Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Sprawy nam bliskie
W celu uskutecznienia działań na rzecz mniejszości (z nr 469)


W prezydium obrad - przewodniczący Jurij Reszetnikow, z-ca Ministra Kultury Ukrainy - Ołeksandr Żurawczak, z-ca dyrektora Departamentu ds. Religii i Narodowości - Maksym Budarin, prezes Związku Organizacji Społecznych „Rada Zgromadzeń Narodowo-Kulturalnych” - Aszot Awanesjan

„My – uczestnicy posiedzenia Komisji ds. Stosunków Międzyetnicznych i Ochrony Praw Mniejszości Narodowych Ukrainy Rady Społecznej działającej przy Ministerstwie Kultury Ukrainy prosimy Was, w nurcie sprzyjania realizacji polityki państwowej w sferze kompleksowego przeciwdziałania przejawom ksenofobii, dyskryminacji rasowej i braku tolerancji wobec mniejszości narodowych zamieszkujących Ukrainę, o rozpatrzenie kwestii utworzenia przy Gabinecie Ministrów Ukrainy odpowiedniej Międzyresortowej Komisji”.

Takie słowa ujęto w jednym z dokumentów (skierowanym do premiera Ukrainy) przyjętych na posiedzeniu.

W obradach Komisji, które toczyły się 28 marca br. w siedzibie ministerstwa, wzięli udział kierownicy i przedstawiciele organizacji społecznych, reprezentujących mniejszości narodowe, prawnicy oraz eksperci z zakresu obrony praw człowieka.

Na wstępie do zebranych zwrócił się z-ca Ministra Kultury Ukrainy Ołeksandr Żurawczak, który zaapelował o wypracowanie taktyki w tej sferze, podjęcie konkretnych kroków, jakie przyniosłyby odczuwalne efekty w jak najszybszym czasie. Wezwał też przedstawicieli mniejszości narodowych do opracowania koncepcji i propozycji konkretnych aktów ustawodawczych w tej dziedzinie.

Jego zdaniem dla uskutecznienia działań ministerstwa, rozwiązywania problemów strategicznych w tym zakresie, dorzecznym byłoby utworzenie wszechukraińskiej rady przedstawicieli mniejszości narodowych Ukrainy, dodając, że odpowiednie strukturalnie rady powinny działać na szczeblu regionalnym, chociażby w każdym z obwodów kraju, pełniąc rolę nowych, tak niezbędnych, kanałów dwustronnej komunikacji informacyjnej.

Prowadzący obrady z-ca przewodniczącego Rady Społecznej przy Ministerstwie Kultury Ukrainy Jurij Reszetnikow zwrócił uwagę na to, iż obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości zarejestrowanych jest aż ponad 1400 społecznych organizacji mniejszości narodowych, stąd też, jak sądzi, bardzo przydatną byłaby struktura koordynująca.

Po szerokim omówieniu bieżącej sytuacji w środowiskach narodowościowych zebrani wysunęli propozycję powołania przy Ministerstwie Kultury Ukrainy Rady Narodowości Ukrainy.

W toku debaty wielu z występujących poruszyło problem potrzeby utworzenia w stolicy centrum rozwoju kultur mniejszości narodowych - Domu Narodowości. Gremium wystosowało w tej sprawie list do premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України