Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Nasze sprawy
Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy

20 września 2014 r. w Kijowie odbyło się posiedzenie ZG ZPU. Gościem posiedzenia był Konsul Generalny RP w Kijowie p. Rafał Wolski, który wystąpił z informacją o sprawach wizowych w obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie oraz odpowiedział na pytania dotyczące spraw bieżących.                                                  

Na posiedzeniu rozpatrzono zagadnienia przewidziane w porządku dziennym posiedzenia, a mianowicie po wysłuchaniu informacji prezesa o działalności ZPU w latach 2013-2014 debatowano o: przeprowadzeniu Festiwalu Polskiej Piosenki w dniu 8 listopada 2014 r.; prenumeracie gazety „Dziennik Kijowski”, nauczaniu języka polskiego oraz założeniu szkoły sobotniej w Kijowie, której statut zatwierdzony był przez członków ZG ZPU. Zaproponowano również założyć Stowarzyszenie Prawników Polskich na Ukrainie.

Wprowadzono zmiany do składu ZG ZPU i dokooptowano nowych członków ZG ZPU: p. Natalię Iszczuk-Kostecką (prezes Związku Szlachty Polskiej w Żytomierzu),  p. Wiolletę Fedczyszyn (dr prawa),  p. Maksyma Kwasznina (członka Oddziału ZPU w Borodiance).

Obecny skład ZG ZPU rozmieszczony jest na stronie internetowej ZPU (z-p-u.org)

Prezes ZPU Antoni STEFANOWICZ

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України