Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Nasze sprawy
Co nurtowało wcześniej i czym kierują się dziś Polacy Ukrainy? (z nr 474)

Prezentacja ponad 600 stronicowej monografii pt.: „Społeczno-polityczne interesy Polaków niepodległej Ukrainy” autorstwa doktora filozofii Żytomierskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki Sergiusza Rudnickiego odbyła się 11 czerwca w kijowskiej bibliotece im. Adama Mickiewicza.

W prezentacji wzięło udział szerokie grono zainteresowanych, w tym wykładowcy i naukowcy Kijowskiego Uniwersytetu im. T. Szewczenki Uniwersytet Pedagogicznego im. M. Drahomanowa, Uniwersytetu Ekonomicznego im. W. Hetmana, Żytomierskiego Uniwersytetu im I. Franki, instytutów Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, czołowi działacze środowisk polskich stolicy i innych miast Ukrainy oraz przedstawiciele polskich organizacji społecznych. Obecna była  kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej w Wydziale Politycznym Ambasady RP na Ukrainie radca Anna Kuźma.

Impreza zorganizowana została przez Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, Bibliotekę im. Adama Mickiewicza w Kijowie, Polsko-Ukraińską Fundację „Media” oraz portal PoloNews.

We wstępnym wystąpieniu autor monografii podkreślił, iż - jak zresztą wyczytać można w tytule pracy - historię i stan obecny środowisk polskich we współczesnej Ukrainie rozpatrywał właśnie przez pryzmat stojących przed nimi społeczno-politycznych interesów, jako, że analiza przedmiotu pod tym kątem dotychczas w ukraińskich badaniach politologicznych podejmowana była w znikomym stopniu.

Recenzenci studium podkreślali, że jest to pierwsze w języku ukraińskim encyklopedyczne wydanie przedstawiające przeobrażanie potrzeb i aspiracji społeczności polskiej, ilustrujące jej problemy przeszłe i obecne oraz perspektywy przekształceń w kontekście niestabilnych warunków politycznych współczesnej Ukrainy.

W polemice, która wywiązała się w dalszej części prezentacji poruszono niespodziewanie szeroki wachlarz tematów.

 Dyskutowano o ocenie aktywności polskiej społeczności na Ukrainie o poziomie i metodach jej wsparcia ze strony ukraińskiego państwa, o nieukształtowanym jeszcze ustawodawstwie o mniejszościach narodowych.

Mówiono o zablokowanych, jak na razie, drogach Polaków do politycznego przedstawicielstwa w organach władzy lokalnej i ogólnopaństwowej.

Porównywano poziom oświaty żywiołu polskiego na tle innych narodowości, który wypada dodatnio, aczkolwiek - zaznaczano z trwogą - stosowane powszechnie formy edukacji w Polsce stymulują migrację młodzieży do kraju, wyjaławiając środowisko inteligencji, tak niezbędnej dla podniesienia autorytetu ukraińskich Polaków.

W aspekcie ostatnich wydarzeń politycznych powszechnym było przekonanie o tym, iż Polacy na Ukrainie nigdy nie będą piątą kolumną.

Szerokie spektrum tematyczne pytań zadawanych autorowi monografii, zaświadczyło jak wiele jest jeszcze ciekawych i niedopracowanych zagadnień, z którymi, na co dzień, stykają się Polacy – obywatele Ukrainy, zaś treściwe, podbudowane argumentami, odpowiedzi Sergiusza Rudnickiego pokazały, iż jego dzieło jest dla nas wszystkich istną kopalnią wiedzy dotyczącej bliskich nam spraw.

Poniżej publikujemy recenzję na książkę pióra wybitnego politologa Olega Kałakury, zaś w kolejnym numerach „DK” publikować będziemy fragmenty omawianej pracy (w języku polskim).

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України