Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Szkolnictwo wyższe w Polsce
Kształcenie na Uniwersytecie Szczecińskim


Prof. Jacek Styszyński, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego
(fot. Jerzy Giedrys)

Rozmowa z prof. dr hab. Jackiem Styszyńskim, prorektorem ds. kształcenia.

- Uniwersytet Szczeciński to największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim…

- Został utworzony na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. Uczelnia powstała z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Aktualnie US jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim, posiadającą 13 wydziałów. Kształceniem studentów na US zajmuje się około 1200 pracowników naukowo-dydaktycznych. Na ponad 60 kierunkach studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, kształci się blisko 26 tysięcy studentów.

Uniwersytet Szczeciński realizuje proces kształcenia w Systemie Bolońskim, na trzech poziomach nauczania:

- studia licencjackie (I stopnia)

- studia magisterskie (II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

- studia doktoranckie (III stopnia)

Wszystkie poziomy realizowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Dodatkowo w propozycjach edukacyjnych uczelni znajduje się bogata oferta studiów podyplomowych, umożliwiająca zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

- Jaki kierunki kształcenia proponuje aktualnie Uniwersytet?

- Na US w obecnym roku akademickim kształcenie odbywa się na kilkudziesięciu kierunkach. Są to:

- administracja, na Wydziale Prawa i Administracji (WPiA) oraz w Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie, studia I, II stopnia;

- analityka gospodarcza na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, studia I stopnia

- archeologia, na Wydziale Humanistycznym (WH), studia I i II stopnia;

- bezpieczeństwo wewnętrzne, na WH, studia I stopnia

- bezpieczeństwo narodowe, na WH, studia I stopnia;

- biologia, na Wydziale Biologii (WB), studia I i II stopnia;

- biotechnologia na Wydziale Biologii, studia I i II stopnia;

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na Wydziale Filologicznym (WF), studia I stopnia;

- edukacja techniczno-informatyczna, na Wydziale matematyczno-Fizycznym (WMF), studia I stopnia;

- ekonomia, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (WNEiZ) oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiEU), studia I stopnia oraz na WNEiZ, WZiEU, Zamiejscowym Wydziale Ekonomii w Wałczu i Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim studia II stopnia;

- etnologia, na WH, studia I i II stopnia;

- europeistyka, na WH i na WZiEU, studia I i II stopnia;

- filologia angielska, na WF, studia I i II stopnia;

- filologia germańska, na WF, studia I i II stopnia;

- filologia rosyjska, na WF, studia I i II stopnia;

- filologia romańska z językiem włoskim, na WF, studia I stopnia;

- filologia ukraińska, na WF, studia I stopnia;

- filologia romańska, na WF, studia II stopnia;

- filologia polska, na WF, studia I i II stopnia;

- filozofia, na WH, studia I i II stopnia;

- finanse i rachunkowość, na WNEiZ oraz WZiEU, studia I i II stopnia;

- fizyka, na WMF, studia I i II stopnia;

- geografia, na Wydziale Nauk o Ziemi (WNoZ), studia I i II stopnia

- gospodarka przestrzenna, na WNoZ, studia I stopnia;

- historia, na WH, studia I i II stopnia;

- informatyka i ekonometria, na WNEiZ, studia I i II stopnia;

- informatyka gospodarcza – studia polsko-niemieckie, na WNEiZ, studia I i II stopnia;

- italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, na Wydziale Teologicznym (WT), studia I stopnia;

- kulturoznawstwo, na WF, studia I i II stopnia;

- logika, na WZiEU, studia I i II stopnia;

- matematyka, na WMF, studia I i II stopnia;

- mikrobiologia, na WB, studia I stopnia;

- nauki o rodzinie, na WT, studia I i II stopnia;

- oceanografia, na WNoZ, studia I stopnia;

- ochrona środowiska, na WB, studia I i II stopnia;

- pedagogika: edukacja elementarna i edukacyjna, edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, na WH, studia I stopnia;

- pedagogika szkolna, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, na WH, studia II stopnia;

- pedagogika specjalna na WH, studia I stopnia;

- politologia, na WH, studia I i II stopnia;

- polityka społeczna na WH, studia I i II stopnia;

- praca socjalna, na WH, studia I stopnia;

- prawo, na WPiA, studia jednolite, magisterskie;

- psychologia, na WH, studia jednolite, magisterskie;

- socjologia, na WH, studia I i II stopnia;

- stosunki międzynarodowe, na WH, studia I i II stopnia;

- teologia, na WT, studia jednolite magisterskie;

- turystyka i rekreacja, na WNoZ, studia I i II stopnia;

- turystyka i rekreacja - menadżer turystyki, animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki na WZiEU oraz Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia (WKFiPZ), studia I stopnia;

- turystyka i rekreacja – biznes turystyczny, zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji na WKFiPZ oraz WZiEU, studia II stopnia;

- wychowanie fizyczne, na WKFiPZ, studia I i II stopnia;

- zarządzanie, na WZiEU oraz WNEiZ, studia I i II stopnia;

- zarządzanie i inżynieria produkcji, na WNEiZ, studia I stopnia;

- zdrowie publiczne, na WKFiPZ, studia I stopnia.

 

- Są też zupełnie nowe kierunki. Jakie?

- Nasze najnowsze kierunki to m.in. - w zakresie studiów I stopnia - na Wydziale Humanistycznym: kogniwistyka komunikacji, media i cywilizacja, studia nad wojną i wojskowością, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: przedsiębiorczość i inwestycje, gospodarka nieruchomościami i anglojęzyczny kierunek Economics and IT Applications, na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: kierunek ekonomiczno-prawny, na Wydziale Nauk o Ziemi: geoanalityka i geologia.

Na studiach II stopnia: na Wydziale Humanistycznym: bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne oraz polityka społeczna, na Wydziale Biologii: biologiczne podstawy kryminalistyki, mikrobiologia, na Wydziale Nauk o Ziemi: geografia morza i wybrzeża.

Od przyszłego roku akademickiego (2014/2015) będziemy rekrutować na Wydziale Filologicznym na długo oczekiwaną, nie tylko przez środowisko akademickie, skandynawistykę – studia norweskie, a na Wydziale Matematyczno-Fizycznym optykę okularową, gdzie będziemy szkolić przyszłych pracowników zakładów optycznych.

- W okresie ostatnich lat szkolnictwo wyższe było wielokrotnie reformowane…

- Przyczyną licznych zmian w polskim szkolnictwie wyższym stały się zmieniające przepisy czyli słynna modyfikacja. Zmiana ustawy prawa o szkolnictwie wyższym weszła w życie, kolejny już raz, w roku 2011.                                                                            

Żadna dziedzina w Polsce nie podlega tak intensywnym zmianom jak szkolnictwo wyższe. Taka jest prawda. W jakimś sensie jest to przeszkoda. Z drugiej jednak strony próbujemy się do tych zmian dostosować. Intencja ministerstwa nie jest przecież utrudnianie, tylko dostosowanie, kształcenia do aktualnych potrzeb. Może dlatego kładzie się dziś duży nacisk na związek kształcenia z późniejszym zatrudnieniem.

- Co jeszcze, poza kształceniem, jest ważne dla Uczelni?

- Podobnie ważne, poza kształceniem, są badania naukowe. W ramach programu Erasmus obowiązywały nas np. umowy z ponad stu uczelniami i instytucjami naukowymi. Średnio, każdego roku, wyjeżdża z US za granicę około 150 studentów. W Szczecinie gości natomiast ok. 50 studentów z zagranicy. Istnieje również możliwość skorzystania z programu wymiany krajowej „Most”, w ramach którego część roku akademickiego spędzić można w innym ośrodku naukowym.

Nasz Dział Kształcenia we współpracy z Biurem ds. Jakości Kształcenia uczestniczył w pracach związanych z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji na US, a w szczególności skupił swoją uwagę na programach i planach studiów, które wydziały przygotowały w związku z weryfikacją programów kształcenia.

- Kształceniem zajmuje się kadra. Jaka ona jest na US?

- Dziś wymogi formalne to minimum kadrowe, bez którego nie możemy otworzyć żadnego nowego kierunku. Możemy natomiast otwierać takie, które mają zapewnione minimum kadrowe. Czyli np. na pierwszy stopień musi być 3 samodzielnych pracowników naukowych i 6 doktorów. Potem jest drugi stopień, itd. Wymogi formalne są dodatkowym ograniczeniem.


Gmach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

W porównaniu z innymi uczelniami krajowymi prezentujemy się zupełnie nieźle. Są oczywiście uczelnie renomowane, o większym niż nasz dorobku naukowym i większym potencjale np. Uniwersytet Warszawski, Jagielloński czy Poznański. Natomiast, jak to już powiedziałem, w grupie uczelni średnich plasujemy się zupełnie dobrze.

Wszelkie nasze decyzje staramy się dopasować do potrzeb rynku. Staramy się powiązać kształcenie z praktycznym wykonywaniem zawodu. To umożliwiają nam Krajowe Ramy Kwalifikacji. Niektóre wydziały czy kierunki otwierają studia o profilu praktycznym albo kierunek z dwoma profilami: ogólno akademickim i praktycznym.

Przy zamykaniu i otwieraniu nowych kierunków dochodzi oczywiście specyfika regionu. I tutaj jest wielki problem, bo nasi studenci słabo znają język naszych sąsiadów – czyli niemiecki. Zdecydowana ich większość przychodzi na uczelnie ze znajomością angielskiego. Okazuje się, że jest dużo ciekawych ofert pracy,  przychodzących do nas, właśnie z niemieckiego pogranicza. Mamy wykwalifikowanych ludzi, ale bez lub ze słabą znajomością tego języka. Sama zaś znajomość języka niemieckiego nie wystarczy. Trzeba, aby to był np. nauczyciel fizyki, a więc wykształcony specjalista, z odpowiednią znajomością niemieckiego. To samo dotyczy naszych informatyków oraz innych specjalistów.

- W kształceniu ważna jest także współpraca międzynarodowa…

- Niektóre z otwieranych kierunków organizowane są przy współpracy z uczelniami zagranicznymi, które potem partycypują w kształceniu studentów. Mamy też studentów z innych krajów Europy i świata – m.in. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziale Nauk o Ziemi czy Wydziale Matematyczno-Fizycznym, gdzie mieliśmy grupę 9 osób z Iraku na studiach II stopnia: 5 na fizyce i 4 na matematyce. Eksperyment się powiódł. Mamy wreszcie grupę studentów polonijnych – m.in. z Białorusi. Zabiegamy, aby mięć coraz więcej studentów z zagranicy.

Chcemy z przyszłymi pracodawcami rozmawiać o praktykach i stażach, których mamy coraz więcej. Korzystamy ponadto z wielu projektów europejskich, których będzie jeszcze więcej. Chcemy w nich położyć nacisk na praktyki w czasie studiów oraz staże dla absolwentów, nawet do 6 miesięcy. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł.

- Jest Pan pracownikiem Wydziału Matematyczno-Fizycznego…

-…Instytutu Fizyki, Zakładu Fizyki Molekularnej. Zajmuję się zastosowaniem fizyki kwantowej w stosunku do molekuł. Są to zagadnienia czysto teoretyczne, nie mające bezpośredniego przełożenia na praktykę, ale mające powiązanie z doświadczeniem.

W wolnym od pracy czasie słucham muzyki popularnej czy kabaretowej i chodzę trochę po górach.

Rozmawiał Leszek WĄTRÓBSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України