Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Oświata
Zapraszamy do Klubu „Tęcza” w Żytomierzu


Nad niekonwencjonalnymi metodami nauczania języka polskiego zastanawiali się żytomierscy nauczyciele języka polskiego

Zapoznanie się z niekonwencjalnymi metodami nauczania języka polskiego w szkołach na różnych poziomach kształcenie stało się celem spotkania nauczycieli języka polskiego w Klubie Nauczycielskim „Tęcza” (kierownik - nauczycielka języka polskiego p. Wiktoria Zubarewa),który od 1 września 2013 r. działa w Żytomierzu. Jest to jest temat bardzo ważny, gdyż od wyboru metod nauczania zależy atrakcyjność i efektywność pracy nauczyciela z uczniami.

Było to drugie, tego rodzaju, przedsięwzięcie, które odbyło się 29 stycznia br w gmachu Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 w Żytomierzu. Tym razem w seminarium wzięło udział 9 nauczycieli języka polskiego, administracja szkoły na czele z p. dyrektor Swietłaną Korotką, metodyk Obwodowego Urzędu Oświatowego p. Helena Demczuk oraz prezes Związku Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny i metodyk języka polskiego z Instytutu Podyplomowej Pedagogicznej Oświaty w Żytomierzu p. Mirosława Starowierow.

Wielkim pożytkiem i przyjemnością dla słuchaczy było poznanie metodyka języka polskiego, doświadczonego specjalisty w tej dziedzinie, autorki siedmiu publikacji dla nauczycieli języka polskiego p. mgr Alicji Omiotek z Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. T. Goniewicza w Lublinie. W ciekawy sposób zaprezentowała ona swoją najnowszą antologię wierszy dla dzieci i młodzieży pt. „Za siódmą górą” (2013 r., Lublin). Podczas spotkania każdy nauczyciel nie tylko pogłębił swoją wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, ale także otrzymał różne materiały dydaktyczne, m.in. polskie książki, podręczniki i słowniki przekazane przez prezesa Fundacji p. Józefa Adamskiego. Taka specjalistyczna literatura jest niezbędna nauczycielom.


Uczestnicy spotkania w Centrum Polskim (siedzibie ŻOZPU)

Jako kierownik Centrum chciałabym serdecznie podziękować Pani Alicji Omiotek za ciekawy odczyt o wielopokoleniowym rozwoju polskich rodzin na Kresach i w Polsce, za cenne pozycje książkowe dla nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju polskości na Żytomierzszczyźnie, zaś administracji szkoły za życzliwość i gościnę.

Celem głębszego zapoznania gościa ze stanem promocji kultury polskiej w regionie p. Alicja Omiotek została zaproszona na spotkanie młodzieży polonijnej i osób dorosłych do Centrum Polskiego działającego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. P. Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur opowiedziała o działalności i celach ŻOZPU, a słuchacze mieli możliwość usłyszeć krótki wykład z historii Polski oraz porozmawiać o kulturze polskiej.

Życzymy wszystkim nauczycielom języka polskiego nieustającego zapału w nauczaniu dzieci w szkole, a p. Alicji Omiotek – natchnienia i inspiracji do tworzenia książek, tak niezbędnych w naszej pracy edukacyjnej.

Wiktoria ZUBAREWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України