Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
W gronie pedagogów
Święto Edukacji Narodowej w Ambasadzie RP w Kijowie


Organizatorzy spotkania: Radca Anna Kuźma (C) i Konsul Agnieszka Rączka

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego oraz okazją do podziękowań nauczycielom za ich szczególną, ale tym ważniejszą pracę.

Już stało się wspaniałą coroczną tradycją, że w ten wyjątkowy dzień wszyscy nauczyciele szkół polskich, wykładowcy uczelni wyższych Kijowa i obwodu kijowskiego spotykają się w gmachu Ambasady RP w Kijowie na spotkaniu integracyjnym, na którym można przedstawić swoje osiągnięcia i podzielić się doświadczeniem.

W tym roku gości przywitali i złożyli życzenia sukcesów w pracy zawodowej Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, radca-minister, z-ca Kierownika Placówki Rafał Wolski, kierownik Referatu Wydziału Nauki i Oświaty Ambasady RP na Ukrainie radca Anna Kuźma oraz konsul Agnieszka Rączka.


Dr Anna Jamrożek-Sowa z Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowała wykład poświęcony sztuce teatralnej

Już trzeci rok z rzędu spotkanie integracyjne wzbogacane jest o bardzo ciekawe i pożyteczne elementy merytoryczne, w tym wykłady na tematy polskiego szkolnictwa, co odpowiada potrzebom wszystkim nauczycieli. Ponieważ ten rok został ogłoszony rokiem teatru, tegoroczny wykład prowadziła doktor Anna Jamrozek-Sowa z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, która zaprezentowała jak teatr, środki teatralne i technika aktorska mogą wspomagać, dopełniać i wzbogacać pracę polonisty. Wykład uzupełniała także swoimi obserwacjami Małgorzata Kułakowska - pracownik Ambasady RP w Kijowie, logopeda z wykształcenia.

Druga część spotkania poświęcono sprawom i problemom codziennej pracy nauczyciela, gdzie razem z radcą Anną Kuźmą i konsulem Agnieszką Rączką obecni mogli znaleźć drogi ich rozwiązania. Wszyscy zebrani otrzymali prezenty w postaci książek, które będą bardzo przydatnymi w pracy zawodowej. I, oczywiście, ten odświętny dzień zakończył się pysznym poczęstunkiem.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України