Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
„Jan Paweł II. Biografia”
Interesująca książka (z nr 470)

Tuż przed ogłoszeniem błogosławionego Jana Pawła II, świętym, częstochowskie wydawnictwo Święty Paweł, wypuściło na rynek nową książkę poświęconą osobie naszego papieża. „Moim celem – podkreśla na wstępie jej autor, Andrea Riccardi – nie było stawianie pomnika, ale chęć poznania charakteru Karola Wojtyły, a także lepsze zrozumienie historii naszych czasów”.

Książka prowadzi czytających ją, od totalnego zaskoczenia wyborem na papieża nieznanego światu Polaka, kardynała Karola Wojtyły, przez dwadzieścia siedem lat jego pontyfikatu, kiedy stanął w samym centrum światowej sceny politycznej, a jednocześnie prowadził Kościół ku trzeciemu tysiącleciu wiary, aż do procesu kanonizacji poprzedzonego słynnym, „Santo subito!”

W części retrospektywnej, towarzyszymy naszemu Karolowi w życiu rodzinnym, szkolnym, poznajemy jego przyjaciół, a także doświadczamy razem z nim wielkich dramatów: utraty matki, a potem ojca oraz brata. W wieku dwudziestu lat stracił wszystkich, których w życiu mógł kochać.

Dzięki autorowi, profesorowi wykładającemu na uczelniach w Bari i Rzymie, możemy prześledzić nie tylko ścisłą chronologię wydarzeń, ale przede wszystkim uczestniczyć w rozwoju wewnętrznym przyszłego papieża. Życie Karola od najmłodszych lat, bliscy, przyjaciele, w tym także Żydzi, wojna, poezja, teatr, praca w fabryce Solvay, postaci takie, jak kard. Stefan Wyszyński, czy Adam Sapieha, to wszystko kształtuje i jednocześnie zawiera się w kapłaństwie Wojtyły. To ta mozaika wydarzeń i ludzi, kilkadziesiąt lat później, będzie mieć wpływ na decyzje dotyczące losów świata.

Nie należy stawiać pomników – mówi Riccardi – ale trzeba starać się zrozumieć. Mimo, że 27 kwietnia, Jan Paweł II, zostanie uroczyście kanonizowany, to wielu ludzi żyje tym pierwszym wielkim zaskoczeniem, kiedy był on postacią nieznaną dla większości i kiedy nikt jeszcze nie mógł przewidzieć, że jego śmierć wstrząśnie całym światem.

Przypomnijmy, że JP II, był nie tylko pierwszym papieżem nie-Włochem od ponad czterech stuleci, ale był również pierwszym papieżem niepochodzącym z Europy Zachodniej. Dla niego upadek muru berlińskiego nie stanowił triumfu Zachodu i końca historii, ale jej początek. Jego polityczną intuicję potwierdza zainicjowane w roku 1986, spotkanie w Asyżu. Wezwał wtedy przywódców religijnych z całego świata, zachęcając ich do modlitwy o pokój.

Papież w książce, jawi się nam jako człowiek jasno dążący do celu, nieuczestniczący w watykańskich rozgrywkach. Wielkim zaskoczeniem dla otoczenia papieża, był wybór kardynała Agostino Casaroli (liberała!), na sekretarza stanu. Jan Paweł II, mianując go, pokazał jasno i wyraźnie, że jest ponad sztucznymi podziałami, a jego nadrzędnymi wartościami, są wierność i lojalność.

Dopełnieniem wizerunku papieża jest sfera często pomijana w biografiach, a niezwykle ważna dla papieża – poezja. Jego wiersze, są medytacjami o wierze i historii, które w sposób prosty, ale niezwykle przejmujący łączą mistykę, ludzki i duchowy wymiar Kościoła, osobistą relację z Bogiem, a także historię i politykę.

Papież, jeszcze w innym miejscu podkreśla autor, był potężnym mężem stanu, mającym wpływ na politykę całego świata, ale jednocześnie nie bał się okazać słabości będącej wynikiem podeszłego wieku i choroby. Ale, przede wszystkim tego, że dla niego najważniejszy był Bóg i człowiek, o którego tak bardzo się troszczył.

Andrea Riccardi, na blisko 500 stronach, stworzył biografię, która nie tylko jest historią życia i pontyfikatu papieża, ale też świetnym podręcznikiem historii odsłaniającym niejedną sensację XX wieku.

Jeden z najpopularniejszych polskich znawców i propagatorów życia i nauczania Jana Pawła II, Grzegorz Polak, tak wyraził się o tej książce: „Ogromną jej zaletą jest to, że ze wszystkich papieskich biografów, ujął on systematycznie najwięcej tematów związanych z życiem i działalnością papieża. Poza tym nakreślił najlepsze, najbardziej dogłębne tło sytuacji Kościoła i papiestwa przed wyborem Jana Pawła II. Warto podkreślić również, że polskie wydanie zostało poszerzone o rozdział dotyczący beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. To wybitne dzieło!”-

Red. Irena Zofia PIELKA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України