Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Lekcja patriotyzmu
O tych niezłomnych polskich bohaterach...


Polsko, pamiętaj, że jesteśmy Tobie wierni na zawsze!

7 listopada 2015 r. w gmachu Żytomierskiej Obwodowej Biblioteki Naukowej im. O. Olżycza odbyła się patriotyczna uroczystość pt. „O tych niezłomnych polskich bohaterach”. Zebrani przywitali gorącymi brawami znanego już od lat gościa z Polski p. Józefa Adamskiego, Prezesa Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza w Lublinie.

Pan Prezes opowiedział obecnym o rotmistrzu Witoldzie Pileckim pochodzącym spod Lidy oraz o prof. Karolinie Lanckorońskiej pochodzącej z Nowego Rozdołu na Ukrainie.

Te ważne historyczne postacie zostały przedstawione polskim dzieciom i ich rodzicom w sposób bardzo ciekawy z jednoczesną projekcją fragmentów filmu pt. „Śmierć Pileckiego”. Pan Józef zaprezentował także kwartalnik „Echa Polesia”, w którym nakreślił życie bohatera Polski W. Pileckiego, który, między innymi, dobrowolnie trafił do Oświęcimia – „piekła na ziemi”, aby dokumentować zbrodnie niemieckie na Polakach. Obecnie pamięć o Pileckim została wydobyta z zapomnienia zaś Polacy czczą tego bohatera poprzez nadawanie jego imienia ulicom, placom, szkołom itp. Rodzina Pileckiego mieszka w Warszawie oraz w Kalifornii.

Natomiast bohaterstwo Karoliny Lanckorońskiej, wybitnie zasłużonej dla kultury polskiej, dotyczyło pobytu jej w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck, gdzie konspiracyjnie dokumentowała zbrodnie hitlerowskie popełniane na młodych Polkach.

W przeddzień obchodów 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Polski Dziecięcy Teatr Lalek „ModernPol” przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie pod kierownictwem p. Wiktorii Zubarewej, Zasłużony dla Kultury Polskiej zespół taneczny „Koroliski” pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej Ireny Świtelskiej oraz uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy ŻOZPU zaprezentowali licznej publiczności patriotyczne wiersze i piosenki.

Wszystkich wzruszyła scenka „Ranny żołnierz” poświęcona pamięci poległym w Katyniu w 1940 r. oraz śpiew modlitwy „Boże, coś Polskę” w wykonaniu grupy dorosłych, uczących się języka polskiego w Szkole sobotnio-niedzielnej.

Najmłodsi uczniowie wykonali piosenkę „Jedenasty listopada” oraz zaprezentowali wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy, co silnie podkreśliło atmosferę święta.

W gronie ponad 50 uczestników przedstawienia byli także uczniowie z Humanistycznego Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 w Żytomierzu, gdzie aktywnie działają kółka języka polskiego. Na sali byli również dziadkowie oraz rodzice dzieci, którzy pod koniec imprezy wspólnie odśpiewali „Rotę”.

Pan Adamski przekazał obecnym modlitewniki oraz medaliki od darczyńców, a od Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówce w Warszawie widzowie otrzymali kartki z obliczem I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego do przesłania krewnym do Polski - za co byliśmy bardzo wdzięczni!

Prezes ŻOZPU p. Wiktoria Laskowska-Szczur na koniec podkreśliła ważność takich spotkań i podziękowała p. Wiktorii Zubarewej za przygotowania dzieci do występu.

Wiktoria ZUBAREWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України