Dziś: niedziela,
16 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Pielgrzymka kijowska
Byliśmy razem! (z nr 460)


Bykownia. W hołdzie tym, którzy
wierzyli w Boga i kochali Ojczyznę

Idea przeprowadzenia uroczystości w Kijowie z okazji Święta Niepodległości w formie uszanowania poległych bohaterów (i to od razu na czterech polskich miejscach męczeństwa i pamięci) była słuszna i została realizowana wzorowo.

 W uroczystościach wzięli udział pracownicy Ambasady RP w Kijowie na czele z Ambasadorem Henrykiem Litwinem, księża, przedstawiciele Polonii kijowskiej, wierni miejscowych parafii, wielka grupa młodzieży (w tym z obwodu lwowskiego), dziennikarze.

Według ustalonego harmonogramu, cała reprezentacja wyruszyła kilkoma samochodami i dwoma autokarami po trasie: Cmentarz przy ul. Bajkowa (kwatera Legionistów), Forteca Kijowska, Cmentarz w Darnicy (groby żołnierzy I Armii Wojska Polskiego), Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni.

W każdym miejscu pamięci złożono kwiaty, wieńce z biało-czerwonymi wstęgami, zapalono znicze, uczczono poległych dobrym, serdecznym, wdzięcznym słowem. Przy grobach Legionistów z wielką uwagą wysłuchano wiceprezes ZPU Wiktorię Radik, która opowiedziała o historii tych mogił.

Szczególne zainteresowanie młodzieży wywołała uroczystość w Fortecy Kijowskiej, której mury jeszcze brzmią patriotyzmem Polaków, co złożyli swoje życie na ołtarz niepodległości.

Zresztą ta lekcja miłości do Ojczyzny Przodków i do jej bohaterów była przydatna nie tylko dla młodzieży, lecz również dla wszystkich, którzy po raz pierwszy wzięli udział w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Darnicy.


Przystanek pielgrzymki – Cmentarz Darnicki

Panteon w Lesie Bykowniańskim – to miejsce pamięci światowego znaczenia. Spoczywają tu dziesiątki tysięcy naszych Rodaków, zamordowanych przez oprawców sowieckich tylko dlatego, że byli Polakami, kochali Boga i Ojczyznę.

W szczególnej, iście rodzinnej atmosferze serdecznego pojednania na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni odbyła się uroczysta Msza Święta, którą z wielkim przejęciem celebrowali ks. Leszek Tokarzewski TChr i proboszcz parafii Chrystusa Króla ks. dr Wiesław Pęski SAC.

Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, który razem z Małżonką dzielnie uczestniczył w uroczystościach, serdecznie podziękował duchownym, wszystkim obecnym, pracownikom Konsulatu i Attachatu za udział w tak uroczystym świętowaniu 95 rocznicy Niepodległości w formie pielgrzymki po polskich miejscach pamięci w Kijowie. Na końcu podkreślił:

„Dziękuję Wam, że byliśmy razem! Dziękuję, że w dzień naszego radosnego święta uszanowaliście walczących kiedyś, w ubiegłych czasach historycznych, a zarówno uszanowaliście bohaterów, którzy bronią Niepodległości teraz.

Bo Niepodległość jest wartością wyższą, stałą i potrzebuje jej stałego wzmacniania.

Cieszymy się, że pokonaliśmy zło, które odebrało życie tysiącom pochowanym tu polskim oficerom. Cieszymy się, że potwierdziliśmy swój triumf faktem tego i innych cmentarzy, gdzie szanujemy naszych sławnych przodków.

Cieszymy się z tych wielkich dóbr, jakie nam dała Niepodległość i jeszcze przyniesie w przyszłości”.

A od nas wszystkich, uczestników wydarzeń tego szczególnego dnia, należy podziękować p. Konsul Magdalenie Okaj i p. Ministrowi Gerardowi Pokruszyńskiemu, którzy zorganizowali całą uroczystość i byli jej siłą sprawczą.

Eugeniusz GOŁYBARD

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України