Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Z życia ośrodków
„POLSKA SOBOTA” W TARNOPOLU


Jak przystoi wszystkim wycieczkowiczom stanęliśmy do pamiątkowego zdjęcia

Niedawno w Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Polska Sobota”, w którym wzięła udział przedstawicielka Konsulatu RP w Łucku p. Elżbieta Zielińska.

Imprezę przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia. Krótkie słowo wstępne wygłosiła prezes Stowarzyszenia Maryna Wojnowa. Pani Elżbieta przeprowadziła dla uczestników wirtualny spacer po Krakowie, po którym wszyscy wzięli udział w krótkim teście z historii i kultury polskiej.


Elżbieta Zielińska zaprosiła nas na wirtualny spacer po Krakowie

Następnie uczestnicy spotkania pojechali na wycieczkę do słynnego ze swojej historii Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu, powiązanego ściśle z życiem jego założycielki Marceliny Darowskiej, błogosławionej Kościoła katolickiego i znanego pedagoga.

Następnym punktem był Buczacz z jego słynnym ratuszem, kościołem i klasztorem bazylianów, kościołem parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP oraz przepięknymi widokami.


W klasztorze Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu

Wszyscy uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę o historię dawnych Kresów oraz zgłosili się do udziału w następnych spotkaniach, celem których jest propagowanie i nauczanie historii i kultury Polski.

Maryna WOJNOWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України