Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
III Międzynarodowe Forum „Dzień Polskiego Biznesu” w Kijowie
Polska – „oknem na Europę” dla ukraińskiego biznesu


Inauguracyjne przemówienie na forum wygłasza Kierownik WPHI Ambasady RP- Bartosz Musiałowicz. Na zdjęciu od lewej:, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej- Jacek Piechota, Ambasador RP na Ukrainie -Henryk Litwin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP -Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej - Jarosław Romańczuk, Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy - Natalia Mykolska, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej - Ołeksandr Szłapak

O uaktywnieniu polsko-ukraińskich kontaktów gospodarczych świadczą rezultaty trzeciego już z kolei, corocznego III Międzynarodowego Forum III Międzynarodowego Forum „Dzień Polskiego Biznesu”, które odbyło się 26 listopada 2015 roku w Kijowie.

W Forum wzięło udział 325 uczestników, wśród których byli przedstawiciele firm zainteresowanych rynkami Unii Europejskiej, a także liczni reprezentanci polskiej i ukraińskiej administracji publicznej oraz kół biznesu naszych krajów, jak również przedstawicieli ukraińskich mediów. Forum toczyło swe obrady pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, przy wsparciu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, a także Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.

Organizatorami Forum wystąpili: Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Międzynarodowy Związek Audytorski. Aktywnymi współorganizatorami Forum, zasługującymi swą troską na wysokie uznanie byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie oraz Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

W pracach Forum udział wzięli Pełnomocnik Premiera ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy  Natalia Mykolska.


„Zgłaszane w różnych okresach pomysły wsparcia polskich inwestycji na Ukrainie najczęściej kończyły się niestety propagandowym zadęciem i dziś wielką nadzieję łączę z tym, iż w obecnej ekipie gospodarczej koordynatorem współpracy z Ukrainą będzie ktoś z kierownictwa resortu rozwoju” – powiedział prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota – (L) na zdjęciu Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin (C),
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP Jerzy Kwieciński (P)

Inaugurując otwarcie Forum Jarosław Romańczuk - Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON, prezydent Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, prawnik i biznesmen, który prowadzi interesy w Polsce, zaznaczył, że przeprowadzenie trzeciego już z rzędu forum jest potwierdzeniem potrzeby takiego rodzaju przedsięwzięć.

Doświadczenia znacznej ilości ukraińskich inwestorów, przedsiębiorców, podmiotów zagranicznej działalności gospodarczej świadczy o tym, że Polska proponuje jeden z najbardziej korzystnych (w gronie krajów UE) formatów dla firm, które rozwijają projekty biznesowe i stwarzają nowe stanowiska pracy.

Dzięki przychylnym warunkom dla inwestowania, korzystnym kryteriom dla inwestycji, strategicznemu położeniu, pokrewieństwu kulturowemu i historycznemu dzisiaj Polska przez wiele ukraińskich firm postrzegana jest, jako najbardziej przystępna jurysdykcja dla biznesu i wejścia na rynek Unii Europejskiej.

I właśnie coroczne tradycyjne już Forum „Dzień Polskiego Biznesu” stało się taką żywotną platformą komunikatywną między przedstawicielami władzy i elity biznesu obu krajów, pozwalającą znaleźć nowe możliwości i nowych partnerów w realizacji biznes projektów.

Z kolei Bartosz Musiałowicz, kierownik Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, jako współorganizator przedsięwzięcia, otwierając Forum powitał uczestników i życzył wszystkim zebranym owocnej pracy.

Analizując pokrótce realny stan współpracy gospodarczej konstatował, iż mimo spadku wymiany handlowej między naszymi krajami, można jednak mieć pozytywne oczekiwania, co do jej rozwoju, jako że zazwyczaj po okresie regresu i kryzysu zawsze następuje wzrost aktywności gospodarczej.


Podczas trzeciej sesji Forum, którą moderował Prezes MSPPU  Piotr Ciarkowski (L) Przedstawiciel Regionalny LOT Tatiana Zagorodnia (C) wylosowała szczęśliwy bilet Kijów-Warszawa-Kijów  dla uczestnika Forum Jewhena Dragowa

Ołeksandr Szlapak, b. minister ekonomiki Ukrainy, prezydent Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (ze strony ukraińskiej) w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie prowadzenia stałego dialogu między rządem a kołami biznesu obydwu krajów, zaznaczając, że intensyfikacja prac skierowanych na zbliżenie i harmonizację ustawodawstwa naszych krajów umożliwią inwestorom swobodnie poruszać się w zbliżonym jakościowo polu prawnym.

Wiceminister Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Natalia Mykolska zwróciła uwagę na błędy ukraińskiej polityki w dziedzinie eksportu, popełniane w ciągu ostatnich lat, w tym również na fakt, że dziś znaczną część w strukturze eksportu stanowią towary surowcowe, co spowodowało zależność od światowych cen i popytu na te towary.

Jej zdaniem tworzenie wspólnych polsko-ukraińskich przedsiębiorstw na terytorium Ukrainy mogłoby zwiększyć konkurencyjność towarów produkowanych na Ukrainie i inspirować wzrost ukraińskiego eksportu na rynki UE.

Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego pojmując ważność wsparcia i promocji ukraińskiego eksportu odnowiło pracę Rady Eksporterów, działającej przy Ministerstwie oraz zaplanowało w długoterminowej perspektywie zwiększenie przedstawicielstw handlowych Ukrainy w różnych krajach świata, w tym i w Polsce. Jednocześnie wiceminister przypomniała, że z dniem 1 stycznia nabiera mocy prawnej porozumienie o strefie wolnego handlu, które stworzy równe zasady gry zarówno dla ukraińskiego, jak i dla polskiego biznesu. Firmy zagraniczne uzyskają dostęp do udziału w przetargach na zakupy państwowe, co wytworzy środowisko konkurencyjne i pozwoli państwu istotnie zaoszczędzić, zmniejszając koszty.

W pracach Forum wziął udział Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP Jerzy Kwieciński. Odnotować należy, że jest to pierwsza wizyta przedstawiciela nowego rządu Polski na Ukrainę.

„Ukraina  - podkreślił Jerzy Kwieciński - jest bardzo ważnym ekonomicznym partnerem Polski. Polski biznes na Ukrainie chce się rozwijać i musi mieć do tego wsparcie polityczne. Liczymy na to, że władze ukraińskie również to rozumieją. Biznes opiera się na korzyściach, lecz bierze pod uwagę zagrożenia i ryzyko. Jeśli nie będziemy mogli zapewnić warunków zmniejszenia tego ryzyka, to współpraca nadal będzie wyglądać żałośnie, tak jak w tej chwili, kiedy to potencjał wzrostu kontaktów handlowych między naszymi państwami nie jest należycie wykorzystany.


Sesję Forum poświęconą praktycznym aspektom założenia działalności gospodarczej w Polsce moderował Ireneusz Derek - Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Ukraina w zakresie wymiany handlowej z Polską zajmuje jak dotąd 17. pozycję i w tym kontekście integracja europejska jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego Ukrainy. Nasz kraj wybrał tę drogę 25 lat temu, kiedy to Polska i Ukraina były prawie na jednym poziomie a w tej chwili Polska jest średnio trzykrotnie bogatsza i dziś gotowa jest podzielić się doświadczeniem. W szczególności, jednym z aspektów efektywnego zapewnienia wzrostu gospodarczego jest decentralizacja i rozwój handlu na poziomie regionalnym oraz działania ukierunkowane na implementację aktów prawnych Unii Europejskiej”.

Jerzy Kwieciński zaznaczył, że Polska jest gotowa okazać pomoc i wsparcie ukraińskim inwestorom, którzy zdecydowali się na założenie własnej działalności gospodarczej w Polsce

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Lіtwіn poinformował, że w połowie grudnia br. odbędzie się wizyta na Ukrainę Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, której celem głównym będzie omówienie perspektyw w stosunkach między naszymi krajami, w tym też aktywizacji współpracy gospodarczej w ramach strategicznego partnerstwa.

Zwracając się do uczestniczących w konferencji przedstawicieli biznesu polskiego, prosperujących na Ukrainie, Ambasador Polski powiedział: „Na polskim biznesie działającym tutaj ciąży dość specyficzna odpowiedzialność, stąd też obserwujemy ukraiński rynek bardzo uważnie. Dla Polski Ukraina jest szczególnym partnerem – sąsiadem, od którego w dużym stopniu zależy pomyślność gospodarcza całego regionu. I nie stać nas na to, aby nie wspierać Ukrainy w dążeniu do uzyskania stabilności. Rozumiem, że jest to w obecnej dość trudnej sytuacji, w której znajduje się Ukraina, pewne ryzyko, ale jest to też inwestycja, która opłaca się nie tylko ze względu na bezpośrednie korzyści biznesowe, lecz ma ona istotne znaczenie dla naszego kraju i dla całego regionu”.

Henryk Litwin przeprowadził także paralelę między sytuacją zaistniałą w związku ze zmianą wektorów handlu zagranicznego w Polsce lat 90. a dzisiejszą sytuacją na Ukrainie. Sugerował potrzebę wprowadzenia nowego typu stosunków handlowych z Rosją opartych na całkowicie innych zasadach aniżeli te, jakie istniały w czasach socjalistycznych. Wyraził nadzieję, że duża liczba przedstawicieli świata biznesu, zajmujących obecnie stanowiska w strukturach władzy, dodatnio wpłynie na pozytywne procesy, w tym też uintensywni proces deregulacji.

W swoim wystąpieniu b. minister gospodarki RP, prezydent Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (z polskiej strony) Jacek Piechota komentując dzisiejszą sytuację Ukrainy w kwestiach handlu zagranicznego podkreślił potrzebę intensyfikacji współpracy.

Stwierdził również, że Polska nie była dostatecznie aktywna w tym zakresie, a w dodatku atmosferę w relacjach handlowych między naszymi krajami pogarsza fakt, iż od roku 2012 nie zbierała się jeszcze Polsko-Ukraińska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej.

Mówca podzielił się także doświadczeniem Polski stosownie wykorzystania instrumentów finansowych dla wparcia małego i średniego biznesu oraz dofinansowywania inwestycyjnych projektów kosztem środków czerpanych z funduszów europejskich.

O możliwościach udziału przedsiębiorstw ukraińskich w realizacji programu rozbudowy infrastruktury transportowej w Polsce w latach 2015-2022 opowiedział prezes Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Bogusław Kowalski (b. z-ca ministra transportu RP).

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentowała możliwości pozyskania środków na rozwój działalności gospodarczej w Polsce poprzez wykorzystanie instrumentów funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym.

Beata Matejczuk - Główny Specjalista w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki RP opowiedziała o tym jak w Polsce funkcjonują „PPP” - modele partnerstwa publiczno-prywatnego (ang. Public Private Partnerships) polegające na współpracy między jednostką publiczną a podmiotem prywatnym, oparte na umowie o charakterze komercyjnym.

W jaki sposób realizowany jest w Polsce rządowy program finansowego wsparcia eksportu poinformował Karol Rozenberg ekspert w Departamencie Finansowania Handlu Zagranicznego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obrady drugiej sesji Forum, której moderatorem był Igor Jacenko - starszy partner, kierownik biura MCP „EUCON" w Warszawie poświęcono tematowi: „Polska przez pryzmat atrakcyjności biznesowej rozwiniętych miast".

Przedstawiając referentów - przedstawicieli Lublina, Łodzi, Kielc, Gdańska, wiejskiej gminy Pionki oraz województwa świętokrzyskiego akcentował on sytuację, w której samorządy lokalne Polski są szeroko otwarte do współpracy z inwestorami i udzielają pełnego wsparcia wszystkim chętnym do zapoczątkowania własnego biznesu.

Od chwili założenia w 2006 roku Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON zapewniło kompleksowe wsparcie prawne więcej niż stu firmom ukraińskim i międzynarodowym, w zakresie szerokiego spektrum kwestii prawnych. EUCON świadczy usługi doradcze w zakresie najbardziej skomplikowanych spraw podatkowych, cen transferowych, prawa spółek, restrukturyzacji biznesu, obrony aktywów, komercjalizacji obiektów objętych ochroną własności intelektualnej i planowania podatkowego. Warszawskie biuro MCP regularnie organizuje dla inwestorów Mini Biznes Misje.

Nb. firma posiada dwa biura. Jarosław Romańczuk stoi na czele Biura Ukraińskiego w Kijowie, a Ihor Jacenko jest szefem Polskiego Biura w Warszawie.


W ramach Forum odbyło się podpisanie umowy pomiędzy polską spółką NEWAG S.A. a Skinest Ukraina, w ramach której NEWAG S.A. wykona modernizację lokomotyw spalinowych M62 dla potrzeb rynku ukraińskiego. Umowę podpisali prezesi Zbigniew Konieczek i Maksym Myszołowa

Piotr Ciarkowski – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie moderując dyskusję trzeciej sesji w temacie: „Warunki prowadzenia biznesu w specjalnych strefach ekonomicznych. Fundusze europejskie i regionalne” – podkreślał, jak ważną sprawą, jest zapoznanie ukraińskiego biznesu z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych i programami finansowania i współfinansowania projektów biznesowych w różnych regionach Polski. Informacja ta może w znacznej mierze wpłynąć na decyzję, co do wyboru miejsca rozmieszczenia obiektów produkcyjnych i podjęcia taktycznych kroków przy wejściu na rynki UE poprzez Polskę.

Odrębnym wątkiem dyskusji były sprawy powiązane z warunkami prowadzenia interesów w specjalnych strefach ekonomicznych.

Zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Jarosław Szponarski skupił uwagę uczestników Forum na praktycznych aspektach realizacji projektów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.

Moderator finałowej czwartej sesji Ireneusz Derek - wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie dobitnie uwyraźnił, że oprócz wyboru miejsca dla prowadzenia działalności i określenia formy prawnej, przedsiębiorcy, zamierzający wejść na rynek polski, powinni szczegółowo zapoznać się z systemem podatkowym kraju, polityką migracyjną (np. w kwestiach uzyskania wizy biznesowe lub prawa pobyt czasowego). Operacje związane z zakupem lub wynajmem nieruchomości, wymagają zaś obowiązkowych konsultacji z ekspertami i prawnikami - zaznaczył.

 W oparciu o własne głębokie doświadczenie o zasadniczych stadiach w procesie zakładania firmy w Polsce opowiedział kierownik praktyki międzynarodowego prawa korporacyjnego i podatkowego  Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON w Warszawie Andrij Romańczuk. Między innymi, objaśnił on procedurę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako że ta forma zarządzania działalnością gospodarczą jest najbardziej rozpowszechniona.

O niektórych kwestiach migracyjnych, w tym również o procedurze otrzymania wiz roboczych i biznesowych dla założycieli i kierowników przedsiębiorstw, o problemach i etapach uzyskania dokumentów stałego lub czasowego pobytu w Polsce poinformowała Starszy Partner Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON Tetjana Samsina.

Podsumowując obrady Forum Jarosław Romańczuk podziękował uczestnikom i zaproponował przedstawić swoje uwagi i propozycje celem udoskonalenia formatu kolejnych forów, jak również przypomniał, że nie należy mechanicznie przenosić reguły zarządzania biznesem stosowane na Ukrainie na jurysdykcję Polski.

III Międzynarodowe Forum „Dzień Polskiego Biznesu” w Kijowie stało się znakomitą okazją dowiedzieć się o ostatnich tendencjach prowadzenia biznesu w Polsce wymiany doświadczeń, dyskusji nad przyszłością korelacji polskiego i ukraińskiego biznesu nawiązania kontaktów z przedstawicielami władzy i biznesu, jak też znalezienia partnerów w biznesie zorientowanym na eksport. Środowiska biznesowe obu krajów nie tracą nadziei na zbliżenia ukraińskich standardów gospodarczych do standardów europejskich i przyśpieszenia transformacji gospodarki ukraińskiej.

Oprac. Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України