Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Konkurs poetyck
„Nic dwa razy się nie zdarza…” - niepowtarzalny Konkurs „KRESY-2015”


W Kijowie odbył się już XV kolejny z rzędu Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2015”

„Kresy” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów recytatorskich w środowiskach polskich i polonijnych za granicą. Celem Konkursu jest podtrzymywanie związków Polonii i Polaków za granicą z krajem, popularyzowanie polszczyzny, promocja poezji polskiej wśród Polaków mieszkających poza krajem. Dla wielu osób, pochodzących z naszych stron, są to sprawy bardzo ważne i wciąż żywe. Dla młodych, to historia, która często – na skutek powiązań rodzinnych, czy lektur jest na nowo odkrywana.

Konkurs ten zapoczątkowany został 24 lata temu i eliminacje centralne corocznie odbywają się we Lwowie. Natomiast w Kijowie w tym roku w dniach 13 - 15 listopada odbył się już XV kolejny z rzędu Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2015”, zorganizowany przez „Dom Polski” w Kijowie z ramienia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i realizowany według projektu Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie.


Jury i organizatorzy inaugurują Konkurs recytatorski

W te dni młodzieńczy gwar wypełniał ciche zazwyczaj sale Kijowskiego Państwowego Muzeum Wybitnych Działaczy Kultury Ukraińskiej im M. Łysenki. Z różnych krańców Ukrainy przybyli tu młodzi miłośnicy poezji mówionej: Koziatyna, Humania, Białej Cerkwi, Winnicy, Kalinówki, Symferopola, Żytomierza, Baru, Charkowa, Korostyszewa, Odessy, Marjanówki, Sum, Kirowogradu, Kijowa, Browarów, Smiły, Pryłuk i inych miejscowości Ukrainy.

„Kresy 2015” zaszczyciły swoją obecnością wiceprezes FOPnU Teresa-Maria Dutkiewicz i referent FOPnU Elżbieta Korowiecka.

Dzień eliminacji poprzedziły dwa dni warsztatów, które prowadzone są już piąty rok z rzędu. Te praktyczne ćwiczenia miały charakter zabawowy i dotyczyły poprawnej artykulacji głosek w różnych sytuacjach językowych. Warsztaty błyskotliwie prowadziły aktorki Olsztyńskiego Teatru Lalek Agnieszka Roszko i Agnieszka Harasimowicz, które dużo uwagi udzieliły poprawnemu wykorzystaniu przestrzeni scenicznej i ruchu scenicznego w prezentacji recytatorskiej.


Laureatka 1 miejsca w grupie najmłodszych Władysława Miedwiediewa z Baru już od wielu lat uczestniczy w różnych konkursach

Ocenę konkursowych występów powierzono polskim specjalistom z Białegostoku Magdalenie Kiszko-Dojlidko i Jackowi Dojlidko.

Jury, w skład którego weszli przedstawieni powyżej profesjonaliści, a także wiceprezes FOPnU Teresa-Maria Dutkiewicz, Konsulowie RP w Kijowie Agnieszka Rączka i Alicja Tomaszczyk, wysłuchało deklamacji 84 recytatorów z trzech grup wiekowych.

W dzień eliminacji zabrzmiały najpiękniejsze wiersze znanych polskich poetów, w tym: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Jachowicza, Wandy Chotomskiej, Ludwiga Jerzy Kerna…


Anastazja Babur z Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury w Koziatynie zajęła jedno z dwóch pierwszych miejsc w starszej grupie

Osobliwie wzruszającymi były wystąpienia dzieci z grupy najmłodszej (do 12 lat), które bez tremy i bardzo uczuciowo deklamowały wiersze. Szczególną popularnością w repertuarze najmłodszych krasomówców cieszył się wiersz Jana Brzechwy „Na tapczanie siedzi leń”, interpretowany na różny sposób przez wykonawców.

Pierwsze miejsce w tej grupie jury przyznało Władysławie Miedwiediewej z Baru obwodu Winnickiego, która reprezentowała Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków. Drugie i trzecie miejsce otrzymały Anastazja Bułgarska z polskiej szkoły w Koziatynie i Arianna Fedorenko ze szkoły sobotniej przy Domu Polskim w Kijowie.


Konsul RP w Kijowie Agnieszka Rączka wręcza pamiątkowe dyplomy i prezenty dla wszystkich uczestników

W drugiej kategorii, gdzie uczestniczyły dzieci od 12 do 16 lat nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast zdecydowano przyznać dwa drugie i dwa trzecie miejsca. Laureatami drugich miejsc są Urszula Pyłypenko z Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury w Koziatynie i Agłaja Zubryczewa reprezentująca Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kirowogradzie. Dwa drugie miejsca otrzymały Zofia Popławska z Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Rodzina” w Browarach i Daria Sorokina - uczennica szkoły nr 5 w Browarach.

Jak zawsze błyskotliwie i umiejętnie zademonstrowali swoje talenty recytatorzy starszej grupy, w której też nie obeszło się bez niespodzianek. Tutaj jury przyznało jednocześnie dwa pierwsze miejsca Wiktorii Białoszyckiej ze Stowarzyszenia „Świetlica Polska” w Winnicy i Anastazji Babur z Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury w Koziatynie. W tej grupie nie przyznano drugiego miejsca, zaś trzecie otrzymała Waleria Woronko reprezentująca Dom Polski w Kijowie.


Za wysoki profesjonalizm w recytacji wierszy jedno z wyróżnień otrzymała dziennikarz Olga Ozolina (P)

Wiele uczestników otrzymało także dyplomy wyróżnienia za zdolności artystyczne. Wszyscy miłośnicy słowa polskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty. Na pochwałę zasługuje przyjazna atmosfera, jaką stworzyli organizatorzy i gospodarze przedsięwzięcia na czele z dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Marią Siwko, którzy troskliwie i rzetelnie opiekowali się wszystkimi w ciągu trzech dni trwania Konkursu.

 Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України