Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
„Kocham Cię, Polsko!” (z nr 460)


Wykonawcy, goście i gospodarze imprezy

Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” oraz Administracja Szkoły Ogólnokształcącej nr 175 im. W. Marzenki 22 listopada zaprosili kijowian na uroczysty koncert z okazji 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i 25-lecia Związku Polaków na Ukrainie pod dewizą „Kocham Cię, Polsko!"                                                       

„Piękna nasza Polska cała” - przyznała Jaryna Werysocka, jedna z najmłodszych uczestniczek koncertu, deklamując wiersz z inscenizacji M. Witewskiej

Taneczno-wokalną część koncertu zapełniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” (często prezentowanego na naszych szpaltach), które, jak zwykle, zebrały rzęsiste brawa. Reżyserki koncertu Łesia Jermak i Łarysa Bułanowa, tym razem, wzbogaciły paletę koncertu, zapraszając do udziału utalentowanych artystów z Kijowskiej Polskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni”, Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza, Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda" oraz oddziału ZPU w Szepetówce.


„Szanuj, drogie dziecię moje,
  w małem ziarnku - przyszłe plony” –
  apelowała strofami M. Konopnickiej znakomita recytatorka
  z Asocjacji „Młodzi i Kreatywni” Maria Kosowycz

Imprezę zaszczycił swoją obecnością Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski, który pogratulował wykonawcą i podziękował dyrekcji szkoły na czele z p. Oleną Roman za regularne wsparcie okazywane „Polanom znad Dniepru”.

A. KOSOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України