Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Impreza
Szlachta kijowska z nową inicjatywą

W bibliotece przy ulicy Zoji Hajdaj 5, odbyło się kolejne spotkanie członków Polskiego Szlacheckiego Zgromadzenia „ Zgoda” im. Marjana Malowskiego, poświęcone rocznicy Powstania Styczniowego. Marszałek Zgromadzenia Roman Malowski-Kardynalowski przypomniał obecnym historię tego historycznego wydarzenia.

Drugą część spotkania poświęcono zapoznaniu się z książką „Дякуючи тюрьмі”, którą zaprezentował zebranym autor Grzegorz Kucenko. Honorowy członek Zgromadzenia „ Zgoda”

opowiedział o swoich opisanych w książce ciężkich przeżyciach w latach sowieckiego totalitaryzmu. Będąc pasjonatem polskiej książki historycznej przedstawił zebranym również kilka egzemplarzy unikalnych starodruków, które przekazał następnie do zbiorów biblioteki.

Ważnym punktem programu posiedzenia było omówienie inicjatywy Zgromadzenia usunięcia popiersia działacza komunistycznego Andrieja Iwanowa w Kijowie usytuowanego przy ulicy noszącej jego imię i nadaniu tej ulicy imienia Józefa Piłsudskiego. Po omówieniu sprawy zgromadzenie wystosowało w tej kwestii list otwarty do władz miejskich.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України