Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Osobistości
Słynni Polacy na Wołyniu (z nr 476)

Korzeniowski Nałęcz Apollo, urodził się 21.02.1820 w Honoratce na Ukrainie, zmarł 23.05.1869 w Krakowie, dramatopisarz, poeta i tłumacz. Ojciec J. Conrada.

Zubożały szlachcic, dzierżawca majątków. Przygotowywał powstanie polskie na tyłach armii carskiej podczas wojny krymskiej (1854).W 1859 osiadł w Żytomierzu, od 1861 w Warszawie, na skutek działalności patriotycznej uwięziony i 1862-1867 na zesłaniu w Rosji. Następnie przebywał w Galicji, pracował w redakcji krakowskiego dziennika „Kraj".

Autor dramatów satyrycznych z życia bogatej szlachty na Ukrainie (1854) i (wystawiony i wydany 1859), które doceniono w następnym stuleciu. Mała część twórczości poetyckiej pt. została dołączona do . Szkice literackie, przekłady, m.in. V. Hugo, Ch. Dickensa. Na zesłaniu w Rosji napisał utwór pamiętnikarsko-historiozoficzny , opublikowany w 1864 roku.

Malczewski Antoni, urodził się 03.06.1793 w Warszawie lub w Kniahininie na Wołyniu, zmarł 02.05.1826 w Warszawie; poeta. Syn generała targowickiego, który roztrwonił znaczny majątek. Grób jego matki znajdował się na cmentarzu w Dubnie. Nie ukończywszy Liceum Krzemienieckiego wstąpił 1811 do wojska Księstwa Warszawskiego, był m.in. adiutantem gen. K. Kosseckiego, brał udział w fortyfikowaniu Modlina, gdzie przebył oblężenie 1813. W 1816 wystąpił z armii i wyjechał w kilkuletnią podróż po Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Francji i może Anglii; początkowo towarzyszył Franciszce Lubomirskiej, z którą łączyło go głębsze uczucie.

W sierpniu 1818 dokonał pierwszego wejścia na Aiguilie du Midi (3843 m) w masywie Mont-Blanc. Własne przeżycia i wpływ literatury romantycznej, z którą zapoznał się bliżej za granicą, zwłaszcza dzieła W. Scotta i Byrona, uformowały ostatecznie jego osobowość jako romantyka rozczarowanego upadkiem Napoleona, zafascynowanego tragizmem losu jednostki w społeczeństwie uwikłanej w historię.

Do kraju wrócił w 1821, początkowo przebywał na Wołyniu, być może już wtedy zaczął pisać powieść poetycką Maria (1825). Utwory pisane później zaginęły.

Orda Napoleon, urodził się 11.02.1807 w Worocewiczach k. Pińska, zmarł w 1883; akwarelista i rysownik. Po 1831 przebywał we Włoszech, Szwajcarii, a głównie w Paryżu, gdzie uczył rysunku. Przyjaźnił się z Chopinem. Od 1856 w Polsce.

Podczas licznych wędrówek po kraju zgromadził wiele prac przedstawiających widoki miast i zabytków architektury, które opublikował w Albumie widoków Polski, 18730-83, wśród nich litografie oraz rysunki z Wołynia, przedstawiające zamki, pałace, ruiny zabytków m.in. w Antoninach, Białokrynicy, Cudnowie, Hołobach, Krzemieńcu, Lachowcach, Lubarze, Łucku, Międzyrzeczu Ostrogskim, Młynowie, Mołoczkach, Ołyce, Żółkwi, Podhorcach, Równem, Sławucie, Włodzimierzu Wołyńskim, Żytomierzu.


Napoleon Orda:
MŁYNÓW - Pałac Chodkiewiczów (rys. ołówkiem)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України