Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Zbiórka na renowację pomnika bitwy pod Hodowem

W 2014 roku przypada okrągła, 320. rocznica bitwy pod Hodowem (11.06.1694 r.), którą przyjęto nazywać Polskimi Termopilami. Podczas bezprecedensowej w historii wojskowości bitwy, garstka polskich obrońców (7 chorągwi husarii i pancernych w sile około 400 ludzi) skutecznie odparła najazd sił tatarskich w liczbie około 40 tys. ludzi.

Fundacja MOSTY, we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie, podjęła się realizacji projektu renowacji pomnika upamiętniającego bitwę, ufundowanego przez króla Jana III Sobieskiego.

Pomnik znajduje się w złym stanie technicznym, co ilustruje załączona fotografia. W związku z powyższym Fundacja MOSTY we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie postanowiły zadbać o przywrócenie jego świetności.

W tym celu w listopadzie 2013 roku została zorganizowana w Hodowie wizyta prof. Janusza Smazy z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W efekcie współpracy z prof. J. Smazą został przygotowany wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu renowacji pomnika, złożony przez Fundację MOSTY w listopadzie 2013 roku w ramach priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

W końcu stycznia 2014 roku MKiDN przyznało na projekt restauracji pomnika 60 tys. PLN. Na pokrycie wszystkich zaplanowanych wydatków dotyczących renowacji tego zabytku potrzeba jeszcze około 15 tys. PLN. 

W związku z powyższym Fundacja MOSTY zwraca się z prośbą o wsparcie przedsięwzięcia mającego na celu restaurację pomnika w Hodowie. Projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadą RP w Kijowie.

Dane do przelewu:
Fundacja MOSTY
ul. Napoleońska 20A
05-400 Otwock
PKO BP – 89102011270000130202152916
Dane do przelewu z zagranicy:  Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Przelew z dopiskiem – DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE (Hodów)
Więcej informacji o projekcie i zbiórce na stronie internetowej Fundacji MOSTY
Informacja o projekcie na stronie internetowej Ambasady RP w Kijowie

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України