Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Edukacja
Polska Szkoła Sobotnia w Kijowie

Inauguracja drugiego roku szkolnego Polskiej Szkoły Sobotniej, która powstała we wrześniu ubiegłego roku przy Związku Polaków Ukrainy, odbyła się jak i wcześniej wesoło i czarownie jak dla dzieci, tak i ich rodziców oraz gości.

W tym roku gościnnie swoje drzwi dla zajęć Szkoły Sobotniej otworzyła kijowska Szkoła nr 175 im. W. Marzenki. Stało się to możliwym dzięki wsparciu ze strony polskiej Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie, Fundacji „Biało-Czerwone ABC”, Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Kuratorium Oświaty dzielnicy Szewczenkowskiej Kijowa - ze strony ukraińskiej, które wydzieliło dla dzieci polskiego pochodzenia 4,5 godziny tygodniowo(w każdą sobotę). Zajęcia także jednocześnie prowadzone będą w siedzibie Związku Polaków Ukrainy i Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Sołomiańskiej dzielnicy Kijowa. Każda grupa ma swojego opiekuna, który stara się jak najlepiej dopasować plan zajęć do poziomu znajomości języka uczniów.


„Szkoła takiego formatu jest potrzebna i mam nadzieję, że będzie się ona rozwijała i dzieci będzie przybywało, a te, które już są, będą do niej chodziły co sobotę chętnie, z uśmiechem, jak i dzisiaj” - powiedziała wicekonsul Agnieszka Rączka

Rozpoczęcie roku szkolnego zaszczyciła swoją obecnością wicekonsul Agnieszka Rączka, która w imieniu Wydziału Konsularnego RP w Kijowie podarowała uczniom książki, które będą niezbędnie potrzebne w opanowaniu języka i kultury polskiej.

Ubiegły rok szkolny przyniósł znaczne osiągnięcia, chociaż warunki nauczania były niełatwe, brakowało pomieszczeń dla prowadzenia zajęć. Ale dzięki staraniom doświadczonych i rzetelnych nauczycieli Łesi Jermak, Iwanny Cerkowniak i Łarysy Bułanowej dzieci w dużym stopniu opanowały język polski i oznajmiły się z literaturą, historią, tradycjami i kulturą Polski, o czym można było przekonać się naocznie oglądając program artystyczny zaprezentowany przez nich w dniu uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego.


Prezes ZPU Antoni Stefanowicz wręczył uczniom znaczki z symbolem Polskiej Szkoły Sobotniej

W tym roku znacznie zwiększyła się liczba chętnych do uczenia się języka ojczystego nie tylko wśród Polonii ukraińskiej, lecz również śród przedstawicieli innych narodowości Ukrainy, co świadczy o tym, iż nauka języka polskiego stała się niezwykle popularną w ostatnich latach na Ukrainie. Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZPU Łesia Jermak powiedziała, że prowadzenie zajęć w kijowskiej Szkole nr 175 jest istotną możliwością rozszerzenia grona uczniów i udoskonalenia poziomu nauczania.

Kolejny rok szkolny zapowiada się ciekawie i optymistycznie, a na pewno bardzo pracowicie, niczym to pierwsze spotkanie, które zapewne głęboko zapadnie w pamięci uczniów.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України