Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
15 lat: mało czy dużo?
BYŁO FEERYCZNIE

Uniesienie, promienny nastrój, morze kwiatów, prezenty, gratulacje i życzenia sukcesu, ciepła i radosna atmosfera (mimo dość chłodnej pogody w tym dniu) - wszystko to zapanowało w gościnnym i urzekającym Nieżynie, który w dniu 24 września, spotykał szacownych gości, przybyłych tu, aby uczcić rocznicę Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster”, które w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Szczególną powagę uroczystościom nadała obecność

Ambasadora Polski na Ukrainie Henryka Litwina, pierwszego wśród ambasadorów Polski, który złożył wizytę w starodawnym i uroczym Nieżynie.

Świętować Jubileusz polskiego stowarzyszenia „Aster” z Kijowa przybyli także: Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski, Wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Radik, Redaktor Naczelny Gazety „Dziennik Kijowski” Stanisław Panteluk i czołówka artystyczna kijowskiego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”.


Jednym z tematów rozmowy był stan i perspektywy rozwoju sektora rolniczego w regionie

Na wstępie dostojni goście spotkali się z przedstawicielami władz miasta i rejonu, które od wielu już lat aktywnie wspierają i współpracują ze Stowarzyszeniem „Aster”. Mer Nieżyna Anatolij Lіnnyk i przewodniczący Nieżyńskiej Rady Rejonowej Oleg Buzun zaprosili delegację do urzędu miasta, gdzie w konstruktywnym dialogu dokonano wymiany doświadczeń i poglądów, ważnych szczególnie w tak trudnym czasie dla naszego narodu. W rozmowie poruszono zagadnienia powiązane ze stanem i perspektywami rozwoju rolnictwa w regionie. Ambasador RP odnotował, że obecnie jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania ze strony Unii Europejskiej do wzajemnie korzystnej współpracy z Ukrainą, zwłaszcza na tle nadciągającego światowego kryzysu żywnościowego, co zwiększa możliwości kraju będącego niegdyś spichlerzem europy.

Kontynuując temat Oleg Buzun nadmienił, że jeśli w 2013 roku, Ukraina mogła wyżywić 200 milionów ludzi, to przy zastosowaniu nowych technologii i nowoczesnego podejścia, Ukraina będzie w stanie zaspokoić nie tylko rynek krajowy, ale również mieć znaczące stosunki handlowe z całym cywilizowanym światem.


Wizyta do Muzeum Starodruków przy Bibliotece Uniwersytetu Państwowego w Nieżynie im. M. Gogola wywołała szczególne profesjonalne zainteresowanie u czcigodnych gości

Jednym z ważnych punktów programu była wizyta w rzymskokatolickim kościele Św. Piotra i Pawła, gdzie proboszcz o. Jerzy podzielił się z gośćmi zarówno pozytywnymi wiadomościami z życia parafii, jak i nabrzmiałymi problemami, które, niestety, mają tu miejsce. Jednym z takich problemów jest nielegalne zajęcie części parceli będącej własnością kościoła (patrz zdjęcie).

Dzięki wieloletnim staraniom Stowarzyszenia „Aster” w mieście przeprowadzono renowację historycznego cmentarza katolickiego w jego centralnej części, na którym honorowi goście złożyli kwiaty i oddali hołd modlitwą i minutą ciszy.

Treściwy i poznawczy program obejmował też szereg wycieczek: do Muzeum Starodruków w Państwowej Bibliotece Uniwersytetu im. M. Gogola, gdzie dyrektor muzeum Ołeksandr Morozow opowiedział o unikatowych rarytasach drukarstwa (w tym zbiorów polskich), do archiwum miasta, do muzeum M. Gogola i do Galerii Sztuki. Zwiedzane ekspozycje wzbudziły nieskrywane profesjonalne zainteresowanie zwiedzających, zwłaszcza, że Ambasador i Konsul Generalny są z wykształcenia historykami.


Szkaradny żelazo-betonowy mur ustawiony w niewytłumaczalnie małej odległości od budowli świątyni – świadectwo żałosnej pychy jego zleceniodawcy

Dumą polskiego stowarzyszenia „Aster” jest Centrum Kultury Polskiej, gdzie odbywają się przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe i gdzie funkcjonuje stała ekspozycja odzwierciedlająca pracę Stowarzyszenia w ciągu 15 lat jego działalności. Zwiedzając Centrum, Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin podkreślił znaczenie istnienia takiego ośrodka, w którym obywatele polskiego pochodzenia dzięki przeróżnym przedsięwzięciom poznają bliżej kulturę, język, tradycje i obyczaje swej praojczyzny.

Głównym nurtem działań Stowarzyszenia jest wieloletnia konstruktywna praca naukowa, prowadzona wspólnie z pracownikami naukowymi Nieżyna, Czernihowa i innych miast, podsumowywana na corocznych konferencjach naukowych, poświęconych badaniom polskich wątków historyczno-kulturalnych Czernihowszczyzny. Znaczący dorobek stanowią gruntownie opracowane edycje zbiorów materiałów i artykułów z cyklu „Polacy w Nieżynie” (sześć edycji w latach 2002-2014); opracowania dotyczące starodruków z okresu XVI-XVIII st. „Polonika” oraz regularnie przygotowywane aktualne foldery informacyjne. Obecnie toczy się praca nad stworzeniem encyklopedii „Polacy Nieżyna”. Aktywny udział w tej pracy biorą profesorowie: G.W.Samojlenko, docenci W.M.Pugacz, M.W.Potapenko, O.W.Rostowśka, M.M.Nakoneczna, dyrektor naukowej biblioteki Uniwersytetu im. Gogola O.S.Morozow, filolog O.О.Gadzinśkyj i inni.

Ważnym kierunkiem działalności Stowarzyszenia jest regularna praca na niwie kultury i oświaty, która w dużej mierze realizowana jest dzięki  wysiłkom W.Wiszniewej, K.Rowienczyn, dyrektora miejskiej biblioteki O.Jekimienko. Dzięki wysiłkom nauczycieli z Polski (w ostatnich latach - Lucyny Ejmy), wielką popularnością cieszy się nauczanie języka i zaznajamianie z kulturą polską, co m. in. umożliwia młodzieży pomyślny start w egzaminach na wyższe uczelnie w Polsce. Dla zabezpieczenia efektywności procesu nauczania Stowarzyszenie posiada wystarczającą ilość literatury dydaktycznej i nowoczesne środki techniczne.


W imieniu Konsulatu RP w Kijowie gratulację przyjmuje
nauczycielka języka polskiego Lucyna Ejma

Tradycyjnym stało się już organizowanie festiwali kultury polskiej i uroczystych obchodów urządzanych z okazji Dnia Konstytucji, Dnia Niepodległości Polski, Dnia Polonii, 200-lecia Fryderyka Szopena. Niemałym zainteresowaniem cieszą się pogadanki poświęcone twórczości M.Konopnickiej, odczyty tematyczne w rodzaju «Polska i Ukraina - razem do Europy». Świetnym pomysłem było przeprowadzenie Festiwalu Kuchni Polskiej.

Stowarzyszenie może poszczycić się jeszcze wieloma pozytywnymi osiągnięciami, cieszy się dobrą opinią w mieście i rejonie. Tak intensywną pracę Stowarzyszenie ma nadzieję kontynuować przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ważnym w tej sprawie jest również życzliwa dłoń ze strony mecenasów - prywatnych przedsiębiorców, takich jak: W.W.Sidorow, O.G.Gryszkiewicz, W.Ch.Mamedow, deputowany Rady Najwyższej I.I.Kurowśki.

Wspaniałą kulminacją Jubileuszowego Festiwalu Kultury Polskiej stał się świąteczny koncert, przeprowadzony w auli Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Mykoły Gogola i przygotowany siłami członków Stowarzyszenia „Aster”.


Dziecięcy zespół piosenki polskiej „Gwiazdeczka” zaprezentował nowy program artystyczny

 Inaugurując pokaz talentów prezes Feliksa Bielińska zapoznała licznie zebraną publiczność z osiągnięciami wielostronnej 15-letniej działalności Stowarzyszenia „Aster”.

Koncert rozpoczęła połączona orkiestra instrumentów ludowych Wydziału Kultury i Sztuki NDU i Nieżyńskiej Szkoły Kultury i Sztuki, kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem której jest Mikołaj Szumski. Muzycy przedstawili widzom utwory zarówno autorów polskich, jak i ukraińskich.

Wielką popularnością w Nieżynie cieszy się dziecięcy zespół piosenki polskiej „Gwiazdeczka” pod kierownictwem Katarzyny Rowenczyn, który wystąpił w tym roku w odnowionym składzie i z nowym programem artystycznym.

Rzęsiste brawa zebrał duet wokalny w składzie starszych wykładowców Ałły Chomenko i Walentyny Korobko, który wykonał ukraińską pieśń-rekwiem „Słyszysz bracie mój”. Pieśń ta powstała ponad sto lat temu i często rozbrzmiewała na cześć wojowników, poległych w walce o niepodległość Ukrainy.

Na święto Stowarzyszenia Polaków „Aster” przyjechali goście z Kijowa - folklorystyczny wokalno-taneczny zespół „Polanie znad Dniepru” pod kierownictwem Łesi Jermak.


„15-letnia działalność Polskiego
Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster” w Nieżynie może stać się wzorcem godnym naśladowania” – Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin

Burzliwą owacją widownia przyjęła wystąpienie młodzieżowego chóru „Switicz”, uczestnika międzynarodowych festiwali i koncertów, zdobywcy złotego medalu Pierwszego Światowego Konkursu Chórów na Ukrainie pod kierownictwem artystycznym Zasłużonych Działaczek Kultury Ukrainy - Ludmiły Szumskiej i Ludmiły Kostenko.

Nadzwyczaj aktualnie w nasz trudny czas zabrzmiały w ich wykonaniu pieśni: «Боже, Україну збережи»  і Гімн Українських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина». W repertuarze chóru ma także wiele utworów kompozytorów polskich. Kilka z nich zaprezentowano na koncercie.

Gratulując Stowarzyszeniu „Aster” pięknego jubileuszu 15-lecia działalności Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin spointował:

„Moje pierwsze spotkanie z Nieżynem odbyło się bardzo dawno, gdzieś 30 lat temu, co prawda na stronach książek ... A dziś ewidentnie jestem w Nieżynie, w mieście niepodległej Ukrainy, jako przedstawiciel niepodległej Polski. Bardzo się cieszę, że widziałem ten wspaniały koncert, który tak finezyjnie przeplatał polskość i ukraińskość. I tu po raz kolejny uświadomiłem sobie, że mamy wielkie szczęście, nawet w tych burzliwych i złożonych czasach, żyć w przyjaznych sobie i niezależnych państwach - aczkolwiek tę niezależność należy troskliwie chronić.

 … Cząsteczką w wielkiej historii polsko-ukraińskich relacji jest właśnie praca Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster” w Nieżynie. Przekonaliśmy się, że wasza organizacja jest niezwykle aktywną i bardzo ważną częścią społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy. Takimi chciałoby się widzieć wszystkie wspólnoty polskie na Ukrainie”.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України