Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Festiwal
Jan Paweł II był człowiekiem pokoju

„W piękny majowy dzień, w podkrakowskim mieście Wadowice 18 maja 1920 Emilia Wojtyła, podczas porodu poprosiła położną, aby ta otworzyła okno. I oto, pod brzmienie dzwonów, donoszące się z pobliskiego kościoła, przyszedł na świat przyszły Papież - jeden z najbardziej wpływowych autorytetów moralnych XX wieku..."

I dziś, w te majowe dni, gdy obchodziliśmy 95. rocznicę urodzin Jana Pawła II w Nieżynie odbył się II Festiwal Muzyki Duchowej, który jak i wszystkie imprezy, przeprowadzane przez polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster”, zaplanowano na szeroką skalę i na wysokim poziomie.

Tak poważne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: biskup pomocniczy Jacek Pyl OMI z Symferopola, który przybył tu z okupowanego Krymu oraz Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski. Prezes Stowarzyszenia „Aster” Feliksa Bielińska i przedstawiciele władz miejskich gościnnie, kwiatami i tradycyjnym chlebem i solą przywitali zacnych gości.


Zacnych gości przywitali gościnnie, kwiatami, chlebem i solą

Mer Nieżyna Anatolij Lіnnyk i przewodniczący Nieżyńskiej Rady Rejonowej Oleg Buzun zaprosili szacownych gości do ratusza, gdzie w towarzyskiej atmosferze toczyła się nieszablonowa, rzeczowa rozmowa. Prezydent miasta przypomniał o tradycyjnych już ukraińsko-polskich kontaktach i perspektywach ich rozwoju. Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski ze swej strony wyraził podziękowania za tradycyjnie gościnne przyjęcie jak zaznaczył „w zawsze życzliwym Nieżynie” i przekazał wyrazy szacunku od Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina.

Goście złożyli wieniec pod memorialnym pomnikiem na Cmentarzu Katolickim, uporządkowanym kilka lat temu, dzięki trosce o historyczną pamięć. Zwiedzając Centrum Kultury Polskiej, będące dumą Stowarzyszenia „Aster”, goście zapoznali się ze stałą ekspozycją odzwierciedlająca 15 lat jego działalności. Bardzo ciekawym i pouczającym było także spotkanie ze wspaniałomyślnym mecenatem - prezesem Federacji Piłki Nożnej Rejonu Nieżyńskiego Wołodymyrem Mamedowym, który pokazał delegacji sponsorowane przez niego, przykładowo funkcjonujące, obiekty sportowe i gastronomiczne.


Prezes „Aster” Feliksa Bielińska zapoznała biskupa Jacka Pyla OMI z ekspozycją odzwierciedlająca pracę Stowarzyszenia w ciągu 15. lat

Rozpoczynając festiwalowy koncert Prezes Stowarzyszenia „Aster” Feliksa Bielińska przedstawiła widowni dostojnych gości oraz przedstawicieli władz miejskich, z którymi to, już od wielu lat, Stowarzyszenie prowadzi owocną współpracę.

Inaugurując II Festiwal Duchowej Muzyki biskup Jacek Pyl OMI powiedział: „Trzeba zaznaczyć, że Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i dialogu. Jego pierwszą modlitwą była zawsze modlitwa o pokój. I dziś również, w te burzliwe czasy, intencja ta dla nas wszystkich jest niezwykle ważna”.


Orkiestra Instrumentów Narodowych, której kierownikiem i dyrygentem jest Zasłużony Artysta Ukrainy, doc. Mikołaj Szumski

W koncercie uczestniczyły najlepsze zespoły, znane nie tylko w regionie, lecz również za granicą. Jedną z takich grup jest Młodzieżowy Chór „Switocz” Nieżyńskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Gogola - laureat międzynarodowych konkursów, prowadzony przez Zasłużone Artystki Ukrainy, prof. Ludmiłę Szumską i Ludmiłę Kostenko.  Zespół ten zdobył zasłużone uznanie nie tylko na Ukrainie, ale także we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Holandii, Niemczech, Austrii, Turcji, Grecji, Polsce i jest chlubą nie tylko uczelni, całego miasta, lecz i Stowarzyszenia „Aster”, które z nim ściśle współpracuje.

Długo nie ścichały brawa podczas występu przesławnej Orkiestry Instrumentów Narodowych uniwersyteckiego Wydziału Kultury i Sztuki, laureata szeregu międzynarodowych festiwali i ukraińskiego Konkursu im. Borysa Ratoszyńskiego, której kierownikiem i dyrygentem jest Zasłużony Artysta Ukrainy, doc. Mikołaj Szumski.


Zasłużone Artystki Ukrainy Ludmiła Szumska i Ludmiła Kostenko składają gratulację prezes Feliksie Bielińskiej za kultywowanie tradycji i kultury naszych dwóch narodów

Na szczególną uwagę zasługują też występy dziecięcego zespołu piosenki polskiej „Gwiazdeczka” pod kierownictwem Katarzyny Rowenczyn, dziecięcego chóru Nieżyńskiej Szkoły Muzycznej „Сяйво”, żeńskiego choru „Канцона” oraz jeszcze wielu, wielu innych świetnych wykonawców.

Należy nadmienić, że program występów przekładany był wyświetlaniem przezroczy i narracją prowadzących koncert Iryny Rostowskiej i Dany Morenec przybliżającą publiczności fragmenty z życia Ojca Świętego, począwszy od jego dzieciństwa i młodości, aż po okres papieskiego posłannictwa.

Na zakończenie Festiwalu Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski powiedział: „Polska zawsze wspierała i wspierać będzie dążenia do tego, aby Ukraina nie tylko wywalczyła niepodległość, lecz zbudowała silne i nowoczesne państwo, które będzie autentycznym wspólnym domem dla wszystkich zamieszkujących tu narodowości. Wierzę, że i nasz wielki rodak Jan Paweł II, gdzieś z nieba, również temu sprzyja”.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України