Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Uczymy się polskiego
Pasowanie na pierwszoklasistów w Żytomierzu


Żytomierscy pierwszoklasiści pochłonięci doniosłością ceremonii ślubowania

Żytomierska Szkoła nr 36 już od 27 lat prowadzi edukację polonistyczną. Nauczanie - jak mówi wykładowczyni języka polskiego Natalia Szumlańska - odbywa się na dwa różne sposoby: od pierwszej klasy uczniowie uczą się języka polskiego, jako języka mniejszości narodowej, a z kolei, od klasy piątej pozostała część uczniów zaczyna uczyć się go, jako drugiego języka obcego.

W tym roku do pierwszej klasy, w której język polski uczony jest jako język mniejszości narodowej zapisało się siedemdziesięciu uczniów. I właśnie tych uczniów, klas 1-A oraz 1-B 19 listopada br. przyjęto do grona pierwszoklasistów poprzez ceremonię ślubowanie oraz pasowanie.  Tego typu rytuał odbył się w tej placówce edukacyjnej po raz pierwszy.

Natalia Szumlańska, która pracuje w tej szkole od 2004 roku uważa, że warto wspierać decyzje rodziców, aby oddawać dziecko do klas, objętych nauką języka polskiego.


Znakomici goście z uznaniem oglądali występy znakomitych, choć początkujących artystów

„W ten sposób widzimy ich aktywną pozycję, chęć przynależenia do wspólnoty Polaków. Edukacja polonistyczna polega nie tylko na nauczaniu młodych umysłów gramatyki i składni, a także na zaznajomieniu ich z literaturą, historią, kulturą oraz tradycjami przodków” – mówi Natalia Szumlańska.

Pomysł przeprowadzenia przedsięwzięcia należy do Pani Natalii. To ona opracowała scenariusz, zajmowała się organizacją oraz wyszukiwaniem finansowania. Ukraińska część scenariusza została opracowana przez wychowawczynie klas 1-A oraz 1-B oraz wicedyrektora szkoły.

Pani Natalia jest nie tylko nauczycielką języka polskiego, lecz także Prezesem Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki, zrzeszającego elitę kształceniową Żytomierszczyzny i zajmującego się działalnością edukacyjną. Pani Natalia - doktorantka i absolwentka UW jest przekonana, że nauczanie w różny sposób, w tym i poprzez udział w rozmaitych przedsięwzięciach jest istotą procesu edukacyjnego.


Duet „Neoklassik” oraz słynny zespół „Poleskie Sokoły” w charakterze widzów

Na święto do pierwszaków przybyli szanowni goście: zastępca Kuratora Miejskiego Kuratorium Oświaty Switłana Kowtunenko, prezes ZPU Antoni Stefanowicz, a także prezesi organizacji polonijnych miasta.

Związek Polaków Ukrainy współpracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi Ukrainy. Żytomierszczyzna jest jednym z najważniejszych regionów, gdyż mieszka tu w skali Ukrainy najwięcej Polaków, tzn. 50 procent ogółu wszystkich Polaków zamieszkałych na Ukrainie.

„Pasowanie na pierwszoklasistę klasy gdzie nauczać będą języka polskiego – to bardzo ważne przedsięwzięcie. Nie po raz pierwszy jestem już w tej szkole i nadal utrzymywać będziemy z Wami ścisły kontakt” - zapewnił Antoni Stefanowicz, prezes ZPU.

Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie szkole oraz zostali pasowani na uczniów. Uroczyście wręczono im zaświadczenia i legitymacje szkolne. Na zakończenie uroczystości uczniowie przedstawili gościom mini-koncert, w którym wystąpiły lubiane przez publiczność zespoły: duet „Neoklassik” (Natalia Miżygórska, Oleksandr Chodakiwski) oraz znakomity zespół „Poleskie Sokoły”.

PCEN w Żytomierzu

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України