Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Ex libris
O założycielu pierwszego na świecie Instytutu Socjologii Roślin


Monografia o Józefie Paczoskim - twórcy pojęcia fitosocjologia

W Chersoniu w Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” odbyła się prezentacja monografii książkowej о działalności wybitnego polskiego uczonego-naturalisty, botanika, zoologa XIX/XX stulecia – Józefa Paczoskiego.

Nad monografią pracowała Olena Bezłucka, doktor nauk historycznych, docent, autor i współautor ponad 40 prac naukowych i naukowo-metodycznych. Autorka nad księgą pracowała od kilku lat, więc do monografii weszło sporo ciekawych faktów z życia uczonego.

Ponad połowę swego życia Paczoski spędził na Ukrainie. Na zlecenie Kijowskiego Towarzystwa Przyrodniczego przeprowadzał badania flory i fauny guberni chersońskiej, podolskiej, wołyńskiej, połtawskiej i astrachańskiej.


Autorka monografii Olena Bezłuska podczas prezentacji

Jesienią 1897 roku Zarząd Ziemski Miasta Chersonia powierzył Paczoskiemu stanowisko gubernialnego entomologa, do obowiązków którego należało studiowanie i opracowanie środków do walki ze szkodnikami upraw rolnych. Paczoski zorganizował w Chersoniu gabinet etmologiczny, na zapleczu którego otwarto Muzeum Naturalne. Paczoski był nie tylko wybitnym botanikiem, ale i ornitologiem, który zbadał 230 gatunków ptaków.

W Chersoniu, gdzie Paczoski spędził więcej niż 20 lat i napisał najlepsze prace, w pełni ujawnił się jego talent organizatora, badacza, teoretyka. Uczony zgromadził dużą i ciekawą kolekcję roślin, robaków, ptaków, ryb, minerałów, która była eksponowana w Muzeum Naturalnym.

(Mieszkańcy naszego miasta, których zainteresowała ta książka, mogą ją wypożyczyć w Towarzystwie „Polonia”).

OTP Polonia

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України