Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Twierdze kresowe
ОСТАННІЙ ФОРПОСТ (z nr 470)


Kozacy

Споконвіку  було Слово, і Слово було у Бога,
і Слово було Бог.

(Євангеліє від Іоанна)

Спочатку була подія і подія була істиною тому, що вона було такою, якою вона була, а за нею починається історія, що являє собою суб'єктивне трактування того, що було істиною. І чим далі від нас відсунуто в глибини часу та подія, тим більше вона стає історичною  і тим менш істинною.

Скрадаються деталі і з часом можна буде розрізнити лише загальні обриси тих подій, а іноді ці нашарування спотворюють і саму суть всього, що колись було, на догоду поточним вигодам і потребам. І в цих загальних обрисах, як в кавовій гущі, кожен бачить те, що йому заманеться, трактує відображення своїх думок, а не витоки реальних минулих дій в їх суперечливій взаємодії, яке виключає абсолютну чесноту одних і абсолютну жорстокість інших. Невдячне заняття судити одних і вихваляти інших з позицій сьогоднішнього дня: у кожного були свої мотиви і кожен робив свій вибір. Історичні події завжди об'єктивні, а їх оцінка нажаль суб'єктивна.

Такі думки виникають, коли починаєш аналізувати інформацію з різних джерел за відомим, здавалося б давно дослідженому факту, і з подивом виявляєш, що не все так зрозуміло, як здавалося спочатку. Приводом для проведення невеликого історичного аналізу послужило те, що в руки авторів потрапив архівний документ - копія історичної монографії польською мовою:

«KUDAK twierdza kresowa i jej okolice». Monografia historyczna przez Maryana Dubieckiego wydana w Krakowie,drukarnia «CZAS» 1879.

Ознайомившись з цими матеріалами, виникло природне бажання порівняти бачення тих подій з точки зору сучасних дослідників.

Кодак (пол. Kudak) - польська фортеця на правому березі Дніпра навпроти колишнього Кодацького порогу. Саме ім'я Кодак в перекладі з тюркського означає «побудова на горі».

Увагу істориків до Кодаку привертають дві події - історія, пов'язана з  польської фортецею, і суперечки щодо ролі Кодака в історії зародження Катеринослава. 22 січня 1784 Катерина II видала указ: «... губернському місту під назвою Катеринослав бути по кращій зручності на правій стороні Дніпра у Кайдака».

 Завдяки панівному становищу фортеця Кодак у свій час була стратегічно важливим укріпленим пунктом на півдні Україні і відігравала важливу роль в історії і Запорізької Січі і Польщі. Володіти цією фортецею прагнули татари і Московське царство. Як видно з наведеної схеми, місце розташування фортеці було вибрано стратегічно грамотно: на правому високому березі Дніпра, з якого на багато кілометрів проглядається його русло, як на північ так і вниз за течією; контролювалося також гирло р. Самара, а також степ лівого берега, що робило практично неможливим непомітний підхід противника до валів фортеці, тим більше, що навколо фортеці постійно чергували кінні роз'їзди.

У частині виникнення та будівництва фортеці за різними джерелами суперечностей практично немає. Фортеця побудована в 1635 році під керівництвом французького інженера де Боплана (Beauplan). Польський сейм виділив сто тисяч злотих для її будівництва. Спочатку гарнізон фортеці складався з 200 німецьких найманців на чолі з французьким офіцером Жаном Маріон. Будівництво велося високими темпами і до липня 1635р. (За неповних чотири місяці з початку робіт) фортеця у «Койдакського порогу» була повністю закінчена.

У той час фортеця являла собою в плані чотирикутник з виступаючими по кутах бастіонами. По периметру його оконтурювали глибокі рови, однак із західного боку була природна перешкода - яр, спадаючий до річки. Рови ті можна було назвати проваллями, через які переправитися в брід було неможливо.

Новій фортеці належало дати ім'я. Польща поважала традиції територій, які об'єдналися під її прапором, і зберігала існуючі назви місць. У виняткових випадках, коли закладалися фортеці в місцях «gdzie nigdy człowiek nie niecił ogniska», дозволяла вона собі давати нові імена. Виходячи з таких підходів, новій прикордонної фортеці було присвоєно право називатися Kojdakiem, від назви порога, який навпроти неї знаходився. Гетьман Конецпольскій напевно першим дав нову назву фортеці Kudak.

Призначенням фортеці, в ті часи, мало стати сприяння просуванню впливу Польщі на південь. Кодак відбивав набіги численних татарських загонів, які ще на підступах до фортечних валів завжди отримували відсіч. Лицарі кордонів, які стерегли Кодак, письмових слідів по собі не залишили, можна лише говорити словами одного з Радзивіллів, який так відгукувався про своїх предків: «... Мої предки ніколи ніякої добре облаштованої резиденції не мали, тому й пішло, що в постійних повсякденних турботах возили з собою в кошиках канцелярію, інвентар та бухгалтерію». Тому, на дніпровських околицях якщо де і були письмові сліди, то забрав їх степовий вітер, не знаємо тому подробиць багатьох боїв, що відбулися на полях Кодака, зникла зі сторінок історії та епопея тертя, що відбувалася на межі двох цивілізацій. Тертя ті були не тільки з ордами, але і з козаками, які час від часу здійснювали нальоти на Кодацький гарнізон, вбивали з луків по дорозі гінців, затримували купців, що доставляли на Кодак живність або запаси озброєння.

В матеріалах «Довідкова книга» „Весь Катеринослав” 1913р.  наводиться характеристика дніпровського козацтва того часу. «Запорожці відрізнялися мирними звичаями і з'єднували разом з суворим лицарством звичаї культурного народу. В цьому відношенні сусідство цивілізованої Польщі сильно впливало на запорожців. З поляками останні перебували в безперервному спілкуванні. Запорожці часто посилали своїх дітей до Польщі, віддаючи в польські школи і «єзуїтські колегії».

Висока військова репутація запорожців привертала до них увагу то поляків, то росіян, то турків, то шведів, і перетворила їх мало по малу в постійне військо, яке вічно перебувало в походах. І край, готовий стати культурним центром, знову ставав ареною битв, сутичок і приготувань до військових походів. Це і згубило зрештою Запорізьку Січ».

Але повернемось до фортеці. Поспішне закінчення будівництва і передача в руки коменданта недостатньо озброєної фортеці було помилкою, якою скористувалися козаки: вони стали здійснювати набіги на цей пост з перших хвилин його існування. Рівною з цим (якщо не більшою) помилкою був вибір чужинця першим комендантом фортеці: вибір був скоріше політичним, ніж продиктованим військової доцільністю. Був ним француз Маріон (Marion), разом з ним поставлений в якості комісара шляхтич Пшиялговський (Рrzyjałgowski). Військо фортеці також можна було вважати скоріше чужоземним, ніж вітчизняним: складалося воно з кількох сотень драгунів і солдатів «іноземного війська», всі команди і документація велася на німецькій мові, тому козаки гарнізон фортеці Кодак називали «німцями».

Присутність німців внизу Дніпра дратувало запорожців, так як ні гарнізону ні його командирам не вдавалося знайти взаєморозуміння з місцевим населенням. Посилювало це обурення також і те, що запорожцям, яких називали річковими («rzeczni»), і які здавна ловили рибу в Дніпрі і гирлі Самари, заборонили не тільки рибну ловлю, але і полювання. Заборони ці запорожці, природно, не виконували, за що їх заарештовували, «судили строго і самовільно».

Кодак, побудований за кілька місяців, лише кілька годин зміг протистояти загонам Сулими, які були послані під його вали. Недолік артилерії, недостатня висота валів, малі сили гарнізону, створили умови, які наблизили падіння прикордонної фортеці. Штурм почався після півночі, і перш ніж «ранній промінь сонця торкнувся вершини порога, загони Сулими увірвалися в фортецю». Значна частина гарнізону загинула, Маріон був узятий в полон і загинув мученицькою смертю. Його тіло зробили мішенню для лучників, які таким чином замучили першого командира Кодак. Це була кривава вереснева ніч 1635 року.

Досить докладний опис тих подій виправдано тим, що  в різних джерелах вони описуються дуже стисло, найчастіше зводяться до перерахування дат і сухому коментарю подій. «... В серпня 1635 року запорожці під командуванням отамана Сулими раптовим нападом взяли і зруйнували Кодак, вирізавши весь гарнізон (живі залишилися 15 драгунів, які були в розвідці). Сам комендант Ж. Маріон був страчений».

Видно з порівняння даних розбіжність дат, точніше рік вказується однаковим, а розбіжність є лише в місяцях: серпень і вересень. Однак, незважаючи на це, слід зазначити, що падіння фортеці відбулося через кілька місяців після поспішного закінчення її будівництва. Як випливає з наведеного матеріалу, такий фатальний долі сприяли три фактори.

Перший. Поспішне будівництво, недостатнє зміцнення зовнішніх земляних валів. Будівлі всередині фортеці, як зазначалося, були в основному дерев'яні та земляні, без використання каменю чи цегли, хоча з боку Дніпра були виходи скельних порід на поверхню, які чомусь не були використані в якості будівельного матеріалу (напевно, це значно затягнуло б терміни будівництва).

Другий. Недостатнє озброєння гарнізону, особливо слабке артилерійське оснащення, що для фортеці, розташованої на пануючій висоті, було стратегічно необхідним, дозволило б вести ефективні бойові дії на дальніх підходах, не допускаючи наближення противника до кордонів фортеці.

Третій. Може бути самим основним чинником, який спровокував інцидент, що став фатальним на цьому етапі історії фортеці, було призначення комендантом фортеці іноземця та формування гарнізону з німецьких найманців. Як зазначалося в цитованому документі, це рішення радше було продиктовано політичними міркуваннями, ніж військової доцільністю. Як нам часто доводиться чути і сьогодні цей вбивчий аргумент «політична доцільність»! Дійсно історія вчить, але мало хто вчиться, і повторюються ті ж самі помилки в інших ситуаціях в інший час і нікому потім відповісти на питання - а де ж і в чому була ця доцільність? На межі тодішньої Польської держави були послані люди, які не знали ні мови, ні традицій, ні моралі такого особливого народу, якими були волелюбні запорізькі козаки, які дуже болісно сприймали будь-які утиски з боку влади, якою б вона не була. Ці неприродні обмеження, які були відразу ж уведені на ловлю риби, полювання та інше не мали під собою серйозної військової основи, а швидше були продиктовані невіглаством іноземців у ставленні до традицій народностей які заселяли цю територію,  що і зумовило  таку відповідну реакцію.


План фортеці Кодак (реконструкція

Перший занепад фортеці не змінив політики гетьмана, визнав він свої помилки лише в поспішному будівництві фортеці і виборі гарнізону. Наступної весни були розпочаті роботи з відновлення фортеці: відсипалися вали такої висоти, щоб на них ніхто не зміг піднятися. Де Боплан знову керував інженерними роботами з таким розрахунком, щоб зміцнити фортецю і зробити її неприступною.

Роботи з відновлення фортеці йшли повільно, але без перерв. Восени 1637 роботи були закінчені. Командування фортецею з титулом «губернатора» взяв Жултовський (Żόłtowski), гарнізон фортеці тепер складався з 600 воїнів. Постійно зміцнювалася дисципліна гарнізону та налагоджувалася караульна служба. Як доносять історичні джерела, ще в 1647 році продовжувалися роботи по зміцненню фортеці. Для збільшення огляду з рівнинної південної сторони за валами фортеці «за півмилі від Кодака була встановлена ​​спостережна вежа, з якої проглядалася навколишня степ на вісім миль кругом. Поблизу вежі була застава - сто озброєних людей і десять кінних ».

Після Жултовського, який був мужнім, хоробрим і врівноваженим, губернатором фортеці став Кшиштоф Гродзицький (Krzysztof Grodzicki) - досвідчений військовий фахівець, полковник артилерії.

Однак при цьому слід звернути увагу на політику, що проводилась відносно запорожців: як свідчить одне з положень сейму - «козаків, які поза реєстром - в простолюдді». Таким чином шляхта створювала для себе нові джерела робочої сили для своїх сільських господарств ціною братнього народу, ціною майбутнього своєї вітчизни. Роки існування фортеці Кодак не привели до повернення «для так бажаного для майбутнього краю прозріння в імлі засліплення»

Гродзицький протягом пам'ятного літа 1648 року розвинув таку енергію на окопах повіреної йому фортеці, який до нього ніхто в не робив. Хмельницький, упоєний успіхами, «шалів з гніву» коли йому доносили, що Кодак все ще тримається. Зачіпало його гордість те, що знайшлася людина, яка наважилася йому лагодити довгу і криваву відсіч. Коли малі загони не змогли взяти Кодак, послав Хмельницький туди значні сили, проте стволи гармат фортеці сильно прорідили їхні ряди - 4000 воїнів знайшли могили для себе в околицях окраїнної фортеці. Відбувалося то в серпні. Розгніваний Хмельницький «знову посилає три полки для взяття Кодак» пише 31 серпня Марек Собескі.

Без живності, без військових запасів, без жодної надії на допомогу, Гродзицький тримався до глибокої осені 1648 року, повторюючи вислів «Того повітря, яким дихаю, і того шматочка землі, який буде моєю могилою, ніхто не зможе забрати...» Проте зусилля цього чоловіка , який зріднився з мечем, який виховувався серед битв, повинні були мати свій кінець, коли закінчилася живність і солдати, виснажені голодом, підняти не могли мушкетів ..., коли не стало пороху і куль. В той час, Несторенко, ватажок козаків які облягали фортецю, - особистість відома з часів нездійснених надій короля Владислава організувати з запорожцями морський похід у війні проти турків - бачачи, що фортеця вогнем не взяти, послав до Гродзицького парламентарія з пропозицією фортецю здати на умовах, як на той час і обставинах, досить стерпних. Всім обіцяли зберегти життя і непопадання в полон до язичників. Голод, відсутність запасів і озброєння, змусили Гродзицького пізньої осені 1648 року прийняти капітуляцію. При цьому Несторенко урочисто присягнувся на Біблії, що збереже життя гарнізону фортеці. Однак, тільки-но згорнули останній раз штандарт на валах Кодака, і нечисленне військо з Гродзицьким і Станіславом Конецпольским на чолі залишили стіни фортеці, козаки почали знущатися над ними. Драгунів з Гродзицьким і майором Лачіньским відправили в Чехрин. Незважаючи на клятву Нестеренко, що ні в кого з голови не впаде волосся, загинув Конецпольский мученицькою смертю, але на жаль він не був єдиною жертвою віроломних переможців. Натовп і старшини козацькі вибирали серед воїнів вищих чинів і багатьох інших для страти на колу, зняття з живого шкіри, або в інший більш-менш жахливий спосіб.

Про ці події містяться суперечливі в деталях і датах відомості в різних джерелах.

«До фортеці підступає полковник Шумейко з козаками і бере Кодак в облогу. Через кілька тижнів фортеця Кодак впала. Поляки були пограбовані і відправлені до Польщі ».

Після 1654р. Кодак використовується російською армією для тилового забезпечення військових компаній в Криму та Приазов'ї.

Сьогодні на місці фортеці стоїть пам'ятний знак встановлений  ще Д. І. Яворницьким - відомим краєзнавцем та істориком, - як видно на ньому зазначений квітень місяць, а з наведених вище матеріалів випливає, що ті драматичні для фортеці події відбувалися глибокої осені. Крім того, фортецю не змогли взяти приступом, вона була кілька місяців в облозі і капітулювала через те, що вичерпалися продовольчі та військові ресурси. Також дотримуючись хронології подій, слід зазначити, що під час тих бойових дій біля фортеці не було Б. Хмельницького. Військами командували його командири: якби така відома особа була присутня при тих боях, в історичних документах це обов'язково знайшло своє відображення.

Кодак, криваво взятий запорожцями, вже ніколи більше не піднявся. Низ Дніпра залишився надовго нічиїм. Січ на ньому господарювала, однак незабаром почала підпадати під вплив Москви.

Стара назва Кудак з часом забулась і місцевість, як і раніше стали називати «Койдак», так як на три милі вище побудували село, назване Новий Койдак, де з часом Росія створила свій форт.

Кодак зараз (дані близько 1879 року) є великим людних селом, заселеним росіянами верхнього надріччя, як і всі села тієї околиці, налічує 200 хат не дуже заможних селян. На околицях села височать вали - то слід давньої польської фортеці.

«Великий позитивний вплив, який Польща там в протягом століть привносила, все потонуло в дні братовбивчих воєн Хмельницького. Немає там духу Польщі, немає прощення, тому що переможеним і слабким нічого не прощається ...»

Vae victis!  (Горе переможеним)

… To jakże? Myśl przeszłości w tej całej krainie
Na żaden pomnik ojców łagodnie nie spłynie;
Gdzie by tęsknych uniesień złożyć mogła brzemię?
Nie — chyba lot zwinąwszy, zanurzy się w ziemię:
Tam znajdzie zbroje dawne, co zardzałe leżą,
I koście, co nie wiedzieć do kogo należą…

 (Antoni Malczewski. „Maria. Powieść ukraińska”)

Так закінчується історія окраїнної фортеці, викладена в цитованих вище матеріалах, датованих 1879 роком, написана через 231 рік з тих пам'ятних подій.

Про настрої козаків того часу розповідається у книзі А. Кащенко «Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове.» «... Сталося так, що козаки не одностайно ставали на поляків. Багато козаків не згадуючи вже про шляхту, незважаючи ні на які з польського боку кривди, все-таки вважать себе частиною Речі Посполитої, підданцями короля.

1648р. Хмельницький у тій годину не мав думки зовсім одлучити Україну від Польщі»

Сьогодні не тільки час стирає пам'ять про ті події, про місце, де колись стояла прикордонна фортеця Kudak, а й раціональна людська діяльність, яка на догоду черговий «доцільності» зруйнувала велику частину території фортеці, розробляючи гранітний кар'єр з боку Дніпра з 1944р.

Закінчуючи короткий огляд тих подій і не претендуючи на історичну авторитетність, а викладаючи матеріал як історичну публіцистику з аналізом власних думок, навіяних знайомством з архівними матеріалами - «KUDAK twierdza kresowa i jej okolice». Monografia historyczna przez Maryana Dubieckiego wydana w Krakowie,drukarnia «CZAS» 1879 - не можеш однак поставити крапку, не дає спокою остання фраза: «Vae victis!» Так, нічого сказати, переможеним залишається горе, а де ж щастя переможців і хто, в решті решт, виявився переможцем???

Автори: проф. Віктор Млодецькі, інж. Тамара Млодецька, арх. Павло Некритін
(Wszyscy należą do lokalnej organizacji Związku Polaków „OGNISKO”)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України