Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Z siedziby ZPU
Zainteresowanie Kartą Polaka nie maleje (z nr 470)


Konsul RP Bartosz Jabłoński, prezez ZPU Antoni Stefanowicz i (pośrodku) jeden z wnioskodawców o przyznanie Karty Polaka Mikołaj Niepomiaszczyj - aktywista Majdanu kierownik służby rehabilitacyjnej kijowskiego Majdanu opiekującej się rannymi i kontuzjowanymi ofiarami walk. Jego dziadek – Jan Kalinowski był rodem z Mazowsza.

W siedzibie Związku Polaków na Ukrainie 4 kwietnia konsul Bartosz Jabłoński przyjął kolejną grupę osób aplikujących o przyznanie Karty Polaka.

Każdy z ubiegających się o ten dokument, zgodnie z wymogami, starał się sumiennie w rozmowie indywidualnej z konsulem potwierdzić dokumentalnie swoje polskie pochodzenie, swobodne władanie językiem polskim, obeznanie w historii, kulturze i tradycjach swojej praojczyzny oraz złożyć deklarację przynależności do Narodu Polskiego.


Konsul Bartosz Jabłoński prowadzi indywidualną rozmowę z
wnioskodawczynią Heleną Akimową

 
Jeden z aplikantów - Walenty Groński Polak po mieczu i kądzieli. Obecnie doskonali znajomość się języka na kursach języków obcych, działających przy Szkole Ogólnokształcącej nr 5 w mieście Browary. Absolwent Politechniki Lwowskiej, dziś przedsiębiorca. Pierwsze polskie słowa usłyszał jeszcze w dzieciństwie od rodziców.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України