Dziś: niedziela,
16 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
W KPSKO
W najstarszym polskim stowarzyszeniu Kijowa (z nr 460)


Prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa dziękuje artystom za rewelacyjnie przygotowany program

Uroczyste obchody święta niepodległości Polski w Kijowskim Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza w Kijowie, które odbyły się w czytelni biblioteki też noszącej imię największego polskiego wieszcza zbiegły się z jubileuszem 25-lecia tej organizacji.

Z okazji jubileuszu członków KPSKO pozdrowił prezes ZPU Antoni Stefanowicz i podziękował im za ofiarną pracę. Przy pomniał też, iż jest to najstarsza organizacja polska w niepodległej Ukrainie, gdyż bierze swój początek od Polskiej Sekcji Kulturalno-Oświatowej, powołanej przy Ukraińskim Towarzystwie Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą 5 lipca 1988 r.


Podczas koncertu

Na spotkanie zawitał Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski, który złożył najlepsze życzenia z okazji święta, podziękował wszystkim wieloletnim działaczom, którzy wspomagają polską działalność w Kijowie i na prośbę prezes KPSKO Ireny Gilowej wręczył legitymacje nowo przyjętym członkom organizacji.

W imieniu sekcji weteranów Wojska Polskiego zrzeszonych w Stowarzyszeniu Alfred Augstkałn podziękował Konsulowi Generalnemu za troskę okazywaną kombatantom ze strony Polski, która, jak zaznaczył, w tym roku stała się znaczniej odczuwalną.

Utalentowani działacze Stowarzyszenia wystąpili z sprawnie wyreżyserowanym koncertem, po którym przy lampce wina, jeszcze długo toczyły się przyjacielskie rozmowy.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України