Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Z życia ośrodków
Polskie Listopady


Alicja Omiotek ze sztandarem z czasów Powstania Styczniowego

W dniu 29 listopada w Szkole Muzycznej nr 1 w Żytomierzu odbyła się uroczysta wieczornica pt. „Polskie listopady” przygotowana przez dzieci i młodzież Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” (kierownik Wiktoria Zubarewa) oraz Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. W koncercie wzięły udział również dzieci ze Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 oraz Gimnazjum Humanistycznego nr 1 w Żytomierzu.

Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ uczestniczyli w niej prawie wszyscy uczniowie wyżej wymienionych szkół (razem 60 osób), a nawet rodzice oraz gość z Polski - przedstawicielka Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. T. Goniewicza w Lublinie - p. Alicja Omiotek.

P. Alicja Omiotek pełniła rolę narratora i przy tej okazji opowiedziała licznie zebranym rodzicom i sympatykom szkoły historię narodu polskiego, dla którego listopad to miesiąc pamięci narodowej. W listopadzie Polacy wspominają swoich zmarłych, porządkują cmentarze i obchodzą swoje święto narodowe – Dzień Niepodległości (11 listopada) oraz rocznicę Powstania Listopadowego.

Wieczornica odbyła się zresztą dokładnie w 184. rocznicę tego wydarzenia, ponieważ Powstanie Listopadowe wybuchło 29 listopada 1830 r. Pani Alicja Omiotek zaprezentowała również sztandar z czasów Powstania Styczniowego 1863 r. Ten sztandar ręcznie szyty i haftowany był własnością i pamiątką rodzinną znanego polskiego działacza na Litwie św. pamięci Ludwika Młyńskiego (Dyrektora Polskiej Szkoły w Suderwie koło Wilna). W 1993 r. w 130. rocznicę Powstania Styczniowego p. Młyński przekazał ten sztandar Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie na ręce jej Prezesa p. Józefa Adamskiego. Od tego czasu sztandar przechowywany jest w siedzibie Fundacji i traktowany jest jako świętość narodowa.


Uczestnicy uroczystości „Polskie listopady”

Dzieci śpiewały polskie pieśni patriotyczne, m.in. „My, Pierwsza Brygada”, „Witaj, majowa jutrzenko”, „Czerwone maki na Monte Cassino” i recytowały polskie wiersze. Wzruszająca była np. zbiorowa recytacja wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? Polak mały” w wykonaniu dzieci wiekiem 6-7 lat. Na uwagę zasługuje także udział dorosłych w programie artystycznym, a zwłaszcza wystąpienie p. Lilii Kryskun z wierszem „Znicza” autorstwa Danuty Wawiłow.

Polski Ludowy Taneczny Zespół „Koroliski” pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej p. Ireny Świtelskiej zatańczył poloneza, bez którego trudno przecież wyobrazić sobie jakąkolwiek uroczystość patriotyczną.

Wśród publiczności były trzy pokolenia Polaków mieszkających w Żytomierzu – dziadkowie, rodzice i wnuki, co bardzo integruje środowisko polskie oraz umacnia więzi rodzinne i narodowe.

Polacy dobrze wiedzą, że kto nie zna przeszłości swojego narodu, ten nie zasługuje na teraźniejszość i nie ma prawa do przyszłości. Tego ich nauczył twórca polskiego państwa niepodległego i największy bohater narodowy Polaków Józef Piłsudski.

Wiktoria ZUBAREWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України