Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Chronimy tradycje
„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą!”


Polski dziecięcy Zespół Wokalny „Jaskółeczka” pod kierownictwem Diny Chalimonczuk, m. Olewsk oraz uczestnicy i organizatorzy festiwalu

Słowa tej pięknej polskiej kolędy popłynęły ze sceny Korosteńskiego Rejonowego Domu Kultury. W dniu 15 grudnia 2013 roku odbył się w tym mieście VIII Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie, który jednocześnie jest eliminacją do XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Przesłuchania i finałowy koncert odbędzie się w Będzinie na Górnym Śląsku. Wiele zespołów amatorskich przygotowywało się rzetelnie do tego wydarzenia nie tylko dlatego, żeby wygrać eliminacje, ale przede wszystkim po to, aby wspólnie kolędować, zanurzyć się w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, tak ważnych dla każdego Polaka i Ukraińca.

W tym roku na przesłuchania konkursowe zgłosiło się aż 38 zespołów i indywidualnych wykonawców. Przyjechali kolędnicy z Żytomierza, Olewska, Nowej Borowej, nie brakowało, oczywiście, artystów z Korostenia. Na scenę wychodziły zarówno zespoły dziecięce, jak też osoby dorosłe, wszystkich jednoczyło zafascynowanie przepięknymi polskimi kolędami. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy z uczestników mógł wykonać 3 kolędy, w tym dwie po polsku i jedną w dowolnym języku, na przykład po ukraińsku, albo niemiecku. Czar Świąt Bożego Narodzenia rozszerza bowiem ludzkie serca, które jednoczą się w miłości, wychodząc poza ścisłe ramy narodowe.

Organizatorami Festiwalu są: Korosteńska Miejska Rada, Związek Polaków na Ukrainie w Korosteniu oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.


Polski Wokalny Zespół „Malwy” pod kierownictwem Ireny Nawojowej

Wśród gości festiwalowych byli Konsul RP w Winnicy Wojciech Mrozowski, Prezydent miasta Korosteń Włodzimierz Moskalenko, którzy razem z Panią Prezes Wiktorią Laskowską-Szczur i Jakowem Primaczukom zasiadali w jury konkursu. Wykonawcy i widzowie, a zgromadziła się cała sala, zadbali o gorącą atmosferę, prawdziwy duch bożonarodzeniowy.

Koncert był prowadzony przez dr Wiktorię Wachowską. Wśród kolęd brzmiały nie tylko znane pieśni, często zespoły wykonywały takie kolędy, które można usłyszeć bardzo rzadko, należące do skarbca kultury lokalnej. Niektóre z nich zostały skomponowane specjalnie na korosteński przegląd kolęd, albo też wprowadzały w podziw w nowej aranżacji. Brzmiały kolędy stare, czcigodne i zupełnie nowoczesne, co sprawiało, że festiwal był bardzo bogaty i różnorodny. Ciekawą nutką tegorocznej edycji były utwory bożonarodzeniowe wybitnego polskiego kompozytora, Witolda Lutosławskiego (z racji ogłoszonego przez Senat RP roku upamiętniającego jego imię) w wykonaniu Katarzyny Wakolczuk. Irena Nawojewa zaś skomponowała „Kołysankę Bożonarodzeniową” do słów żytomierskiej poetki Galyny Małyn.

Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom wykonawczy takich zespołów, jak „Malwy” i „Dzwoneczki” z Żytomierza, grupy wokalnej z parafii w Nowej Borowej, „Jaskółeczki” z Olewska, duetu Aleksandra Werbyło i Aleksandra Garbara z Korostenia, wspomnianej już solistki Katarzyny Wakolczuk z Żytomierza, oraz Diny Chalimonczuk z Olewska.  

Festiwal Kolęd w Korosteniu jest również wspaniałą okazją do przeprowadzenia różnych, owocnych spotkań. W. Moskalenko zaprosił gości i dziennikarzy na oficjalne spotkanie, podczas którego zapoznał obecnych z osiągnięciami miasta na polu eurointegracji. Korosteń szczyci się współpracą z polskimi miastami: Kraśnikiem i podszczecińskimi Policami, oraz tym, że jako pierwsze z ukraińskich miast otrzymał europejski znak standartu ISO.


Zasłużony dla Kultury Polskiej, Polski Wokalny Dziecięcy Zespół „Dzwoneczki” pod kierownictwem Jadwigi i Bogdana Poliszczuk

W tym roku w sześciu korosteńskich szkołach zostało wznowione nauczanie języka polskiego. Przy aktywnej współpracy Związku Polaków w Korosteniu prowadzona jest również szkółka sobotnio-niedzielna języka i kultury polskiej. Lekcje języka polskiego są prowadzone przez Łucję Kulwanowską, nauczycielkę z Polski. W ten sposób Festiwal organizowany w Korosteniu animuje inicjatywy polsko-ukraińskie, wykraczające daleko poza ramy kolędowe. Goście Festiwalu mieli okazję zwiedzić polską klasę w szkole nr 2, dla której Konsulat RP w Winnicy podarował nową tablicę szkolną.

Prezydent Korostenia zaprosił Gości na interesującą eskapadę po stalinowskich bunkrach, w których obecnie urządzone jest muzeum wojskowe. Bunkry pochodzą z lat 30-tych XX wieku i wybudowane zostały dla celów wojskowych. Dzisiaj służą celom pokojowym, umocnieniu więzi międzyludzkich, pokazaniu prawdziwego oblicza historii.

W swoim przemówieniu podczas koncertu Prezydent Korostenia podkreślił ważną rolę, jaką w społeczności miejskiej odgrywa polska mniejszość narodowa. To właśnie Polacy Korostenia zajmują bardzo aktywną postawę, za którą należy się szacunek i wdzięczność. Swoje serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne wszystkim uczestnikom Festiwalu złożył także Konsul RP W. Mrozowski, dziękując organizatorom i wykonawcom za wysiłek włożony w przeprowadzenie tej wspaniałej imprezy. W imieniu organizatorów Zasłużona dla Kultury Polskiej Pani Prezes ZPU w Korosteniu Wanda Laskowska życzyła wesołych Świąt, pokoju i błogosławieństwa Bożego dla Ukrainy i Polski oraz zaprosiła na następną edycję Festiwalu Polskiej Kolędy w przyszłym roku.

Wiktoria LASKOWSKA-SZCZUR

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України