyka najczulszych strun polskiego serca. W tę uroczystość, my, Polacy, jesteśmy bliżej siebie. Pamięć o bohaterskiej historii naszego narodu pozwala czerpać siłę do dalszej pracy i patrzeć w przyszłość. Właśnie dlatego, jak co roku, żytomierscy Polacy pielęgnują tę pamięć i uroczyście obchodzą Święto Niepodległości.

Do świętowania nie mogła nie włączyć się Kapelania Polska w Żytomierzu. W przededniu Święta Narodowego, 10 listopada 2013 r. Polacy Żytomierszczyzny liczniej niż zazwyczaj zebrali się w żytomierskiej katedrze, aby na Mszy św. dziękować Bogu za dar wolności. We Mszy św. uczestniczyli prezesi polskich organizacji obwodu Żytomierskiego i licznie zebrani wierni.

Liturgii przewodniczył J.E. ks. Biskup Senior diecezji kijowsko-żytomierskiej Jan Purwiński, który też skierował do obecnych płomienne, patriotyczne kazanie. W swojej homilii Ksiądz Biskup wspomniał o milionach Rodaków, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. Ich mogiły rozsiane są po całym świecie, ale najwięcej ofiar pochłonęła Syberia, stepy Kazachstanu. Również na Ukrainie nie brakuje grobów męczenników poległych w walce o niepodległość Ojczyzny. Ks. Biskup przypomniał, że tym, co pomogło w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, była wielka wiara i miłość narodu Polskiego do Boga i bliźniego.


W murach żytomierskiej Katedry wystąpił zespół im. I.F. Dobrzyńskiego

95 lat temu, po 123 latach niewoli, właśnie 11 listopada 1918 roku nasza Ojczyzna odzyskała wolność i niepodległość. Obecnie Polska cieszy się suwerenną państwowością będąc członkiem Unii Europejskiej. Powodem do dumy jest to, że Polacy sami tę wolność wywalczyli. W tym dniu pamiętamy o żołnierzach, legionistach, ale i o tysiącach Polaków, którzy mimo prześladowań potrafili zachować język, kulturę, historię, ocalić tożsamość narodową. Oni byli prawdziwymi bohaterami tamtych lat. Im wszystkim należy się szacunek, pamięć i cześć.

Aby uczcić pamięć tych, którzy przez stulecia dbali o polskość na Żytomierszczyźnie, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie wraz z Zasłużonym dla Kultury Polskiej zespołem im. I.F. Dobrzyńskiego pod kierownictwem dr Ireny Kopoć zorganizował wspaniały koncert „Duszą do Boga - Sercem ku Ojczyźnie”. Muzycy wykonali utwory klasyczne, jak np. koncert D-dur A. Vivaldi na gitarę (Serhij Gorkusza – gitara, laureat międzynarodowych konkursów) z kwartetem smyczkowym, piękne, pełne uroku kompozycje przeplatane modlitwą, jak „Ave Maria” Włodzimierza Fajnera (Olga Karpowicz - sopran) czy fragment „Stabat Mater” G. Pergolesi (Halina Omelczenko-Agajkuchi - śpiew), G. Haendla, S. Moniuszki, F. Chopina.

Artyści wykonali także cały szereg pieśni patriotycznych i innych utworów skomponowanych przez rodzimych, wołyńskich kompozytorów, np. po raz pierwszy można było usłyszeć pieśń K. Lubomirskiego do słów B. Zaleskiego „U nas inaczej” w wykonaniu Kateryny Bakalczuk przy akompaniamencie Jurija Zirki. Koncert wprawił słuchaczy w zachwyt, tym bardziej, że ta piękna muzyka, pełna ducha i mocy, zabrzmiała w murach czcigodnej, żytomierskiej katedry.

Ze słowem pozdrowień zwrócił się do zebranych Polaków przedstawiciel władz obwodu żytomierskiego, p. Oleksandr Pywowarskyj, oraz prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur. Uroczysty koncert zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu „Boże, coś Polskę” razem z Kapelanem Polaków na Żytomierszczyźnie. Hymn ten napisany został przez syna wołyńskiej ziemi, Alojzego Felińskiego, wybitnego dramaturga, poetę i uczonego. Współcześni Polacy wspominali ten porywający duch swobody, który ogarniał wszystkich  wiernych przy śpiewie tego hymnu w żytomierskich i berdyczowskich kościołach, na placach i ulicach miast ponad 150 lat temu, w czasie zrywu wolnościowego – powstania styczniowego.

Tak we wspaniałej atmosferze minął koncert, atmosferze, którą nie sposób przekazać słowami, bowiem w takie chwile wytwarza się prawdziwa jedność i poczucie wspólnoty gdzieś w głębinach serc. A przecież jest to najpiękniejsze, co można podarować w tym szczególnym dla każdego Polaka dniu – Dniu Niepodległości Macierzy.

W. LASKOWSKA-SZCZUR,
ks. J. GIŻYCKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України