Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Dla edukacji
„RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!”

Pod takim tytułem ukazał się w druku nowy podręcznik (I tom) do nauki języka polskiego na Ukrainie dla nauczycieli i uczniów szkół sobotnio-niedzielnych. Inicjatorem i współwydawcą podręcznika jest Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Jego prezentacje odbyły się w różnych miastach Ukrainy, w tym i w Kijowie, dokąd zawitali - członek rady programowej Fundacji „Wolność i Demokracja” Rafał Dzięciołowski i sekretarz zarządu Fundacji Robert Czyżewski. Wspólnie z przedstawicielami Fundacji na prezentację przyjechał też redaktor podręcznika Piotr Kajak.


Sekretarz Zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja” Robert Czyżewski przekazuje na ręce Prezesa ZPU Antoniego Stefanowicza egzemplarze pierwszego tomu podręcznika

Inaugurując przedsięwzięcie, Robert Czyżewski zaznaczył: „Fundacja „Wolność i Demokracja” już drugi rok prowadzi program „Biało-czerwone ABC” i ważnym elementem, można powiedzieć „kamieniem milowym” w tym programie było wydanie podręcznika, a dzisiaj przyjechaliśmy z wielkim dobrem… już właśnie z tymi podręcznikami i jest to dla nas wielkim świętem![…] Można być Polakiem, mówiącym po polsku słabo, ale bycie Polakiem wymusza, żeby polskiego nauczyć się lepiej […] I tu pomocą stanie się odpowiedni podręcznik, który pokazuje polskość w sposób nowoczesny, dynamiczny, ciekawy i który jest ważnym elementem zbliżenia polsko-ukraińskiego…”.

W adnotacji recenzent naukowy prof. dr hab. Rostysław Radyszewski, kierownik Katedry Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki, zaznaczył: „Imponuje konwencja komiksu, w której utrzymana jest większość zadań, konwencja bardzo bliska uczniom i młodzieży. Wszystkie zadania, które znajdują się w podręczniku, są dobrane specjalnie dla dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie są interesujące, frapujące, a jednocześnie uczące i bawiące uczniów”.

Podręcznik wydały, wspólnym nakładem sił, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja „Wolność i Demokracja”, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW przy współpracy z Centrum Metodycznym w Drohobyczu.

Autorkami są: Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz. Redaktorem metodycznym i programowym: Piotr Kajak. Za ilustracje i szatę graficzną odpowiadała Marta Zabłocka.

Po prezentacji, pakunki z podręcznikami rozdano przedstawicielom szkół sobotnich Kijowa i obwodu kijowskiego.

Podręcznik jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych uzyskanych w ramach konkursu na realizacje zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2105 roku” za pośrednictwem Fundacji „Wolność i Demokracja” w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.

P.S. Dla uzyskania szczegółowej informacji podajemy e-mail redaktora podręcznika Piotra Kajaka: p.kajak@uw.edu.pl

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України