Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Łączmy się!
Spotkanie medialne we Lwowie


Moderatorem warsztatów był członek zarządu Fundacji „WiD” Rafał Dzięciołowski (L)

Kolejny raz Lwów gościł dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizji internetowej polskich podmiotów medialnych z Ługańska, Kijowa, Winnicy, Żytomierza, Berdyczowa, Łucka i Lwowa. W dniach 11 -12 grudnia Fundacja „Wolność i Demokracja” zorganizowała spotkanie organizacyjne połączone z warsztatami , które prowadzili dziennikarze z Polski z bogatym doświadczeniem zawodowym: Dorota Kania (Gazeta Polska Codziennie), Andrzej Hrehorowicz i Krzysztof Siuciak (Telewizja Republika) oraz Michał Karnowski (wPolityce.pl).

Ich wykłady były próbą podpowiedzi jak rozróżnić poszczególne agencje polskiego systemu medialnego oraz jak analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają. Opowiadano o zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku, o zmianach, jakie w Polsce na przestrzeni ostatnich lat zaszły na rynku usług medialnych, jak też o kwestiach dotyczących przyszłości polskiego rynku mediów.

Moderatorem spotkania członek zarządu Fundacji Rafał Dzięciołowski.


Panele były bogate w liczne pytania i wyczerpujące odpowiedzi

Omawiano zagadnienia dotyczące optymalnie skutecznych zasad personalnej polityki redakcyjnej, perspektywicznego spojrzenia na potencjał i rozwój zespołów twórczych, współpracy redakcji rozproszonych w warunkach Ukrainy jednostek medialnych. Odpowiadano na pytania o sposobach kształtowania informacji dla mediów, formie i treści informacji,  sposobach jej przekazywania o najczęstszych błędach popełnianych przy przekazie informacji.

 W dwudniowych warsztatach przewidziano też odpowiedzi na kwestie bardziej praktyczne a mianowicie – jak udoskonalić swoje nawyki w fotografowaniu, jak założyć i promować ciekawy portal, jak uatrakcyjnić i polepszyć jakościowo wizerunek swoich pism.

Antoni KOSOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України