Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Z życia środowisk
Polacy Biełgorodu nad Dniestrem obchodzą jubileusz


Prezes
Stowarzyszenia Siergiusz Kwitkowski i wiceprezes Walery Curkan podczas otwarcia jubileuszowego spotkania

W jednym z najstarszych miast świata (2500 lat) Biełgorodzie Dniestrowskim uroczyście obchodzono X rocznicę powstania Polskiego Stowarzyszenia Narodowo-Kulturalnego.

W tym polietnicznym mieście jubilatom gratulowali (darując również prezenty muzyczne) główne wspólnoty narodowe miasta: mołdawska, rumuńska, bułgarska, romska, niemiecka, grecka i białoruska.

Na uroczystości  przybyli goście z polskiego stowarzyszenie w Odessie, duchowni, konsul generalny RP w Odessie Dariusz Szewczyk.

Od pierwszych lat istnienia Stowarzyszenie starało się na wysokim poziomie podtrzymywać aktywną działalność kulturalną i społeczną, skierowaną na duchowe odrodzenie Polaków na Ukrainie,  tworzenie nowych kontaktów i możliwości dla współpracy między Ukrainą a Polską, rozwój ukraińsko-polskich projektów młodzieżowych.


W pierwszych rzędach goście jubileuszowego koncertu

Sprzyjała też temu główna impreza kulturalna roku naszej wspólnoty, a mianowicie Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Akermański polonez”, który odbywa się corocznie od 2006 roku.

Swego czasu jego uczestnikami były twórcze zespoły środowisk polskich Mołdowy, Białorusi, Rosji, Czech, Słowacji, jak też goście z Polski.

Niewątpliwie, ten jubileuszowy rok 10-lecia Polskiego Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia w mieście Biełgorod-Dniestrowski będzie jedną z jaskrawych stron wspólnych przedsięwzięć wspólnot narodowych naszego miasta.

Od Redakcji:
Strona internetowa Stowarzyszenia: polonia-akkerman.com.ua

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України