Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Szanowni współobywatele Ukrainy!

W ten trudny czas, kiedy nasze państwo stanęło w obliczu groźby utraty niepodległości, jak nigdy wcześniej, niezbędna jest jedność i wzajemna pomoc.

My, przedstawiciele polskiej mniejszości na Ukrainie, jednogłośnie potępiamy działania rządu Federacji Rosyjskiej i militarną interwencję wojsk rosyjskich na terytorium naszego kraju.
Wzywamy kierownictwo Federacji Rosyjskiej do poszanowania niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy.

 Polityka z pozycji siły w XXI wieku jest niedopuszczalna. Ukraina to państwo miłujące pokój, pragnące ze wszystkimi sąsiadami mieć stosunki dobrosąsiedzkie. Tego też oczekujemy od Rosji.

Ukraina jest domem dla wielu narodowości, między którymi nie ma dziś konfrontacji na tle politycznym, językowym czy narodowościowym. Pretekst do wprowadzenia wojsk jest iluzoryczny i nie odpowiada rzeczywistości.

Wzywamy społeczność międzynarodową do wsparcia Ukrainy w jej walce o niepodległość i integralność terytorialną. W obliczu niebezpieczeństwa prosimy wszystkich obywateli naszego kraju, aby zapomnieli stare urazy i stanęli do obrony Ukrainy. Bo jest ona dla wszystkich naszą!

Niech żyje wolna Ukraina!

Prezes Związku Polaków Ukrainy
Antoni Stefanowicz
Redaktor naczelny gazety „Dziennik Kijowski”
Stanisław Panteluk

Шановні співвітчизники!

У цей скрутний час, коли перед нашою державою стоїть загроза її існування, як ніколи потрібне єднання та взаємодопомога.

Ми, представники польської національної меншини України, висловлюємо своє засудження діями Уряду РФ та військової інтервенції  російських військ на територію нашої держави.

Закликаємо керівництво Російської Федерації поважати незалежність та територіальну цілісність України. Політика сили неприпустима в ХХІ столітті.  

Україна мирна держава і з усіма сусідами прагне жити в мирі. Того ж ми очікуємо і від Росії.

В Україні проживають багато національностей і немає політичного, мовного чи національного протистояння. Привід до введення військ є надуманим і не відповідає дійсності.

Ми закликаємо міжнародну спільноту допомогти Україні в її боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність.

Перед обличчям небезпеки просимо усіх громадян нашої держави забути старі образи і стати на захист України. Бо вона у нас одна!

Хай живе вільна Україна!

Голова Спілки поляків України
Антон Стефанович
Головний редактор газети „Dziennik Kijowski”
Станіслав Пантелюк

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України