Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
W gronie przedsiębiorców
Kolędy i opłatek w MSPPU


Organizator spotkania Dyrektor Biura MSPPU Świetłana Genina wraz z prezesem Piotrem Ciarkowskim przeprowadzili na wesoło losowanie świątecznych nagród dla uczestników wieczoru

Coroczne uroczyste Przyjęcie Wigilijne  Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie odbyło się 11 grudnia w gmachu Ambasady RP w Kijowie.

Uczestników spotkania przywitał gospodarz placówki Henryk Litwin i złożył im życzenia Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

„Cieszę się, że znów, już po raz piąty za mojej kadencji, wybraliście państwo Ambasadę, jako miejsce dla spotkania pracujących na Ukrainie Polaków i serdecznie dziękuję za ostatni rok Waszej aktywności pełnej wielu wspólnych przedsięwzięć, w tym również, tych o charakterze historyczno-kulturalnym” - powiedział.


Spotkanie opłatkowe celebrowali: ks. dr Andrzej Baczyński (salezjanin) oraz ks. proboszcz Błażej Suska OFMCap

Nawiązując do ostatniego, wspólnego z przedstawicielami wiodących polskich przedsiębiorstw, działających na Ukrainie, spotkania z Ministrem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy A. Abromawiciusem, który przedstawił umiarkowanie optymistyczną prognozę sytuacji gospodarczej na Ukrainie na rok 2016, Ambasador życzył też wszystkim wzrostu gospodarczego Ukrainy, dzięki czemu, przy poprawie klimatu inwestycyjnego, praca działających tu polskich przedsiębiorców będzie mogła przynosić lepsze efekty.

Czytelnikom przypomnijmy, iż Stowarzyszenie jest platformą, w oparciu o którą Polacy, pracujący w spółkach z udziałem kapitału polskiego oraz korporacjach międzynarodowych na Ukrainie, tworzą wzajemnie wspierające się środowisko.


Wspaniałą oprawę muzyczną spotkania, z pięknymi kolędami, przygotował Młodzieżowy Chór „Switocz” Nieżyńskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Gogola, prowadzony przez Zasłużone Artystki Ukrainy, prof. Ludmiłę Szumską i Ludmiłę Kostenko.

Dyrektor Generalny firmy „Plasics-Ukraina” Ireneusz Derek, przez długie lata sprawujący obowiązki prezesa MSPPU, opowiedział o głównych przedsięwzięciach humanitarnych prowadzonych w tym roku przez Stowarzyszenie.

MSPPU już dziesiąty rok z rzędu wspomaga i sponsoruje akcję „Serce do serca” - przedsięwzięcia skierowanego na ratowanie życia chorych osób, w szczególności dzieci.

Organizacja aktywnie pomaga w gromadzeniu środków dla odbudowy unikatowego karpackiego obserwatorium na górze Pop Iwan.


Członkowie Zarządu
MSPPPU wraz z przedstawicielami Komisji Rewizyjnej - aktywni ludzie, którzy gotowi są poświęcać swój czas, umiejętności i doświadczenie dla rozwoju polskiego biznesu i promocji polskich spraw! (Od lewej): Piotr Ciarkowski, Damian Ragan, Zbigniew Szołyga, Ireneusz Derek, Roman Lewicki, Wołodymyr Ratuszniak

Wspólnie z Kijowskim Narodowościowo-Kulturalnym Stowarzyszeniem Polaków „Zgoda” regularnie uczestniczy w porządkowaniu polskich grobów na cmentarzu Bajkowa w Kijowie.

Wespół ze wszystkimi polskimi organizacjami działającymi w stolicy, w myśl ustawy Ukrainy „O potępieniu komunistycznych i narodowo-socjalistycznych totalitarnych reżimów na Ukrainie i zakazu promowania ich symboliki”, Stowarzyszenie monitoruje realizację projektów dot. zmiany nazewnictwa ulic, przyczyniając się do uwiecznienia pamięci wybitnych Polaków.

Ponad stu żołnierzy ATO przeszło rehabilitację w Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym „Dobry Brat” w Polsce, dzięki wsparciu okazywanemu przez MSPPU.


Uroczysty moment spotkania – tradycyjne łamanie się opłatkiem

Również dzięki pomocy Stowarzyszenia powstaje przy Kościele ojców Dominikanów nowy Dom św. Marcina de Porres w Fastowie - placówka powołana ku niesieniu pomocy dzieciom ulicy.

Członek Zarządu MSPPU, dyrektor generalny „Grupy PZU Ukraina” Zbigniew Szołyga przypomniał zebranym o regularnie odbywających się Czwartkowych Spotkaniach Integracyjnych i zaprosił do udziału w nich nowych członków Stowarzyszenia.

Prowadzący spotkanie Prezes Zarządu MSPPU Piotr Ciarkowski wręczył nagrody i dyplomy nowym członkom Stowarzyszenia.

Wszystkiemu temu towarzyszyła wspaniała świąteczna atmosfera, wesołe obcowanie i wzruszające kolędy.

Antoni KOSOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України