Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Promocja języka
W Dniepropietrowsku doskonalą znajomość języka Reja

Pierwsza w historii Dniepropietrowska Olimpiada z Języka Polskiego wśród uczniów szkół obwodu dniepropietrowskiego odbyła się 11 marca 2015 roku w. W wydarzeniu wzięło udział 15 uczniów klas 9-11 z Dniepropietrowska, Nikopola oraz Krzywego Rogu. Dokładnie było 9 uczniów z klas 9, trzech dziesięcioklasistów oraz 7 uczniów z klas jedenastych. Ze względu na to, że język polski na Ukrainie uznawany jest językiem mniejszości narodowych, Olimpiada ta szczególne znaczenie miała dla uczniów klas dziewiątych, gdyż tylko wśród nich wybrany będzie uczestnik etapu ogólnoukraińskiego na Wołyniu. I już wiadomo, że będzie nim Karina Jakimeic z Nikopola.

Na czele komitetu organizacyjnego stała pani Marina Czubarowa – kierownik gabinetu języka i literatury rosyjskiej oraz języków mniejszości narodowych Dniepropietrowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego, która zadbała też o prezenty dla uczestników. Natomiast pracą jury kierowała Grażyna Andruszczuk – nauczycielka polonistka z Nikopola, która przygotowała zadania dla uczestników. Właśnie jej staraniom zawdzięczamy możliwość uczenie się języka polskiego w szkole w ramach programu państwowego.

Do zespołu jury dołączyli się również prezes Centrum Języka i Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły Paweł Skórski oraz wiceprezes tej organizacji Maria Skórska. Sekretarką Olimpiady była Iryna Mańko – nauczycielka polonistka z jednej ze szkół Dniepropietrowska.

Zadania przygotowane na Olimpiadę miały sprawdzić umiejętności młodych miłośników języka A. Mickiewicza i M. Konopnickiej w czytaniu, mówieniu, pisaniu oraz poprawności gramatycznej. Grażyna Andruszczuk, doświadczona polonistka, ułożyła je na kształt tych, które mogą być podczas egzaminu państwowego na znajomość języka polskiego jako obcego, co może się przydać tym chłopcom i dziewczętom w przyszłości. Jak zauważyła jedna z uczestniczek Polina Łysycka z Nikopola, część gramatyczna była najtrudniejsza.


Uczestniczki Olimpiady z
Nikopola, ze swoją nauczycielką Grażyną Androszczuk

Dla wielu z uczestników zadania te nie stanowiły wielkich problemów, stąd też wielu z nich uzyskało bardzo bliską ilość punktów.

Wielu z uczestników imprezy wyrażało zadowolenie z możliwości sprawdzenia swoich zdolności lingwistycznych oraz poznać tych ludzi, dla których polski jest językiem rodzimym.

Prezes CJKP Paweł Skórski powiedział, że bardzo cieszy go tak wielkie zainteresowanie okazywane nauce polskiego i wyraził przekonanie, że podobne przedsięwzięcia będą odbywać się w przyszłości.

Oleksy KAZAKOW

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України