Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Z życia ośrodków
„Dwa razy hrabina i dwa razy generał”


Attache Konsularny Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie p. Alicja Tomaszczyk, Marszałek Zgromadzenia „Zgoda” Roman Malowski-Kardynalowski i autor książki „Dwa razy hrabina i dwa razy generał” p. Sergiusz Szaryk podczas prezentacji książki

Na kolejne spotkanie członków Polskiego Szlacheckiego Zgromadzenia „ Zgoda” im. Marjana Malowskiego została zaproszona attache konsularny Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie pani Alicja Tomaszczyk. Na spotkaniu Sergiusz Szaryk zaprezentował swoją obszerne wydanie pt.: „Dwa razy hrabina i dwa razy generał”.

Książka poświęcona jest jednej z perełek Ukrainy - zespołowi parkowemu „Zofijówka” pod Humaniem.

Jej autor Sergiusz Szaryk proponuje czytelnikom po nowemu spojrzeć na życie polityczne hrabiego Potockiego, na jego beznadziejną próbę uratowania Ojczyzny przed nieuchronnym jej pochłonięciem przez Rosję, Prusy i Austro-Węgry. Uczestnicy prezentacji życzyli autorowi natchnienia i energii dla dalszej owocnej twórczości. Jedna z książek z autografem autora została przekazana do biblioteki.

Uczestnicy spotkania wysłuchali też sprawozdania delegacji, która odwiedziła zabytkowy polski cmentarzu w m. Radomyśl obwodu żytomierskiego.

Radomyśl jeszcze za czasów Rzeczpospolitej był jednym z miejsc licznego zamieszkania Polaków, jak również pełnił funkcję pokaźnego centrum rzymsko-katolickiego Żytomierszczyzny. Jednym z dowodów tego jest właśnie istnienie, niemal w samym w centrum miasta, zabytkowego cmentarza polskiego, gdzie do dziś zachowały się grobowce i miejsca pochówku Polaków zmarłych w XIX wieku.

Po rewolucji dużo Polaków opuściło miasto i być może do dziś mieszkają gdzieś ich krewni, którzy zapewne już nic nie wiedzą o tych grobach. Rewolucja i wojny zniszczyły zwykły układ życia miasta i jego mieszkańców, zaś Radomyśl stał się jednym z symboli tragedii zarówno narodu ukraińskiego, jak i narodu polskiego za czasów istnienia ZSRR.

Członkowie Zgromadzenia „Zgoda” złożyli kwiaty na niektórych polskich grobach, które już nikt nie porządkuje. Takich na tym cmentarzu jest, niestety, bardzo dużo.

W finale spotkania Roman Malowski-Kardynalowski sprezentował w imieniu Zgromadzenia p. Alicji Tomaszczyk książkę w języku polskim pt. „Wojny a pokój. Ukraińcy i Polacy: bracia (wrogowie, sąsiedzi…)”, pod redakcją Łarysy  Iwszynej, wydaną przez „Wydawnictwo SAZ” z serii „ Biblioteki gazety „ День”.

Elżbieta MICHAILIK
(Zdjęcia: Halina Lawrinets)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України