Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Partnerstwo w świecie nauki
PLATFORMA PROMOCJI IDEI


Przemawia prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber

O niemal już dwuletniej działalności Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie i osobistym wkładzie Dyrektora tej placówki prof. dr hab. Henryk Sobczuk pisaliśmy już niejednokrotnie.

Przypomnieć należy, iż postanowienie o utworzeniu Stacji Naukowej PAN w Kijowie zatwierdzone zostało jeszcze w kwietniu 2013 roku. Aczkolwiek w związku ze skomplikowaną sytuacją polityczną na Ukrainie proces formalnej rejestracji placówki na Ukrainie przedłużył się znacznie i uroczyste otwarcie placówki PAN w Kijowie mogło nastąpiło dopiero teraz -  5 grudnia br.

W przedsięwzięciach związanych z uroczystościami otwarcia, które miały miejsce w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w siedzibie Przedstawicielstwa i Ambasadzie RP na Ukrainie uczestniczyło blisko 70 przedstawicieli instytucji naukowych, rządowych, dyplomatycznych i medialnych obu krajów (wśród nich Ambasadorowie RP i UE na Ukrainie, ministrowie, prezesi akademii nauk, rektorzy wyższych uczelni).

Ceremonia uroczystego otwarcia Przedstawicielstwa połączona została z wręczeniem nagród laureatom Konkursu na wspólną nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Ukrainy za wybitne zdobycze naukowe osiągnięte w wyniku wspólnych badań naukowych prowadzonych przez uczonych obu krajów oraz wręczenia nominacji członkom nowo powołanej Rady Programowej Przedstawicielstwa. Przewodniczącym Rady został wybrany dr Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN. W uroczystej atmosferze w siedzibie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy podpisany został Protokół do Porozumienia o współpracy naukowej PAN i NANU na lata 2015-2017.

„Protokół to kolejny istotny moment w rozszerzeniu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. W okresie ostatnich trzech lat przeciętnie realizowaliśmy 50 projektów naukowych, a teraz zamierzamy zrealizować ich 68. Uwzględniając to, że w każdym projekcie zaangażowanych jest po kilka osób z obydwu stron, to mamy setki uczonych, którzy w tym uczestniczą” – powiedział prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

PAN ma dziś siedem stacji badawczych za granicą - oprócz stacji w Kijowie także w Berlinie, Brukseli, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu.

Stacje zagraniczne stanowią w strukturze PAN istotne ogniwo współpracy naukowej i naukowo-technicznej z innymi krajami. Promują też osiągnięcia polskiej nauki na forum międzynarodowym. Prowadzą działalność reprezentacyjną i usługową nie tylko w odniesieniu do Akademii, ale całej nauki polskiej.

Relacja: Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України