Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Z życia ośrodków
JUBILEUSZ Z OPŁATKIEM (z nr 462)


Gratulacje i podziękowania z okazji Jubileuszu przyjmowała niezmienny prezes
KNKSP „Zgoda” Wiktoria Radik

Spotkania świąteczno-noworoczne od dawien dawna bardzo mocno wpisały się w polską tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Wspaniała atmosfera towarzyszyła spotkaniu Polaków zrzeszonych w Kijowskim Narodowościowo-Kulturalnym Stowarzyszeniu „Zgoda” zorganizowanym 18 grudnia w kijowskiej restauracji „Feniks”.


Za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz krzewienia kultury polskiej społecznikom „Zgody” podziękował prezes ZPU Antoni Stefanowicz

Spotkanie miało dwie przyczyny: dzieląc się opłatkiem złożyć sobie przedświąteczne życzenia oraz powspominać najciekawsze wydarzenia z dwudziestoletniej już działalności Stowarzyszenia. O etapach jej rozwoju - od chwili powstania, do daty tego przedniego jubileuszu - opowiadała pieczołowicie przygotowana ekspozycja, wystawiona w hollu restauracji.


Jak każe tradycja – zdjęcie do albumu

Spotkanie prowadziła wieloletni pre­zes założyciel Stowarzyszenia „Zgoda” zasłużona działaczka kultury Ukrainy i Polski Wiktoria Radik.

Najbardziej zasłu­żonym działaczom Stowarzyszenia Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski oraz prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefano­wicz wręczyli dyplomy.


Jak widać radosny nastrój udzielił się także dostojnym gościom (od lewej) Konsul Magdalenie Okaj, posłance na Sejm RP Małgorzacie Gosiewskiej i Konsulowi Generalnemu RP w Kijowie Rafałowi Wolskiemu

Wielką niespodzianką stał się udział w wieczerzy posłanki Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej, która przybyła tu bezpośrednio z kijowskiego Majdanu, gdzie spędziła już ponad tydzień. Pani Małgorzata w przeddzień wraz Wiktorią Radik oferowała demonstrantom bigos pod dewizą: „Polskie danie na Majdanie”.


O dwudziestoletniej historii Stowarzyszenia można było dowiedzieć się z pieczołowicie przygotowanej ekspozycji fotograficzno-historycznej

Zwracając się do zebranych posłanka powiedziała: „Pragnę państwu życzyć wszelkiego dobra, miłości, czułości na co dzień, ale przede wszystkim, żeby zbliżający się rok był dobrym rokiem dla państwa, ale i do­brym rokiem dla Ukrainy, żeby przy­niósł zmiany, o które tak wspaniale, dzielnie wszyscy walczą”.


Współzałożycielka „Zgody” Czesława Raubiszko deklamowała wesołe polskie wiersze, które rozbawiły wszystkich w tym i ojca Arkadiusza

Następnie ks. Arkadiusz z parafii św. Mikołaja w Kijowie pobłogosławił zebranych modlitwą, wszyscy przełamali się opłatkiem i gospodyni wieczoru Pani Wiktoria zaprosiła wszystkich do świątecznego stołu, na którym królowały dania postne.


Wspaniałe polskie kolędy brzmiały wyniośle w wykonaniu zespołu folkloru ukraińsko-polskiego „Jaskółki”

Wieczerza, choć niedługa, ale urozmaicona była wymianą upominków, prezentacją wigilijnych opowiastek, poezji i oczywiście przepięknych polskich kolęd śpiewanych w prawdziwie rodzinnej atmosferze.

A. KOSOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України